„Din timbrul de mediu am încasat 238.650.196 lei, din care am restituit 184.130.048 lei“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

„Din timbrul de mediu am încasat 238.650.196 lei, din care am restituit 184.130.048 lei“

24 June 2013 - 01:52 PM Politici & Economie

Administrația Fondului pentru Mediu este condusă din februarie anul acesta de către Adrian Gearâp, președinte cu rang de secretar de stat. Gearâp este absolvent al Facultății de Studii Economice București și al Facultății de Relații Comerciale Financiar Bancare, Interne și Internaționale. Are un master în management politic și este absolvent al Colegiului Național de Apărare. În prezent, Fondul pentru Mediu nu trece printr-o perioadă prea bună în condițiile în care din veniturile încasate, oricum mici, trebuie să se plătească taxa auto încasată ilegal în anii din urmă. Referitor la  situația încasărilor, dar și la programele AFM am adresat o serie de întrebări preşedintelui AFM, Adrian Gearâp, în cadrul unui interviu pe care vi-l prezentăm în continuare. ecologic

ecologic: Care este situația actuală în ceea ce privește veniturile Administrației Fondului pentru Mediu? Cu ce probleme vă confruntați și care sunt principalii contribuitori la Fondul pentru Mediu?

Adrian Gearâp, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: AFM susține financiar realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România la nivel european. Reușim să realizăm aceste proiecte din con- tribuțiile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obținute de către generatorul deșeurilor, din ambalaje de desfacere și bunuri ambalate, a celor obținute din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul pădurii sau din ecotaxa aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, fabricate din material obținut din surse neregenerabile.

Astfel, în perioada ianuarie-mai 2013, încasările de la principalii contributori au adus venituri totale de 162.198.627, 35 lei la bugetul Fondului pentru Mediu.

ecologic: Cum apreciați din punct de vedere al încasărilor timbrul de mediu? A fost o măsură eficientă?

Adrian Gearâp, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Valoarea taxei auto este în concordanţă cu principiul „poluatorul plăteşte“ şi se percepe o singură dată, pentru întreaga durată de viaţă a autovehiculului. Noul timbru de mediu este cu adevărat o taxă de mediu, pentru că se calculează în principal în funcţie de emisia de CO2, înscrisă în cartea de identitate a maşinii sau documentele de omologare. Emisia de CO2 este luată în calcul în întregime pentru timbru, faţă de 30% cât era prevăzut anterior.

Menționez că suma totală încasată din timbrul de mediu este rezultată din suma prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru Mediu, la care se adaugă suma estimată a se restitui celor care au contestat în instanță taxa pe poluare. În primele patru luni ale anului 2013 s-a încasat suma de 238.650.196 lei, din care s-a restituit suma de 184.130.048 lei.

ecologic: Programul Rabla. Are acum AFM fondurile necesare derulării acestui program?

Adrian Gearâp, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Pentru Programul „Rabla“ au fost alocați 127.500 mii lei pentru persoane fizice şi 22.500 mii lei pentru persoane juridice, inclusiv instituţii publice. În acest an, Administraţia Fondului pentru Mediu a emis 20.000 de tichete pentru Programul „Rabla“, dintre care 17.000 pentru persoane fizice şi 3.000 de tichete pentru persoane juridice, inclusiv instituţiile publice. În cadrul programului deschis în acest an, se va utiliza un singur tichet valoric pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, faţă de trei tichete câte se utilizau în anii anteriori, iar valoarea acestuia este de 6.500 de lei, faţă de 3.800 lei cât valora în 2012.

ecologic: A avut loc sesiunea de depunere de dosarelor de validare a colectorilor și producătorilor. Cu ce probleme v-ați confruntat la validarea acestora? Câți au fost respinși și care au fost principalele motive?

Adrian Gearâp, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: În cadrul sesiunii de depunere a dosarelor de validare pentru colectori și producători din cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“, sesiunea 15-23 mai 2013, au fost depuse 288 de dosare de validare pentru colectori, din care 83 au fost respinse (dintre acestea, şase  au fost respinse parțial, pentru o parte din punctele de lucru solicitate) și 105 dosare de validare pentru producători, din care 25 au fost respinse.

Comisia de validare a dosarelor depuse în cadrul programului nu s-a confruntat cu probleme deosebite. Principalele motive de respingere au constat în neconformitatea documentelor depuse la dosar, conform cerințelor Ghidului de finațare a Programului Rabla 2013, lipsa unor documente obligatorii, datorii înregistrate de către solicitanți la bugetul de stat sau la bugetele de asigurări. Pentru fiecare dintre colectori şi producători puteţi regăsi pe site-ul www.afm.ro, la secţiunea aferentă programului, motivele de respingere a dosarului.

Rable la REMAT

ecologic: Care sunt rezultatele studiului privitor la împărțirea pe județe a tichetelor? (s-a spus că se va ține cont de vechimea parcului auto și de alte date la împărțirea tichetelor). Vă rog să ne dați câteva informații despre acest studiu. Cine l-a făcut și ce date au stat la baza lui.

Adrian Gearâp, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: În acest an, Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat pentru prima dată, pe site-ul instituţiei, modul de distribuire a tichetelor pe fiecare judeţ, dar şi numărul de tichete distribuit pe fiecare punct de lucru. Decizia a fost luată pentru a elimina orice suspiciune cu privire la modul de distribuire al acestora.

Conform Ghidului de finanțare a Programului, în vederea efectuării primei distribuiri, Administrația Fondului pentru Mediu a alocat un număr de tichete fiecărei unităţi teritoriale, în raport cu numărul autovehiculelor uzate aflat în evidenţele DRPCIV. Tichetele alocate la nivelul fiecărui județ sunt repartizate de către AFM în mod egal între punctele de lucru aparţinând colectorilor validaţi şi situate în respectiva unitate teritorială. Consumarea tichetelor primite iniţial este o condiţie obligatorie pentru  depunerea unei cereri de suplimentare a acestora, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică. În situaţia în care colectorii epuizează stocul de tichete primit iniţial, pot depune o cerere de suplimentare la Administraţia Fondului pentru Mediu. Distribuirea tichetelor solicitate se face din stocul disponibil la nivel naţional pentru persoanele fizice, până la epuizarea acestuia şi în limita stocului alocat de către AFM proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică. În baza cererii de distribuire depuse, Administraţia Fondului pentru Mediu poate distribui cel mult 200 de tichete la fiecare cerere.

ecologic: Mai are AFM și alte programe în desfășurare? Care sunt acestea? Când va avea loc următoarea sesiune de depunere de dosare de finanțare? Care vor fi categoriile de proiecte care vor fi finanțate din fondurile AFM? Care sunt prioritățile actuale și ce v-ați propus pentru viitorul apropiat?

Adrian Gearâp, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: În acest moment, „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ este în derulare.

Protecţia mediului a devenit o problemă majoră a ultimului deceniu. Este momentul să luăm toate măsurile necesare pentru diminuarea şi stoparea  surselor şi cauzelor cu impact negativ asupra mediului. Pentru rezolvarea unei probleme acute cum este cea a protecţiei mediului, nu sunt suficiente acţiuni singulare sau izolate. Este nevoie de strategii şi programe complexe care să aibă impact şi rezultate durabile în timp. România a făcut progrese majore în această direcţie. În ultimii ani, autorităţile locale, operatorii economici, ONG-urile și  unităţile de învăţământ au elaborat şi implementat numeroase proiecte care au fost finanţate din Fondul pentru Mediu. Ne dorim să continuăm această strategie,  să extindem finanţarea şi spre alte proiecte care au ca scop îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurator. Toate aceste demersuri vor conduce la dezvoltarea durabilă a ţării noastre, ca stat membru al Uniunii Europene şi în deplină concordanţă cu cerinţele europene în protejarea mediului.   

Bani din rableAlte articole in rubrica Politici & Economie