91% din apele urbane uzate din Europa sunt tratate - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

91% din apele urbane uzate din Europa sunt tratate

11 September 2013 - 02:52 PM Politici & Economie

Ape rezidualeConform celor mai recente date privind tratarea apelor reziduale în Europa, s-au realizat o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește colectarea și tratarea apelor reziduale, în ciuda menținerii unor disparități importante între statele membre.

Statele cu rezultate deosebite în acest domeniu, precum Austria, Germania și Țările de Jos, respectă în mare măsură standardele minime stabilite de UE cu privire la tratarea apelor reziduale, alte câteva state membre având rezultate foarte apropiate. Statele membre mai noi, care au pornit de la un nivel de bază mai modest, și-au îmbunătățit și ele, în general, practicile de colectare și tratare a apelor reziduale, în pofida ratelor mai mici de conformare. Aceste progrese au fost realizate cu un ajutor important pentru investiții din partea UE, în valoare de 14,3 miliarde euro pentru perioada 2007-2013.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Tratarea apelor reziduale constituie un test fundamental pentru societate: avem grijă să curățăm murdăria pe care o generăm sau poluăm mediul de care depindem? Constat cu bucurie că tendințele în materie de tratare a apelor reziduale sunt pe drumul cel bun și că acțiunile Comisiei, care îmbină sprijinul financiar și, când este cazul, acțiuni judiciare drastice, aduc beneficii cetățenilor Europei“.

Raportul arată că marea majoritate (91 %) a apelor încărcate cu poluanți din orașele mari din UE sunt supuse unei tratări mai riguroase, ceea ce reprezintă un progres considerabil față de situația din raportul precedent (77%). Totuși, o anexă la raport în care se compară situația din 27 de capitale europene include un avertisment: doar 11 din cele 27 de orașe dispuneau de un sistem adecvat de colectare și tratare a apelor uzate, în ciuda faptului că standardele în materie au fost stabilite cu mai mult de 20 de ani în urmă.

În plus, o mai bună tratare a apei și reducerea evacuărilor de ape uzate netratate în mediu au îmbunătățit fără îndoială și calitatea apei pentru scăldat (a se vedea IP/13/445). La începutul anilor ’90, calitatea apei era excelentă în numai aproximativ 60% din zonele pentru scăldat, în timp ce astăzi acest lucru este valabil pentru 78 % din zonele pentru scăldat.

În temeiul legislației UE adoptate în 1991, statele membre au obligația să pună la punct sisteme de colectare a apelor urbane reziduale și trebuie să se asigure că apa care intră în sistemele de colectare este supusă unei tratări „secundare“ adecvate, pentru a se elimina poluanții. Apele reziduale care ajung în zone sensibile (cum ar fi zonele pentru scăldat sau rezervoarele de apă potabilă) trebuie să fie supuse unei tratări suplimentare, mai riguroase.

Ultimul raport acoperă perioada 2009-2010, iar principalele sale constatări sunt următoarele:

• Ratele de colectare se situau la niveluri foarte ridicate, 15 state membre colectând 100% din încărcătura totală cu poluanți. Toate statele fie și-au menținut, fie și-au ameliorat rezultatele anterioare, însă ratele de conformare au rămas sub 30% în Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia și Slovenia;

• Ratele de conformare în ceea ce privește tratarea secundară sunt de 82%, cu patru puncte procentuale mai mult decât în raportul precedent. Există însă diferențe enorme între statele UE-15, în care ratele se situau în intervalul 90-100%, și UE-12, unde rata medie de conformare era de 39%;

• Ratele de conformare în ceea ce privește tratarea mai riguroasă a apelor uzate în vederea combaterii eutrofizării sau a reducerii poluării bacteriologice, factori potențial nocivi pentru sănătatea omului, se situau, la nivel global, la 77%. Rata medie de conformare înregistrată în statele UE-12 era de numai 14%, în timp ce în Austria, Germania, Grecia și Finlanda aceasta era de 100 %.

Porțiunea din teritoriul UE desemnată ca zonă sensibilă a crescut cu două puncte procentuale față de raportul precedent, ajungând la aproape 75%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în Franța și în Grecia.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie