Sprijinul acordat de UE pentru pădurile aflate în proprietate privată nu a dus la obținerea de rezultate tangibile - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Sprijinul acordat de UE pentru pădurile aflate în proprietate privată nu a dus la obținerea de rezultate tangibile

08 October 2013 - 03:15 PM Politici & Economie

PădurePotrivit unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, situația sectorului forestier din UE nu a fost analizată în mod specific pentru a se justifica propunerea unui sprijin financiar special pentru creșterea valorii economice a pădurilor.

Statele membre au utilizat măsura pentru a sprijini acțiuni care nu corespundeau obiectivelor programului și care ar fi trebuit mai degrabă finanțate prin alte măsuri, caracterizate de alte condiții de eligibilitate și de rate diferite ale ajutorului, de obicei mai mici.

Măsura specifică 122, intitulată „Creșterea valorii economice a pădurilor“, a fost introdusă prima dată pentru perioada de programare bugetară 2007-2013 a UE. În această perioadă, suma totală alocată măsurii s-a ridicat la 535 de milioane de euro. Auditul Curții a pus în evidență deficiențe de ansamblu ale programului, la nivelul concepției, al implementării și al monitorizării măsurii. Curtea a ajuns la concluzia că statele membre și Comisia nu au gestionat în mod eficient și eficace aspectele auditate ale sprijinului acordat pentru creșterea valorii economice a pădurilor. Având în vedere faptul că s-a propus menținerea acestui program de sprijin și pentru următoarea perioadă de programare 2014- 2020, Curtea a propus o serie de îmbunătățiri pentru a se asigura că programul oferă o valoare adăugată europeană.

Curtea a constatat că numai câteva proiecte auditate au contribuit în mod semnificativ la creșterea valorii economice a pădurilor, fie prin creșterea valorii terenului (amenajarea de poteci și construcția de drumuri forestiere), fie prin creșterea valorii arboreturilor (lucrări silvice cum ar fi elagajul sau rărirea). Au fost identificate și cazuri în care sprijinul din partea sectorului public era disproporționat de mare.

Având în vedere rezultatele actualului program, Curtea recomandă Comisiei să îl redefinească, definind mai întâi în ce constă valoarea economică a unei păduri, să evalueze nevoile UE legate de sprijinul acordat pentru creșterea valorii economice a pădurilor, precum și să definească în mod clar elementele-cheie ca-re vor garanta faptul că sprijinul acordat de UE este direcționat către satisfacerea acestor nevoi. De asemenea, Curtea a recomandat statelor membre să instituie proceduri adecvate pentru a se asigura că sprijinul este eficace în sensul creșterii efective a valorii economice a suprafețelor de pădure vizate de investiții.

Curtea a constatat că statele membre nu au stabilit valoarea suprafețelor de pădure înainte și după realizarea investițiilor și nici nu au cerut beneficiarilor să facă acest lucru; astfel, este foarte dificil să se stabilească dacă a e-xistat o valoare adăugată ca rezultat al sprijinului acordat de UE.

În acest raport special (RS nr. 8/2013), intitulat „Sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală pentru creșterea valorii economice a pădurilor“, Curtea a evaluat dacă sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat în vederea creșterii valorii economice a pădurilor este gestionat în mod eficient și eficace. Auditul a acoperit atât Comisia, cât și o serie de state membre selectate [Spania (Galicia), Italia (Toscana), Ungaria, Austria și Slovenia] care reprezintă peste 50 % din cheltuielile totale declarate.

Auditul Curții a pus în evidență deficiențe la nivelul concepției măsurii, care îngreunează în mod considerabil implementarea cu succes a acesteia: la nivelul Comisiei, situația sectorului forestier din UE nu a fost analizată în mod specific pentru a se justifica propunerea unui sprijin financiar special pentru creșterea valorii economice a pădurilor aparținând unor proprietari privați sau municipalităților. Mai mult, unele elemente-cheie ale măsurii nu au fost definite în legislație, în special conceptele de „valoare economică a pădurilor“ și de „exploatație forestieră“. În plus, limitele de suprafață a exploatațiilor forestiere în funcție de care se decide dacă este necesar sau nu un plan de gestionare a pădurilor difereau foarte mult între statele membre.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie