Sondaj al Comisiei Europene privind reutilizarea şi reciclarea DEEE-urilor - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Sondaj al Comisiei Europene privind reutilizarea şi reciclarea DEEE-urilor

07 January 2014 - 03:10 PM Politici & Economie

Deşeuri electrice şi electronicePotrivit unui sondaj realizat în rândul organizațiilor de reutilizare și reciclare, două dintre cele mai mari bariere pentru recondiționarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt gradul de disponibilitate a unor cantități suficiente de echipamente uzate de bună calitate și lipsa legislației care să încurajeze sau să impună reutilizarea.

Dezvoltarea economică și schimbările rapide în tehnologie au avut drept rezultat generarea unor cantități enorme de DEEE-uri la nivel global. Echipamentele care mai sunt încă funcționale sunt foarte adesea aruncate sau trimise la reciclare pentru că noi produse apar pe piață. Refolosirea DEEE-urilor contribuie la prelungirea ciclului de viață al produsului și reduce cererea pentru resursele necesare producerii echipamentelor electrice și electronice. Reutilizarea este o etapă importantă în managementul sustenabil al DEEE-urilor și contribuie la atingerea țintelor de conservare a resurselor, conform Directivei Cadru pe Deșeuri a Uniunii Europene.

Studiul a identificat barierele care împiedică practica refolosirii și factorii care sprijină organizațiile să recondiționeze și să redistribuie cu succes echipamentele folosite. Pentru sondajul realizat de Comisia Europeană, cercetătorii au chestionat senior managerii din 28 de organizații profit și nonprofit din Africa, America Latină, America de Nord și Europa care se ocupă de gestionarea echipamentelor de tehnologii de informații și comunicații sau aparatură electrocasnică de mari dimensiuni.

Potrivit studiului, cele mai mari piedici sunt legate de obținerea de suficiente cantități de echipamente uzate. Una dintre principalele cauze este legislația actuală, care nu sprijină organizațiile de reutilizare și reciclare prin oferirea de stimulente financiare şi prin impunerea reutilizării DEEE- urilor. În plus, inițiativele de colectare și reciclare nu integrează și opțiunile de reutilizare. Mai mult, unii producători de echipamente nu permit refolosirea produselor lor pentru a evita competiția cu produsele noi. De cele mai multe ori, producătorii solicită reciclarea echipamentelor, chiar și atunci când acestea pot fi refolosite.

Al doilea set de piedici se referă la eliminarea informală și ilegală a DEEE-urilor. Aceasta creează o percepție publică negativă asupra refolosirii DEEE-urilor. De exemplu, mediul înconjurător, sănătatea muncitorilor și siguranța pot fi afectate atunci când colectorii informali expediază DEEE-urile către țările în curs de dezvoltare cu măsuri de siguranță și protecție a sănătății nepotrivite. Problemele legate de regulamente, standarde și proiectarea produsului sunt grupate împreună în al treilea set de bariere. Deși nu este considerată o piedică majoră, multe produse nu sunt proiectate luând în calcul posibilitatea refolosirii acestora.

Principalii patru factori identificați care contribuie la refolosirea cu succes a DEEE-urilor sunt: procese de recondiționare de înaltă calitate care asigură produse de bună calitate; însărcinarea cu controlul calității; accesul la echipamentele utilizate de bună calitate și asigurarea ca informațiile confidențiale ale utilizatorilor anteriori să fie distruse în siguranță, precum și protecția brandului producătorului. Toți acești factori ajută la contracararea percepției negative asupra reutilizării DEEE- urilor create de partipanții informali și neconformi în sectorul de DEEE-uri. Alți factori ai succesului cuprind managementul eficient al relațiilor dintre stakeholderi, atât pentru furnizorii, cât și pentru destinatarii deșeurilor, un lanț de trasabilitate transparent de la colectarea DEEE-urilor pâ-nă la pregătirea pentru refolosire, distribuire și eventual reciclarea sau eliminare la finalul ciclului de viață.

Tratarea și reciclarea deșeurile poate fi o adevărată mină de aur, literalmente, potrivit unui raport emis în octombrie de Națiunile Unite, care afirmă că deșeurile tratate pot fi folosite în mod profitabil. De exemplu, o tonă de deșeuri de echipamente electrice și electronice conține la fel de mult aur precum pot conține între 5 și 15 tone de minereu tipic de aur, iar cantitățile de cupru, aluminiu și metale rare depășesc de multe ori nivelele găsite în minereurile clasice.

Sursa: Comisia EuropeanăAlte articole in rubrica Politici & Economie