GARANŢIA RECICLĂRII oferită de Asociaţia ECOTIC producătorilor de EEE din România - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

GARANŢIA RECICLĂRII oferită de Asociaţia ECOTIC producătorilor de EEE din România

03 March 2014 - 10:18 AM Reciclare & Recuperare

Depozitarea DEEEPrin intermediul reprezentanţilor zonali ai ECOTIC, alături de celelalte etape operaţionale şi documentare, este asigurată monitorizarea lunară în teren a fluxului de DEEE raportate în sistemul ECOTIC. Frecvenţa ridicată a acestor acţiuni de monitorizare, peste 200 vizite efectuate anual, garantează îndeplinirea cerinţelor de calitate a proceselor desfăşurate de partenerii contractuali ECOTIC, care realizează operaţiunile de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare nepoluantă a DEEE.

Activitatea de monitorizare în teren a fluxului DEEE urmăreşte cu prioritate verificarea respectării de către operatorii parteneri a următoarelor cerinţe impuse de legislaţie, transpuse la nivel contractual:

1. ANALIZA DOCUMENTARĂ A RAPORTĂRILOR LUNARE, la sediul operatorilor, parteneri ECOTIC

Reprezentanţii zonali verifică ansamblul de documente care însoţesc raportările DEEE din sistemul ECOTIC, asigurând:

• Demonstrarea îndeplinirii cerinţelor legale specifice transportului pe teritoriul României a DEEE periculoase/nepericuloase;

• Existenţa tuturor autorizaţiilor necesare generatorilor de DEEE/acceptorilor de fracţii rezultate din tratare;

• Îndeplinirea tuturor cerinţelor legale privind trasabilitatea de-şeurilor, de la locul de producere, până la instalaţia finală de reciclare;

• Îndeplinirea tuturor cerinţelor producătorilor/distribuitorilor care predau DEEE prin intermediul ECOTIC.

2. DEPOZITAREA DEEE RAPORTATE LUNAR ÎN SISTEMUL ECOTIC

Reprezentanţii ECOTIC se asigură în permanenţă de îndeplinirea cerinţelor minime de depozitare DEEE şi componente. Se urmăreşte, astfel, respectarea următoarelor condiţii:

• Depozitare pe suprafeţe impermeabile;

• Sortarea DEEE pe subcategorii;

• Posibilitatea verificării stocurilor de DEEE gestionate în numele producătorilor ECOTIC;

• Condiţiile de depozitare limitează potenţialele efecte poluante ale DEEE.

Flux de tratare

3. FLUXURILE DE TRATARE ALE DEEE

Procesele de tratare ale partenerilor ECOTIC asigură, cu prioritate, îndepărtarea şi eliminarea în condiţii de securitate a muncii şi a protecţiei mediului:

• Componente care conţin substanţe periculoase: metale grele, substanţe care epuizează stratul de ozon;

• Condensatori electrolitici;

• Uleiuri;

• Componente cu mercur;

• Lămpi ş. a.

Întreg ansamblul de procese desfăşurate de operatori, parteneri ECOTIC, este monitorizat permanent, astfel încât să se asigure un grad ridicat al calităţii proceselor desfăşurate, cu respectarea tuturor cerinţelor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lucrătorilor, protecţia factorilor de mediu.

Flux de tratare

Activitatea de monitorizare în teren a proceselor de colectare, tratare, valorificare a DEEE, se realizează de către echipa de reprezentanţi zonali ai Asociaţiei, cu experienţă îndelungată şi calificări în următoarele domenii:

• Securitate şi sănătate ocupaţională;

• Protecţia mediului;

• Gestionarea deşeurilor.

Fotografiile din material au fost realizate cu suportul Greenweee International.

Analiza activităţii
Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare