9 milioane de români beneficiază de sistemul de colectare separată gestionat de Eco-Rom Ambalaje - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

9 milioane de români beneficiază de sistemul de colectare separată gestionat de Eco-Rom Ambalaje

08 May 2014 - 12:55 PM Reciclare & Recuperare

Eco-Rom Ambalaje, cea mai importantă societate de preluare de responsabilităţi din România a reuşit în cei zece ani de activitate să devină un punct de referinţă pentru ceea ce înseamnă un management al deşeurilor eficient, modern şi responsabil. Fără aportul pe care această societate îl aduce la atingerea ţintelor de valorificare şi reciclare asumate de ţara noastră la Uniunea Europeană, România ar fi intrat de mult în infringement la acest capitol. Care au fost rezultatele înregistrate de Eco-Rom Ambalaje în anul 2013 şi care sunt problemele din acest domeniu am aflat de la Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA.

ecologic: Care sunt rezultatele pe care Eco-Rom Ambalaje le-a înregistrat în anul 2013?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: După 10 ani de activitate în domeniul transferului de responsabilitate, Eco-Rom Ambalaje continuă să îndeplinească cu succes obiectivele de valorificare şi reciclare pentru membrii săi - producători și importatori care pun pe piață produse ambalate. Aceste rezultate se reflectă în ţintele României privind obţinerea performanţelor în managementul deşeurilor de ambalaje. Ponderea efortului şi a rezultatelor Eco-Rom Ambalaje în totalul cifrelor raportate de România către Uniunea Europeană reprezintă mai mult de 70%. În anul 2013 obiectivele de valorificare şi reciclare privind deșeurile de ambalaje au fost atinse pentru cei 2849 de clienţi care au aderat la sistemul organizației noastre. În privinţa consumului de produse ambalate, trendul descendent a continuat şi în anul 2013, înregistrând o scădere de 8-10% faţă de 2012. Iar în 2012 a fost o scădere a consumului de bunuri ambalate de aproximativ 10-12% faţă de 2011.

Cantitatea de ambalaje pusă pe piaţă de membrii noștri a fost de aproximativ 580.000 de tone din care s-au reciclat peste 347.000 de tone de deşeuri, realizându-se obiectivul naţional de valorificare de 60%, respectiv cel de reciclare de 55%.

Raportate la această cantitate, deşeurile colectate separat de la populaţie au crescut cu un procent de doar 2% faţă de anul 2012, deși investițiile industriei în acest sens au crescut cu 20%. Membrii Eco-Rom Ambalaje care reprezintă industria românească în proporţie mai mare de 60% au investit în anul 2013 8,6 milioane de lei în colectarea separată de la populaţie.

ecologic: Cum colaborează Eco-Rom Ambalaje cu autorităţile publice locale?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: Dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile locale este una dintre priorităţile companiei noastre. Astfel, la finalul anului 2013, peste 460 de localităţi, cu 15% mai multe faţă de anul anterior, beneficiază de serviciul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje. În prezent, sistemul de colectare separată gestionat de Eco-Rom Ambalaje împreună cu aceste autorităţi locale și cu operatorii de salubritate desemnați acoperă 45% din populaţia României, respectiv circa 9 milioane de români. Nu suntem prezenţi în două judeţe, în Timiş şi Botoşani. În rest avem şi susţinem parteneriate în toate judeţele, respectiv în oraşele mari, în municipii şi în mediul rural, în comunele reprezentative din ţară. În Botoşani şi în Timiş nu am găsit înţelegerea implementării acestui sistem de colectare separată la nivelul autorităţilor locale. Cel mai important aspect într-un astfel de parteneriat tripartit între Eco-Rom Ambalaje, autoritatea locală şi operatorul de salubritate îl reprezintă autoritatea locală, disponibilitatea acesteia, înţelegerea fenomenului, implicarea în implementarea și buna funcționare a sistemului. Aici mai sunt încă multe lucruri de făcut.

colectare-separata_1ecologic: Care credeţi că sunt motivele care îi fac pe unii reprezentanţi locali să fie reticenţi faţă de colaborarea în domeniul colectării separate?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: În prezent, doi actori au responsabilităţi în tot ceea ce înseamnă managementul deşeurilor de ambalaje: este vorba despre industrie şi autoritatea locală. Ori modul de implicare şi de înţelegere a legislaţiei actuale sunt diferite. După cum am spus, eu cred că mai este de lucrat cu autorităţile locale nu numai pentru a înţelege că au o anumită obligaţie, dar şi că această obligaţie trebuie convertită în folosul comunităţii printr-un beneficiu atât pentru protecţia mediului, cât şi din punct de vedere social. Colectarea deşeurilor prin sistemul de colectare separată duce nemijlocit, ca şi în alte ţări ale Uniunii Europene, la crearea de locuri de muncă. Un deşeu trebuie să fie colectat, transportat, sortat - şi manual, nu numai automat - şi toate acestea necesită forţă de muncă. Implementarea unui sistem de colectare separată este, deci, un generator de forţă de muncă.

În relaţiile pe care le avem cu autorităţile locale, partea de sprijinire prin programul POS Mediu este benefică pentru susţinerea sistemului integrat de management al deşeurilor. La nivelul consiliilor judeţene s-au semnat parteneriate, pe fonduri europene, dar numai în două judeţe - Dâmboviţa şi Bistriţa - sunt funcţionale aceste sisteme integrate pe bani europeni. În celelalte judeţe asistăm la întârzieri în ceea ce înseamnă contractarea operatorilor şi a celor care trebuie să creeze ansamblul acestui sistem integrat. Fondurile europene sunt necesare pentru buna desfăşurare a activităţii autorităţii publice locale, însă procedurile şi, în special, procedurile de achiziţii publice pe Ordonanţa nr. 34 întârzie modul de implementare a acestor sisteme.

Reprezentanții industriei - cei care sunt în sistemul Eco-Rom Ambalaje de zece ani - ştiu foarte bine care le sunt obligaţiile şi ce ar trebui să facă pentru a se implica şi a contribui financiar la susţinerea sistemului. Industria investeşte în sistemul de colectare separată a deseurilor de ambalaje, sigur ţinând cont în primul rând de eficienţa şi de sustenabilitatea acestuia.

ecologic: Proiectul Legii Salubrităţii a fost şi este contestat de unii agenţi economici din domeniu. Care este poziţia Eco-Rom faţă de acest proiect legislativ?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: În proiectul Legii Salubrităţii autoritatea locală este desemnată drept deţinător al deşeului de ambalaj. Putem să spunem că, după 70 de ani, abia acum autoritatea locală deţine de drept deşeul de ambalaj şi nu numai. Acest lucru este primul pas pentru o reglementare normală a ceea ce înseamnă managementul deşeurilor de ambalaje pentru că acest proiect de lege al salubrităţii ar trebui să aibă menirea să legifereze un serviciu public. Astfel, autoritatea locală, deţinând dreptul legal asupra deşeului, îi conferă celui care strânge deşeurile, fie el operator de salubritate sau colector, o prestare de serviciu. Trebuie spus că operatorii de salubritate, respectiv colectorii, sunt prestatori de servicii în slujba autorităţii locale, iar Legea Salubrităţii ar trebui să prevadă, respectiv să reglementeze modul în care se face acest serviciu public de salubritate. Orice lege este perfectibilă, iar noi putem spune că este un pas înainte. Proiectul de lege mai introduce, pentru prima dată, sancţionarea celor care iau prin furt deşeurile din containerele de colectare separată. Cu alte cuvinte, reglementează furtul din containere și introduce sancţiunea acestei practici. Este, din punctul nostru de vedere, o prevedere benefică, întrucât noi ca societate am avut de suferit de pe urma acestui fenomen. Pe de o parte s-au făcut investiţiile de care am vorbit și pe care le continuăm, iar pe de altă parte a apărut un anumit grup de „întreprinzători“ care au început să vandalizeze mai ales containerele care au deşeuri cu valoare de piaţă, respectiv deşeuri de aluminiu şi deşeuri de PET, și să lase în urma lor mizerie, lucru neacceptat de către cetăţenii din zonă. În anul 2013 în urma vandalizării și a furtului au fost distruse 271 de containere de colectare separată.

Colectare separată

În plus, noi continuăm demersul de a introduce în acest proiect de lege prevederi care ţin de o mult mai bună clarificare a definiţiilor deşeurilor asimilabile, deşeului menajer, deşeului municipal. Este necesar ca legea să fie clară și să fie evitate eventualele neînţelegeri sau distorsionări, pentru că până la urmă aceasta îşi va produce efectele în piaţă.

ecologic: Au vreo relevanţă cantităţile de deşeuri sustrase din containere în raportările făcute de România către Comisia Europeană privind valorificarea şi reciclarea deşeurilor?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: Raportările referitoare la deşeul municipal realizate de Eurostat sunt realizate pe baza datelor trimise de autoritățile locale către ANPM. Autoritățile locale, la rândul lor, colectează aceste date de la operatorul de salubritate desemnat. Iar acest operator de salubritate înregistrează deșeurile provenite de la populație, prin serviciul de colectare separată - realizat fie prin containerele colorate, fie prin saci speciali. Astfel, aceste cantități de deșeuri sustrase din containere nu ajung în raportările trimise către Comisia Europeană ca venind din fluxul colectării separate de la populație. Deci această practică extinsă poate să conducă la neîndeplinirea obligațiilor naționale de reciclare a deşeului municipal, pe lângă toate efectele negative menționate anterior.

În plus, cei care practică furtul din containerele de colectare separată nu sunt fiscalizaţi, nu plătesc taxe şi impozite. Şi atunci furtul de materiale reciclabile aduce deservicii și sistemului fiscal din România.

ecologic: Cum apreciaţi această cifră de 1% reciclare din Raportul Eurostat? Este reală sau ea reflectă dezinteresul funcţionarilor care au raportat datele privind cantităţile de deşeuri reciclate?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: Eco-Rom Ambalaje, prin rezultatele obţinute, ar trebui să susțină cifrele trimise către Uniunea Europeană, având în vedere că realizează aproximativ 70% din obligaţia naţională în ceea ce privește deșeurile de ambalaje. De altfel analizele de deşeu confirmă acest lucru prin faptul că ambalajele reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce se colectează separat din deşeul municipal. Tot aceste analize arată că cifra menţionată ar trebui să fie de minimum 2,4%.

Chiar și în acest context procentul este oricum unul foarte scăzut. Pentru a atinge obiectivul de 50% impus României până în anul 2020 credem că este important să avem în vedere reușitele înregistrate în domeniul deșeurilor de ambalaje care s-au axat pe eficiență și aplicarea sistemului coercitiv. Ar trebui etapizată această țintă. Practic, trebuie să ne asumăm obiective anuale care să crească până la atingerea procentului de 50%. În plus, serviciul de colectare a deșeurilor trebuie contorizat, ca toate celelalte servicii publice. Acest lucru înseamnă ca fiecare român să plătească cantitatea de gunoi generată, concomitent cu existența unui sistem de colectare separată gratuit. Astfel dacă nu separi deșeurile, vei plăti mai mult taxa lunară de gunoi. În același timp, este necesar să avem un serviciu exemplar de colectare a deșeurilor, în care amenzile prevăzute de lege să se aplice.

Este vorba despre măsuri coercitive pentru toți cei care nu respectă legislația aferentă sistemului de management al deșeurilor, inclusiv pentru cei care aruncă deșeurile în spații neamenajate, pentru cei care nu colectează separat sau fură deșeurile din containerele speciale.

ecologic: Cum apreciaţi modul actual de autorizare şi control a organizaţiilor de preluare de responsabilităţi?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: Eco-Rom Ambalaje susține autoritățile în îmbunătăţirea procedurilor de autorizare a organizaţiilor de preluare de responsabilitate pentru că ne dorim competiţie. Numai într-un mediu concurenţial poţi progresa şi poţi aduce beneficii atât sociale, cât şi de protecţie a mediului. O asemenea activitate necesită expertiză, o cunoaştere a domeniului de ambalaje şi de protecţia mediului în detaliu şi necesită, până la urmă, susţinere şi efort financiar din partea constituenţilor. Trebuie înţeles că o astfel de activitate se face cu costuri și trebuie ca toţi cei care activează în domeniu să respecte aceleași prevederi legale, iar în caz contrar să fie sancționați.

ecologic: Ministrul Attila Korodi declara că la el în familie deşeurile sunt depuse în proporţie de 80% diferenţiat în containerele speciale amplasate în localitatea în care locuieşte şi că din punctul lui de vedere educaţia este esenţială în acest domeniu. Cât investeşte Eco-Rom Ambalaje în educaţie?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: Exemplul pe care l-a dat ministrul Mediului legat de colectarea separată în Miercurea Ciuc sigur că este suţinut de faptul că Eco-Rom Ambalaje a investit în sistemul de colectare separată din acest municipiu. Suntem întru totul de acord şi cu constatarea pe care nu numai dânsul a făcut-o, aceea că educarea cetăţenilor şi crearea unor comportamente de a colecta deşeurile separat la locurile de generare, deci acasă, sunt foarte importante în acest sistem. Eco-Rom Ambalaje a investit în campanii de educare a cetăţenilor în toţi aceşti zece ani. Numai în anul 2013 am alocat de două ori mai mult în tot ce înseamnă activitatea de informare şi educare a cetăţenilor, aproximativ 8,47 de lei pe tona de ambalaj primar pus pe piaţă. Dintre acţiunile care au avut loc în anul 2013, pot aminti campania naţională „Reciclare pentru destresare“ care a avut un impact major asupra cetăţenilor, determinând creșterea procentului celor care colectează separat deşeurile şi a gradului de percepţie privind importanţa colectării separate a deşeurilor la sursă, conform studiului făcut de IMAS. Avem alte două programe care funcţionează de doi ani: este vorba despre ECOlimpiada elevilor şi Laboratorul Verde al Reciclării, proiecte de educare a tinerei generaţii realizate în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale. În 2013 aceste două programe au implicat peste 30.000 de elevi. În plus, anul trecut s-a desfășurat și competiția Orașul Reciclării adresată primăriilor de municipiu, prin intermediul căreia populația a fost motivată să separe mai mult și mai corect. Premiul obținut de municipiul Tulcea a constat în desemnarea sa ca primul „Oraș al Reciclării“ din țară și în amenajarea unui loc de picnic 100% eco pentru cetățeni.

Laboratorul verde al reciclării

ecologic: Cum colaboraţi cu reciclatorii şi cu valorificatorii?

Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje: Pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare şi reciclare, Eco-Rom Ambalaje lucrează cu circa 200 de companii de management al deşeurilor. O parte dintre aceste companii sunt reciclatori pentru deşeurile de ambalaje, fie că ne referim la mase plastice, hârtie - carton, sticlă sau metal. Colaborarea pe care o avem cu aceşti operatori se bazează în primul rând pe asigurarea trasabilităţii deşeurilor de ambalaje de la generator până la reciclatorul final. De doi ani, printr-o politică de limitare a cantităţilor de deşeuri, mai ales de hârtie-carton, cantități care plecau la export, am decis stoparea aceastei practici. Concret, în contractele cu companiile de management al deşeurilor care aveau activităţi de export, am introdus diminuarea tarifului cu 10% pentru orice cantitate care iese din ţară. Eco-Rom Ambalaje nu este o companie care promovează exportul, important pentru noi fiind în primul rând să asigurăm materia primă secundară pentru capacităţile de reciclare din România.

ecologic

În 2013, furtul deșeurilor din containere a scăzut cu 12% eficiența colectării separate de la populație

Eco-Rom Ambalaje a reciclat în 2013 aproximativ 40.000 de tone de deşeuri de ambalaje de la populație. Raportată la întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje reciclate de organizație (347.089 tone) se remarcă o creștere de doar 2% față de anul 2012, deși investițiile industriei în serviciile de colectare separată au crescut cu 20% (ridicându-se la 8,6 milioane de lei). Cauzele principale sunt furtul deșeurilor din containerele colorate și vandalizarea pubelelor speciale.

„De la o inițiativă lăudabilă a industriei de a investi în infrastructura necesară colectării separate a deșeurilor generate în gospodării care a condus, în cele din urmă, la o schimbare de comportamente la nivel de societate, asistăm la o scădere a rentabilității investițiilor. Anul trecut, furtul deșeurilor cu valoarea cea mai mare pe piață - este vorba despre PET-uri și dozele de aluminiu - a dus la scăderea randamentului containerului galben cu 12%*. Mai mult decât atât, 271 de containere colorate au fost vandalizate în sistemul nostru“, a declarat Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje.

Chiar și în aceste condiții, numărul localităților care beneficiază de serviciul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje a crescut cu 15%, ajungând la 464. Astfel, în prezent, aproximativ 45% din populația României - circa 9 milioane de români - au acces la serviciul pus la dispoziție de Eco-Rom Ambalaje în parteneriat cu autoritățile locale și operatorii de salubritate desemnați.

Cantităţile de ambalaje colectate de la populaţie sunt însă doar o parte din totalul reciclat în sistemul Eco-Rom Ambalaje. La finalul anului 2013, cantitatea totală reciclată a fost de 347.089 tone, organizația îndeplinind cu succes obiectivul impus de legislație de 55% (raportat la cantitatea totală de 578.771 tone de ambalaje puse pe piață de către producătorii și importatorii membri ai organizației).

„Singurul capitol la care țara noastră și-a îndeplinit an de an obligațiile asumate față de Uniunea Europeană este cel al deșeurilor de ambalaje. Cu toate acestea, ultimul raport Eurostat ne situează pe ultimele locuri la nivel european, cu un procent de doar 1% deșeuri reciclate din deșeurile municipale. Experiența de 10 ani pe piața din România, dar și studiile și rezultatele noastre ne demonstrează că procentul real se situează în jurul a 2,4%**, contribuția ambalajelor fiind mai mult de jumătate. Chiar și în acest context procentul este, în continuare, unul scăzut. Pentru a atinge obiectivul de 50% impus României până în 2020 credem că este important să avem în vedere reușitele înregistrate în domeniul deșeurilor de ambalaje care s-au axat pe eficiența și aplicarea sistemului coercitiv“, a declarat Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje.

Printre soluțiile propuse de organizație se numără etapizarea celui mai important obiectiv național: reciclarea a 50% din deșeul menajer până în 2020 - respectiv asumarea de obiective anuale care să crească gradual până la atingerea țintei amintite. De asemenea, Eco-Rom Ambalaje susține contorizarea serviciului de colectare a deșeurilor similar cu toate celelalte servicii publice - respectiv plata cantității de gunoi generată, concomitent cu existența unui sistem de colectare separată gratuit pentru populație. În același timp, organizația promovează un serviciu exemplar de colectare a deșeurilor, cu aplicarea unor măsuri coercitive (amenzi) pentru toți cei care nu respectă legislația aferentă sistemului de management al deșeurilor - inclusiv penalități pentru cei care aruncă deșeurile în spații neamenajate, pentru cei care nu colectează separat sau fură deșeurile din containerele speciale.

Pubele


Conform legislației naționale, obligațiile de reciclare pentru fluxul de ambalaje și deșeuri revin, în acest moment, industriei - prin producătorii și importatorii de bunuri ambalate - și autorităților locale. Aportul financiar al industriei la sistemul de colectare separată este obligatoriu să fie gestionat de organizațiile de transfer de responsabilitate astfel: minimum 6 lei/tona de ambalaj primar pentru infrastructură și 4 lei/tona de ambalaj primar pentru activitățile de comunicare. În 2013, Eco-Rom Ambalaje a alocat de două ori mai mult, respectiv 12,44 lei/tona de ambalaj primar colectat separat pentru infrastructură și 8,47 lei pentru campaniile de informare și educare privind importanța sistemului.

Pentru anul 2014, Eco-Rom Ambalaje și-a propus eficientizarea tuturor investițiilor în colectarea separată, atât din circuitul industrial-comercial cât și de la populație, dar și extinde- rea acesteia în alte arii de activitate.

_____________

* Randamentul containerelor de colectare separată se calculeaza luând în calcul următorii parametrii: capacitatea containerului, numărul de ridicări a deșeurilor/lună și densitatea materialului reciclabil din container.

** Conform ultimului studiu privind analiza deșeului menajer în România (realizat de Eco-Rom Ambalaje, în perioada septembrie 2012 - august 2013), un român din mediul urban colectează separat 8,4 kg de deșeuri reciclabile (deșeuri de ambalaje din plastic-metal, hârtie-carton și sticlă - 4,9 kg/an și alte deșeuri reciclabile din plastic-metal, hârtie-carton și sticlă - 3,5 kg/an) în containerele dedicate de 1,1m3, ceea ce înseamnă un procent de 2,4% deșeuri reciclate din totalul deșeurilor menajere generate (346 kg/an).Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare