Specialiștii europeni în reciclarea bateriilor portabile, în premieră la București - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Specialiștii europeni în reciclarea bateriilor portabile, în premieră la București

08 May 2014 - 01:28 PM Reciclare & Recuperare

BateriiSistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) împreună cu EUCOBAT (European Compliance Organization for Batteries) au organizat la începutul lunii aprilie conferința ,,Tendințe europene în managementul deșeurilor de baterii portabile”, primul eveniment de acest gen din România, la care au participat specialiști ai structurilor de management al responsabilităților extinse  (EPR) ale producătorilor de baterii și acumulatori din Germania, Franța, Belgia, Olanda și alte State Membre împreună reprezentanți ai autorităților române de resort.

În topul clasamentului european în privința managementului deșeurilor de baterii și acumulatori, Belgia a colectat și reciclat la cele mai înalte standarde în 2012 circa 2.273 tone de baterii portabile uzate, atingând o rată de 52,3% din cantitatea totală pusă pe piață, reușind deja să depășească ținta europeană de colectare de 45% stabilită prin Directiva 2006/66/EC pentru anul 2016. Peter Coonen, managing director Bebat Belgia și totodată președintele Consiliului de Conducere EUCOBAT, a prezentat modelul după care funcționează colectarea selectivă și reciclarea bateriilor portabile uzate în Belgia, pornind de la statistici referitoare la obiceiurile de cumpărare/consum de baterii ale belgienilor, infrastructura de colectare, facilitățile de reciclare până la activitățile de marketing și campaniile de activare ale consumatorilor.

Reprezentanţi ai EUCOBAT

Germania, un alt lider incontestabil în clasamentul statelor cu cele mai mari performanțe în managementul deșeurilor, a fost reprezentată în cadrul dezbaterii de Georgios Chryssos, director general GRS, care a expus soluțiile identificate pentru gestionarea și transportul în condiții de siguranță a bateriilor cu litiu, prin implementarea sistemului de depozitare a bateriilor portabile pe trei culori: verde pentru bateriile obișnuite (zinc-carbon, plumb, nichel-cadmiu), galben pentru bateriile cu litiu și roșu pentru bateriile deteriorate.

Atingând o rată de colectare de 11% la nivelul anului 2012, România se află încă în zona de pionierat în domeniul managementului deșeurilor de baterii, astfel că dezbaterea organizată de Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) cu ocazia desfășurării la București a Adunării Generale EUCOBAT, organizație pan-europeană a sistemelor colective non-profit de gestionare a deșeurilor de baterii la care SNRB este membru fondator, a constituit un prim pas în crearea și dezvoltarea unei platforme de transfer de bune practici care să ofere cadrul necesar înțelegerii soluțiilor de stimulare a colectării deșeurilor de baterii și acumulatori. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea experților membri EUCOBAT, deschizând astfel o cale de dialog între specialiști europeni cu expertiză și autoritățile române, care au încercat împreună să găsească cele mai bune alternative pentru a sprijini industria din țara noastră în eforturile de utilizare a resurselor într-o manieră circulară.

Reprezentanţi ai EUCOBAT

Printre tematicile interesante abordate în cadrul conferinței s-au regăsit prezentarea cerințelor minime și a indicatorilor de măsurare a eficienței reciclării deșeurilor de baterii portabile realizată de către Lauren ten Horn, reprezentant Stibat Olanda, iar Benny Vandensteen, field manager Be-bat, a atras atenția asupra concluziilor testelor referitoare la riscurile de incendiu în cazul depozitării și transportului bateriilor care este destul de scăzut, dar și asupra soluțiilor propuse pentru evitarea extinderii focului în cazuri de urgență, folosirea unei pături cu vermiculită fiind una dintre cele mai eficiente metode de control.

La dezbatere au participat secretarul de stat Mihail Fâcă, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Administraţiei Fondului pentru Mediu și Ministerului Economiei, precum și reprezentanți ai altor organizații membre EUCOBAT: Jose Perez - Ecopillas Spania, Eurico Cordeiro - Ecopilhas Portugalia, Jan Bartels - Stibat Olanda și Anne Dorte Als - Elretur Danemarca.

De asemenea, reprezentanții EUCOBAT au avut o întrevedere de lucru cu ministrul Attila Korodi, la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, unde au discutat despre baza legislativă necesară punerii în aplicare a Directivelor europene privind gestionarea deșeurilor, precum și despre importanța realizării și implementării unui sistem integrat al managementului de baterii, cu adevărat eficient, oaspeții străini arătându-și disponibilitatea de a susține demersurile ministerului în vederea atingerii standardelor europene în domeniul colectării și reciclării bateriilor portabile uzate, evitând greșelile pe care celelalte State Membre le-au făcut în cei peste 20 de ani de activitate.

„Este timpul ca și România să înceapă implementarea prevederilor Directivei privind deșeurile de baterii și acumulatori la cele mai înalte standarde. Cu cât colectarea și reciclarea bateriilor începe mai repede, cu atât este mai bine pentru mediu“, a afirmat Peter Binnemans, secretarul general EUCOBAT.

Întâlnirea a deschis perspective de colaborare între reprezentanții Ministerului Mediului și experții EUCOBAT, având la bază exemplele de bune practici ale statelor cu rezultate notabile în domeniul managementului integrat al deșeurilor și transpunerea lor în soluții viabile pentru problemele stringente ale României, urmând ca Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) să continue în a furniza informații cât mai cuprinzătoare, în mod curent, despre principalele evoluții din piață la nivel european.

„Performanțele înregistrate de state precum Belgia, Olanda în atingerea țintelor de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori, au adus o serie de beneficii prin creșterea competitivității în sectorul industriilor prelucrătoare și prin limitarea exploatării resurselor naturale. Urmarea modelelor de succes constituie un prim pas în vederea atingerii standardelor europene în domeniul deșeurilor“, a declarat ministrul Attila Korodi.

Participanţi la eveniment

Evenimentul internațional organizat de Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și EUCOBAT a fost prima dezbatere pe tema managementului deșeurilor de baterii portabile organizată în România, dorindu-se, pe de o parte, a se trage un semnal de alarmă asupra problemelor grave de mediu pe care gestionarea deficitară a acestui tip de deșeuri le generează asupra sănătății și securității umane în țara noastră. Pe de altă parte, evenimentul marchează începutul unei noi abordări definită printr-un dialog deschis și cooperare între toate părțile interesate. Alinierea României la direcțiile europene prin dezvoltarea sectorului de colectare selectivă și reciclare, atingerea țintelor asumate în calitate de Stat Membru și construirea unei „Societăți a reciclării“ care vizează dezvoltarea unei economii eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, se poate realiza numai prin implicarea activă a actorilor interesați și transferul de know how de la specialiști europeni cu rezultate exemplare.

Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), membru fondator EUCO- BAT, este o organizație colectivă a producătorilor de baterii și acumulatori, având ca scop preluarea o-bligațiilor privind colectarea, tratarea și valorificarea deșeurilor de baterii și acumulatori în conformitate cu HG nr. 1132/2008 și a legislației subsecvente.

Roxana Puia



Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare