Asociația Environ a devenit membru WEEE Forum - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Asociația Environ a devenit membru WEEE Forum

31 July 2014 - 01:51 PM Reciclare & Recuperare

Asociaţia EnvironÎncepând cu luna iunie, Asociația Environ a devenit membru al organizației pan-europene a sistemelor colective de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, WEEE Forum. Asociația Environ a obținut statutul de membru WEEE Forum la doar două luni după aderarea la WEEELABEX și începerea procesului de implementare a  standardelor de performanță în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

WEEE Forum este o asociație europeană care reunește 40 de sisteme de colectare și recuperare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, fondată în aprilie 2002, precedând intrarea în vigoare a Directivei 2002/96/EC privind DEEE. Misiunea WEEE Forum este crearea unei platforme pentru cooperare și transfer de bune practici și îmbunătățirea performanțelor de mediu, având în vedere eficientizarea costurilor și cu respectarea cadrului legislativ în vigoare.

WEEE Forum este cea mai mare organizație de acest tip din lume. De-a lungul timpului, schemele de transfer responsabilitate membre WEEE Forum au dobândit o vastă experiență și know-how referitor la aspectele tehnice ale colectării, logisticii și procesării DEEE. În 2012, cantitatea colectată raportată colectiv de către toți membri a fost de aproximativ 2 milioane tone deșeuri de echipamente electrice și electronice.

În calitate de membru WEEE Forum, Asociația Environ va urmări optimizarea eficienței operaționale concomitent cu îmbunătățirea permanentă a performanțelor de mediu și va face toate demersurile necesare pentru a asigura implementarea standardelor de înaltă calitate WEEE- LABEX  privind colectarea, gestionarea, depozitarea, transportul, pregătirea pentru reutilizare, procesarea și eliminarea nepoluantă a DEEE.

Prin alăturarea la WEEE Forum, Asociația Environ va contribui  activ la atingerea scopului de transformare a organizației într-un centru de competență în ceea ce privește identificarea unor soluții eficiente și ecologice pentru colectarea și procesarea DEEE, urmărind o abordare armonizată la nivel european, cu respectarea obiectivelor specifice de creștere a gradului de transparență a performanțelor de mediu și crearea condițiilor pentru un mediu concurențial corect pentru toți actorii implicați în procesul de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

În plus, apartenența la organizația pan-europeană WEEE Forum permite Asociației Environ să participe la dezbaterile generale pe politicile și inițiativele de reglementare privind deșeurile electrice, atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene, având astfel un rol de reprezentare a intereselor membrilor săi în cadrul structurilor decizionale.

Aderarea Asociației Environ la WEEELABEX în luna aprilie și la WEEE Forum în luna iunie a acestui an face parte din demersul de aliniere la standardele europene de management al deșeurilor electrice și reprezintă un pas important în strategia de atingere a obiectivelor de protejare a mediului și sănătății umane și de transformare a României într-o societate a reciclării, promovând o economie circulară, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Asociația Environ este o structură de management a responsabilității extinse a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice care urmă- rește dezvoltarea și implementare unui sistem eficient de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice în vederea atingerii obiectivelor de reciclare pe acest flux de deșeuri, conform prevederilor Directivei europene 2012/19/EC.

Roxana PuiaAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare