Monitorizarea transferului deşeurilor, un proiect LIFE+ ajuns la final - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Monitorizarea transferului deşeurilor, un proiect LIFE+ ajuns la final

14 November 2014 - 01:56 PM Reciclare & Recuperare

Monitorizarea trasferuluiÎn data de 30 septembrie 2014 a avut loc, în București, conferința finală a proiectului LIFE10/ENV/RO/726 „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ -  acronim ELSYS . Obiectivul general al Programului LIFE+ vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale Uniunii Europene prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european.  ecologic

Astfel, Ministerul Mediului și Pădurilor de la acea vreme, în prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), în contextul în care Comisia Europeană (CE) avea în vedere încurajarea Statelor Membre (SM) să ia în considerare implementarea unor baze de date electronice pentru înregistrarea transferurilor de deșeuri, a optat pentru instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu, și anume Programul LIFE+.

În luna septembrie 2010 a fost scris proiectul „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“, care a fost depus la CE în sesiunea LIFE+ 2010 în data de 30 septembrie 2010.

În septembrie 2011 a fost semnat acordul de finanțare pentru proiectul LIFE10/ENV/RO/726 - „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“, valoarea proiectului fiind de 1.198.926 euro, din care contribuția CE reprezintă 50% din totalul costurilor eligibile, respectiv 563.637 euro.

Participanţi la proiect

Beneficiarul coordonator al proiectului este MMSC, în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, iar SC MIRA TELECOM SRL beneficiarul asociat.

În esență proiectul are ca scop înlocuirea procesului actual de notificare cu unul electronic care să permită un schimb de date pentru transferurile de deşeuri mult mai eficient între toți factorii implicați, în speță, între notificatori, autorități competente desemnate pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri şi instituțiile cu responsabilități de control, urmărind totodată îmbunătățirea implementării Regulamentului CE la care se poate adăuga reducerea eforturilor administrative și economisirea resurselor.

Proiectul „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ este o aplicație bazată pe o interfață web accesibilă prin intermediului browserului de internet care nu aduce impact investițional adițional privind infrastructura IT la nivelul utilizatorului.

ELSYS vine cu o soluție bazată pe un cont pentru fiecare tip de participant în parte, pentru a respecta prevederile legale şi în conformitate cu atribuțiile pe care aceștia le au în cadrul procesului de transfer transfrontalier a deşeurilor.

Principala funcție a sistemului ELSYS este modelarea procedurilor şi proceselor cerute de Regulamentul CE care pot fi realizate în cazul transferurilor de deşeuri transfrontaliere. Acest sistem oferă sprijin în realizarea documentelor de notificare şi expediție prevăzute de Regulamentul nr. 1013/2006 (Anexa IA, Anexa IB şi Anexa VII).

Participanţi la proiect

Principalul flux de lucru, în afară de procedura de înregistrare în cadrul aplicației, este procesul de solicitare a unui transfer de deşeuri care se efectuează prin utilizarea documentului de notificare.

Acestea se pot crea, trimite şi aproba în întregime prin intermediul aplicației. Toate activitățile care implică completarea, validarea şi verificarea documentelor, aprobarea şi posibilele corecții pot fi făcute prin intermediul aplicației de către un utilizator înregistrat.

Aplicația oferă o platformă sigură pentru toate părțile implicate. Soluția utilizează certificatele digitale pentru a securiza comunicarea între participanți folosind protocoale certificate SSL. În toate procesele de „bussiness“, doar celor înregistrați cu certificat le este este permisă desfășu-rarea de acțiuni corespunzătoare prevederilor Regulamentului nr. 1013/2006. Restricționările sunt puse în aplicare automat, astfel că utilizatorii au acces doar la activități pre-configurate. Sistemul verifică semnătura digitală a documentelor cu certificatul digital deținut de fiecare utilizator.  Prin urmare, documentele nu pot fi modificate de o a treia parte fără a corupe integritatea acestuia şi nimeni nu poate încărca documente în numele unui alt utilizator.

Pentru creşterea securității, ELSYS foloseşte un mecanism de autentificare în doi paşi. Primul pas este utilizarea certificatului digital al clientului în vederea autentificării la nivelul contului, începând din acest moment, comu- nicarea este securizată prin https. Al doilea mecanism de securitate este reprezentat de o parolă specifică pentru fiecare utilizator în parte.

O caracteristică unică a ELSYS este că funcționează bazându-se pe o interfață web ceea ce face ca toți cei implicați într-un proces de transfer de deşeuri să aibă posibilitatea de a vizualiza traseul transferului de deșeuri, inclusiv punctele de geolocație specifice de pe o rută, cum ar fi punctul de plecare şi destinația, trecerea la frontieră, poziția exactă a transportului la un moment anume de timp. Astfel că, pentru autoritățile de control este foarte ușor să cunoască punctul de intrare al transportului pe teritoriul național, ori dacă a avut loc un accident, în special în zona deşeurilor periculoase unde Inspectoratul pentru Situații de Urgență poate localiza transportul şi afla prin intermediul acestei interfețe conținutul acestuia.

Monitorizarea transferuluiDe asemenea, trebuie reținut și faptul că la proiectarea soluției ELSYS s-a luat în considerare integrarea cu alte sisteme naționale de la nivelul altor SM (EUDIN, TFS etc) pentru o mai uşoară conexiune, în viitor, cu acestea.

Pe parcursul derulării proiectului au fost derulate două work-shop-uri, unul în data de 22 februarie 2012, iar cel de al doilea în data de 02 mai 2012, la care au participat reprezentați din partea beneficiarului coordonator - Unitatea de Implementare a Proiectului LIFE - ELSYS, MIRA TELE- COM, Astral Consulting, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Autorității Naționale a Vămilor, GreenWEEE International SA, Patronatului din Industria Cimentului și altor Produse Minerale pentru Construcții din România (CIROM), SC Ecovalor SRL, CARPATCEMENT Holding SA, SC CARMEUSE Holding SRL, ECOGEST/LAFARGE și SC Mantex General Recycling SRL.

Totodată, conform planificării din cadrul proiectului au fost înaintate „Inception Report“ care acoperă activitățile proiectului pentru perioada 01.10. 2011 - 30.06.2012, precum și „Midterm Report“ care acoperă activitățile proiectului pentru perioada 01.10. 2011 - 31.07.2013.

În cadrul schimbului de experiență pentru implementarea proiectului LIFE10ENV/RO/726 re-prezentanți din cadrul UIP s-au deplasat în perioada de 29.08 - 01.09.2012, în Olanda, la Ministerul Mediului și Transporturilor în vederea prezentării de către partea olandeză a soft-ului de verificare, control și gestionare a activităților de transport al deșeurilor (TERRA), acest soft fiind implementat încă din anul 2009.

Tot în acest context în data de 12 octombrie 2012 a avut loc o întâlnire organizată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurii, Gestionării Mediului și Apelor pe proiectul EUDIN la care au fost invitate să participe pe lângă România, Slovenia și Grecia. Această întâlnire a avut ca scop discutarea unor aspecte referitoare la poziția acestor SM cu privire la schimbul electronic de date.

Pe lângă acestea, în cadrul schimbului de experiență pentru implementarea LIFE10ENV/RO/72 au fost realizate alte două vizite. Prima vizită a fost realizată în perioada 16 - 17 iunie 2014, în Bulgaria, iar cea de a doua în Ungaria în intervalul 05 - 08 septembrie 2014. Delegația celei de a doua vizite a fost condusă de domnul ministru Attila Korodi, aceasta având mandatul de a prezenta rezultatele proiectului LIFE10ENV/RO/726, precum și de a identifica modalitățile de colaborare în domeniul transferului de deșeuri luând în considerare granița comună dintre cele două state.

Totodată, luând în considera-re Acțiunea 5 din cadrul proiectului „Information exchange and awareness raising events“ în data de 25 - 26 septembrie 2014, precum și în data de 29 septembrie 2014 au fost realizate două evenimente, în Tohanul Nou Zărnești și la București, la care au participat aproximativ 120 de persoane reprezentanți de la nivelul agențiilor pentru protecția mediului, precum și de la nivelul GNM, inclusiv de la Comisariatele Județene.

De asemenea, având în vedere studiul realizat la nivelul CE din care s-a desprins ideea existenței unor astfel de soluții la nivel european, MMSC urmărește implicarea mai multor factori interesați, astfel încât să fie posibilă interconectarea ELSYS cu alte sisteme.

Astfel, Proiectul LIFE10/ ENV/RO 726 „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ poate să reprezinte punctul de plecare pentru realizarea acelei rețele integrate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor, la care se face referire în Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare