Strategia de salubrizarea a Bucureştiului a intrat spre aprobare în Consiliul General - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Strategia de salubrizarea a Bucureştiului a intrat spre aprobare în Consiliul General

21 December 2014 - 11:44 AM Reciclare & Recuperare

Lucrători de salubritatePrimăria Capitalei a supus dezbaterii publice Strategia de funcționare a serviciului de salubrizare în București. Acest document încearcă să reglementeze o activitate publică, care până acum s-a făcut într-o devălmășie pe deplin profitabilă pentru toți cei care au menținut această situație.

În București cinci firme de salubritate (Romprest, Supercom, Rosal, Rebu și Urban) și-au împărțit cele șase sectoare din București toate, cu excepția Romprest, desfășurându-și afacerile evaluate la 150 de milioane de euro anual, pe baza unor contracte semnate înainte de anul 2000.

Ceea ce încearcă de fapt Primăria Generală acum, pe lângă multele reglementări legate de ghenele de gunoi, de coșurile stradale și de uniformele angajaților, este de a aduce în sfârșit în legalitate relațiile autorităților locale cu societățile de salubrizare, și de încheiere a unei situații atât de îndelungate încât devenea periculoasă, atât pentru gunoieri agreați, cât și pentru autoritățile locale de sector.

Sistem de colectare separată

Strategia de salubritate care urmează acum să fie votată de Consiliul General al Capitalei se înscrie într-un calup de reglementări care are la bază Legea salubrizării, recent adoptată de Parlament, o lege care impune, în opinia multor agenți economici din domeniu, un monopol al salubriștilor pe piața deșeurilor din România.

Dacă va fi aprobată în această formă, noua strategie de salubritate a Capitalei aduce însă și o serie de noutăți.

Coş pentru gunoiPână în anul 2025 se va renunţa la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va putea rămâne în folosinţă numai camera de la parterul blocului care va fi amenajată corespunzător. Tot până în 2025 se vor crea în interiorul cartierelor „insule“ de colectare separată a deșeurilor. Este vorba despre platforme pe care se vor amplasa recipienţi pentru colectarea separată a deşeurilor.

Colectarea separată se va face deocamdată pe două fracții, umedă și uscată, iar obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri depozitate avut în vedere este de 15%. Menționăm că în condițiile în care în data de 28 octombrie a.c. la Consiliul de Mediu al Uniunii Europene a fost lansat un nou pachet legislativ care stabilește o rată maximă de depozitare de 25% și interzicerea la depozitare a deșeurilor de plastic.

Măturatul, manual sau mecanizat, rămâne pentru un timp principala modalitate de curățare a străzilor. Echipamentele de aspirație vor lua locul măturilor abia în următorii șase ani.

Pentru spălatul străzilor se „recomandă“ salubriștilor, un anumit interval orar, între orele 22 și 06.

Sacii folosiți pentru colectare vor fi inscripționați cu sigla și numele operatorului.

Fiecare bulevard din București va fi stropit de șase ori pe zi, spălat de două ori pe săptămână, și măturat manual și/sau mecanizat o dată pe zi. Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în clasa de poluare minim Euro 4 și vor fi dotate cu GPS, sistem la care va avea acces și Primăria Capitalei.

O atenție cu totul deosebită se acordă aspectului coșurilor stradale, modelul acestora va fi stabilit de Primăria Capitalei la propunerea sectoarelor. Coșurile vor fi diferite funcție de locul unde vor fi amplasate, pe bulevarduri, în parcuri sau în alte părți, iar schimbarea celor actuale cu altele noi se va face obligatoriu în scurt timp.

Sistemele îngropate sau semiîngropate de colectare separată a deșeurilor se vor realiza cu precădere în jurul piețelor agroalimentare și în apropierea intersecțiilor.

Colectarea deșeurilor se va face obligatoriu între orele 6.30 - 8.30 și 15.30 - 18.30 pentru a nu se suprapune vârfului de trafic rutier. Pe timpul nopții cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22.00-06.00.

Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diverselor tipuri de materiale reciclabile conținute în deșeurile menajere vor fi inscripționate cu denumirea tipului materialului care se va colecta.

Principiul „poluatorul plătește“ corelat cu principiile „responsabilitatea producătorului“ și cel al „responsabilității utilizatorului“ stabilesc în această strategie necesitatea creării unui cadru legislativ și economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea deșeurilor să fie suportate de generatorul acestora, respectiv de cetățean sau de agentul economic.

Va fi stabilită o taxă sau un tarif datorat de către aceștia, iar autoritățile de sector și salubriștii cărora li s-au încredințat contractele vor trebui să comunice Direcției de Utilități Publice din Primăria Capitalei în scris cuantumul tarifului sau a taxei percepute.

Informațiile referitoare la cunatumul tarifului sau a taxelor percepute persoanelor fizice și juridice de către o salubriști vor fi corelate de Primăria Generală cu costurile generate de sistemele și tehnologiile care vor fi aplicate pentru tratarea, neutralizarea și eliminarea controlată a deșeurilor.

Conform strategiei, primăriile de sector nu vor putea achita facturi fără acordul Primăriei Generale, iar orice modificare a programelor de prestație va fi adusă la cunoștință și supusă aprobării Direcției de Utilități Publice din Primăria Generală.

Mai mult, informațiile referitoare la cuantumul tarifelor percepute de către operatorul de salubritate sunt considerate date publice și vor fi afișate pe site-ul Primăriei Generale.

Conform Legii nr 101/2006 republicată, Primăria Generală este deținătorul legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similar depozitate în recipientele amplasate în aria sa teritorială.

Pentru gestiunea deșeurilor Municipiul București va investi în mai multe tipuri de instalații și stații de tratare. Acestea sunt: o instalație pentru incinerarea deșeurilor municipale cu cogenerare de înaltă eficiență, o instalație pentru tratarea termică a deșeurilor periculoase, inclusiv a deșeurilor medicale, implementarea sistemului de colectare integrată a deșeurilor municipale, o instalație de tratare a deșeurilor din construcții și demolări, o stație de tratare a biodeșeurilor cu obținere de energie și în stații de sortare a deșeurilor reciclabile.

Cantitățile de deșeuri menajere generate la nivelul municipiului București au fost în anul 2011 de 639.330 de tone, în 2012 de 613.097 tone și în anul 2013 de 599.704 tone.

ecologicAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare