Sorin Popescu: „Se impune o clarificare urgentă a legislației și a responsabilităților celor implicați în gestionarea deșeurilor“ - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Sorin Popescu: „Se impune o clarificare urgentă a legislației și a responsabilităților celor implicați în gestionarea deșeurilor“

12 January 2015 - 02:45 PM Reciclare & Recuperare

Eco-Rom Ambalaje este cea mai importantă societate de preluare de responsabilități din România. Înființată în anul 2003, de către cei mai importanți agenți economici care pun pe piață bunuri ambalate, Eco-Rom Ambalaje a fost pionierul în materie de preluare de responsabilități și a rămas cea mai importantă organizație de acest fel din România. De aceea activitatea acestei organizații este esențială pentru atingerea țintelor de valorificare și reciclare pe care România este obligată să le atingă. Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor implementat de Eco-Rom Ambalaje este cel mai eficient mod de colectare diferențiată la care are acces populația din România și printre puținele investiții făcute pentru conștientizarea oamenilor din această țară cu privire la necesitatea reciclării deșeurilor. Vă prezentăm în continuare un interviu cu Sorin Popescu, directorul general al Eco-Rom Ambalaje.   ecologic

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SAecologic: Cum a fost anul 2014 pentru Eco-Rom Ambalaje?

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SA: Procesul continuu de diversificare a serviciilor oferite clienților noștri în scopul acoperirii nevoilor acestora pe lanțul ambalajului, de la crearea acestuia și până la recuperarea și reciclarea deșeului de ambalaj post-consum, a transformat Eco-Rom Ambalaje în singura organizație din România care oferă gratuit clienților, pe lângă serviciul de preluare a responsabilității reciclării, un pachet de servicii integrate în managementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Lansarea, în premieră în România, la finalul anului 2014, a serviciului de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2eq) reduse prin reciclarea deșeurilor de ambalaje este încă o dovadă a expertizei de care dispunem la nivel național și european. Acesta se adresează companiilor producătoare și importatoare de bunuri ambalate și este un instrument comun, implementat de către cele mai importante organizații de transfer de responsabilitate din 25 de țări din Uniunea Europeană. Acum aceste companii pot cuantifica contribuția pe care o au la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea și reciclarea ambalajelor devenite deșeuri de ambalaje post-consum. Sistemul de calcul care stă la baza acestui serviciu este realizat de BIO by Deloitte și respectă standardele ISO 14040 și ISO 14044.

Reputația dobândită în cei 10 ani de activitate pe piața națională, pachetul de servicii oferit producătorilor și importatorilor de bunuri ambalate la un raport optim calitate-preț, garanțiile oferite în îndeplinirea obligațiilor legale de reciclare și expertiza europeană deținută au contribuit la creșterea portofoliului de clienți în anul 2014 și, desigur, a cantităților de ambalaje puse pe piață în sistemul nostru.

Astfel, 360 de noi companii care introduc pe piața națională produse ambalate au devenit membre Eco-Rom Ambalaje anul acesta. Corelat cu evoluția portofoliului existent, acest lucru a generat o creștere a cantităților licențiate în sistemul nostru cu peste 5,5%. Dacă în anul 2013 am preluat responsabilitatea reciclării pentru 578.771 de tone de ambalaje introduse pe piața națională, în anul 2014 (conform rezultatelor înregistrate pe primele 10 luni) estimăm că aceste cantități au ajuns la 610.000 de tone de ambalaje.

În plus, ne-am extins portofoliul de operatori de gestiune a deșeurilor de ambalaje din fluxul industrial-comercial cu 18%, comparativ cu anul 2013. Această creștere are un rol foarte important în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de reciclare pentru anul 2015 - dat fiind că cea mai mare parte a cantităților reciclate care contribuie la realizarea obiectivelor asumate față de Uniunea Europeană provine din fluxul industrial-comercial.

ecologic: Au apărut în acest an probleme noi cărora a trebuit să le faceți față?

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SA: În continuare sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje se confruntă cu fenomenul vandalizării containerelor și cu furtul deșeurilor de ambalaje din acestea - este vorba în special de deșeurile reciclabile valoroase, mai exact de PET-uri și dozele de aluminiu. Deși legislația în vigoare prevede penalizări pentru această practică negativă, ea se menține. Din cunoștințele noastre, doar câteva municipalități au dat amenzi în acest sens sau s-au organizat astfel încât să stopeze fenomenul: este vorba despre Sfântu Gheorghe, Ploiești și Oradea. Astfel, în ciuda eforturilor de a îndeplini obligațiile de reciclare din ce în ce mai mari, furtul deșeurilor din containere cauzează pierderea unor investiții importante în domeniu, demotivarea populației în ceea ce privește separarea deșeurilor și menținerea cantităților de deșeuri colectate din gospodării la un nivel redus.

Discuțiile noastre cu autoritățile centrale și locale în vederea stopării acestui fenomen continuă, însă, din păcate, semnalele pozitive din teren sunt excepții, nu reguli așa cum ar trebui potrivit legislației în vigoare. În plus, anul 2014 a fost un an al provocărilor în contextul în care modificarea legislației a impus o adaptare din mers.

De multe ori, operatorii și colectorii parteneri au fost nevoiți să facă față noilor solicitări impuse pentru a dovedi trasabilitatea gestionării deșeurilor de la generatorul inițial. Pentru că nu toți operatorii de management al deșeurilor pot face acest lucru, fiind în anumite cazuri intermediari pe lanțul colectării, am fost nevoiți să ne limităm colaborarea cu unii dintre ei, deși își desfășoară activitatea cu profesionalism. Există astfel în piață, în acest moment, cantități de deșeuri de ambalaje care nu pot fi înregistrate în sistemul de transfer de responsabilitate, lucru care apreciem că trebuie remediat în anul care urmează. Trasabilitatea și transparența pe piața deșeurilor sunt nu doar necesare, ci și obligatorii pentru a putea avea, în primul rând, date corecte și centralizate la nivel național. În acest context, suportul autorităților în adaptarea și modificarea legislației - mai ales în ceea ce privește emiterea autorizațiilor de mediu - este esențial.

ecologic: Care este situația actuală din punctul de vedere al legislației care reglementează domeniul deșeurilor de ambalaje?

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SA: Anul acesta au apărut câteva schimbări importante în plan legislativ care pun mai mult accent pe colectarea separată din gospodării. Potrivit noii legislații, autoritatea locală a fost desemnată deținătorul deșeurilor municipale, iar începând de anul acesta au fost introduse amenzi pentru combaterea unor practici negative din piață, cum sunt colectarea în amestec a deșeurilor separate de populație și furtul deșeurilor reciclabile din containere.

Acestea pun o mai mare presiune pe gestionarea deșeurilor la nivel local, însă nu suficient încât să creeze o schimbare majoră. În realitate, atât din raportări, cât și din activitatea din teren, cantitățile raportate la noi în sistem ca provenind de la populație se mențin la aceleași cote ca în anii trecuți. Atâta timp cât aspectele legislative și mai ales aplicarea acestora nu sunt corect monitorizate în teren și sancțiunile prevăzute nu sunt puse în practică, sincopele din domeniu se vor menține.

Astfel, se impune o clarificare a rolurilor, a responsabilităților tuturor actorilor implicați în sistem - autorități, operatori de salubritate, colectori, organizații de transfer de responsabilitate - și o clarificare și o eficientizare a modalității de colaborare dintre aceștia. De asemenea, trebuie definit clar în toată legislația din domeniu ce înseamnă deșeul menajer sau municipal și este absolut necesară o raportare transparentă și integrată a tuturor datelor privind gestiunea deșeurilor. În momentul de față, în raportările naționale se pierd cantități importante de deșeuri reciclate - cum sunt cele sustrase din containerele de colectare separată. Mai mult, nu există date exacte privind cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate din circuitul industrial-comercial și nici în ceea ce privește cantitățile reciclate de la populație.

În același timp, obiectivele de reciclare cresc și nu pot fi îndeplinite decât dacă fiecare dintre actorii implicați își asumă și își îndeplinesc responsabilitățile.

Laboratorul Verde al Reciclării

ecologic: Cum apreciați noile ținte lansate de Comisia Europeană pentru anul 2030? Pot fi ele atinse și în ce condiții?

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SA: Noile obiective de reciclare propuse de Comisia Europeană pentru 2030 sunt extrem de ambițioase: se prevede creșterea obiectivului de reciclare pentru deșeurile de ambalaje de la 55% în prezent la 80% și creșterea obiectivului de reciclare a deșeului municipal de la 50% la 70%. În plus, în ceea ce privește ambalajele, obiectivele pentru unele tipuri de deșeuri cresc substanțial, cum ar fi cele pentru plastic - de la 22,5% la 45% - sau cele pentru metal - de la 20% la 70%. Dacă luăm în considerare și o posibilă modificare a sistemului de calcul a acestor obiective, respectiv la finalul procesului de reciclare, atunci unele dintre aceste ținte pot fi nerealiste pentru România. Un lucru este cert: viitorul în domeniul reciclării se hotărăște în prezent.

Indiferent de termenul stabilit pentru obiectivele de reciclare mai mari, treptat trebuie să ne însușim și să aplicăm principiile economiei circulare, bazate pe reducere, reutilizare și reciclare. Iar acest lucru nu poate fi realizat decât prin implicarea tuturor actorilor din domeniu și eficientizarea sistemului actual de colectare separată.

În același timp, experiența industriei în domeniul ambalajelor dovedește clar că dacă obiectivele de reciclare sunt etapizate, atunci ele vor fi îndeplinite. Odată stabilite toate etapele, se impune implementarea unui sistem funcțional de penalizare a tuturor neregulilor din gestiunea deșeurilor.

Există deci un complex de factori și măsuri care stau la baza îndeplinirii unor obiective de reciclare mai mari, măsuri care nu pot funcționa decât în armonie și directă coordonare unele cu celelalte.

Amplasarea pubelelorecologic: Care sunt aspectele care diferențiază Eco-Rom Ambalaje, cea mai mare organizație din România de preluare a responsabilității reciclării deșeurilor de ambalaje, de celelalte organizații din industrie?

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SA: Prin statutul său de organizație gestionată și controlată de către industrie (producători și importatori de produse ambalate) Eco-Rom Ambalaje este total diferită de celelalte organizații din domeniul reciclării.

În primul rând trebuie spus că Eco-Rom Ambalaje nu este orientată către profit, nu distribuie dividende.

Tarifele practicate reflectă costurile de operare ale sistemului și respectă toate condițiile stabilite în ordinul de autorizare (infrastructură, comunicare, colectarea de la populație).

Toate companiile care aderă la organizația noastră au aceleași drepturi și obligații, indiferent de domeniu de activitate sau de cantitățile introduse pe piața națională.

Pachetul de servicii oferit membrilor noștri este unic și diferențiator pe piața transferului de responsabilitate.

Experiența și expertiza internațională, precum și rezultatele obținute în cei 10 ani de activitate pe piața din România ne recomandă drept cea mai importantă organizație în domeniul transferului de responsabilitate.

Pionieratul în colectarea separată de la populație, cele peste 400 de parteneriate cu autoritățile locale și contribuția de peste 70% la îndeplinirea obligației de reciclare a României privind reciclarea deșeurilor de ambalaje ne confirmă rolul de lider la nivel național în domeniul reciclării deșeurilor de ambalaje.

ecologic: Ce v-ați propus pentru 2015?

Sorin Popescu, director general SC Eco-Rom Ambalaje SA: În primul rând ne propunem eficientizarea activității companiei și a contractelor cu operatorii de gestiune a deșeurilor. Pentru aceștia tocmai am finalizat licitația de achiziție a serviciilor de colectare separată din circuitul industrial-comercial și ne propunem să continuăm monitorizarea atentă a serviciilor de colectare separată din municipalități. Vom identifica și evidenția localitățile performante și vom lucra îndeaproape cu partenerii locali - autorități locale și operatori de salubritate - din localitățile în care serviciul de colectare separată trebuie dezvoltat.

Continuăm să inovăm în domeniul serviciilor pentru producătorii și importatorii de bunuri ambalate și, în acest sens, am relansat site-ul dedicat prevenirii deșeurilor: www.prevenireambalaje.ro. Premiera anului acesta a fost însă serviciul de calcul al emisiilor de gaze cu efect de seră reduse prin reciclarea deșeurilor de ambalaje, o inițiativă realizată în exclusivitate de către organizația noastră alături de o echipă din 25 de țări europene. Continuăm să investim și în campaniile de educare a populației, de îmbunătățire a sistemului de colectare separată la nivel operațional, dar și în proiectele de mobilizare a partenerilor noștri locali prin extinderea competiției tradiționale Orașul Reciclării. „Bătălia“ reciclării va începe în ianuarie 2015 și ne așteptăm la și mai multe primării participante în lupta pentru un sistem calitativ de colectare separată, cu din ce în ce mai multe deșeuri trimise spre reciclare.

În plus, luând în considerare provocările viitoare și complexitatea legislației specifice, Eco-Rom Ambalaje a lansat pentru anul 2015 un program de consultanță pentru companiile din portofoliu. Acesta are o tematică complexă și urmărește clarificarea aspectelor tehnice, operaționale și juridice specifice managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Doar în primele două zile de la anunțarea acestuia s-au înscris în program peste 90 de companii din România, dintre care 35 au programat întâlnirile în primul trimestru al anului 2015.   ­

Prezenţa pe internetAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare