Delegație a Comisiei Europene la București pe tema gestionării deșeurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Delegație a Comisiei Europene la București pe tema gestionării deșeurilor

13 March 2015 - 05:46 PM Reciclare & Recuperare

Georges Kremlis, director ENV D.1 - Enforcement, Cohesion Policy & European Semester, Cluster 1La sfârșitul lunii ianuarie o delegație a Comisiei Europene s-a deplasat în România pentru a observa stadiul implementării legislației europene în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Din delegația condusă de Georges Kremlis, director ENV D.1 - Enforcement, Cohesion Policy & European Semester, Cluster 1, au făcut parte cinci specialiști printre care și Mădălina Caprusu, responsabil pentru managementul deșeurilor și reciclare, deșeuri periculoase și pentru monitorizarea legislației privind deșeurile în România.

ecologic

Înainte de a se întâlni cu oficialii din Ministerul Mediului, membrii delegației au adresat invitații celor mai importante organizații din domeniul gestionării deșeurilor din România la o discuție liberă pentru o înțelegere mai bună a cauzelor care stau la baza rezultatelor dezastruoase raportate de România în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale, și a refuzului autorităților române să dea curs sugestiilor făcute de Comisie prin deja celebra „Foaie de parcurs“ adresată României în anul 2011.

În Revista ecologic am scris mult pe tema acestui document pe care nimeni din cei care ar fi trebuit să-l aplice, nici măcar nu l-au luat în seamă.

Pentru oficialii de la Bruxelles rămâne de neînțeles de ce politicienii din România se încăpățânează să nu facă nimic în acest domeniu, unde pericolul aplicării procedurilor de infringement este unul real și mult mai apropiat ca timp decât ne-am aștepta.

Vă prezentăm în continuare câteva dintre concluziile unor participanți la întâlnirea cu delegația Comisiei Europene.

Sorin Popescu, directorul general al Eco-Rom Ambalaje SASorin Cristian Popescu, directorul general al Eco-Rom Ambalaje SA:

„Reprezentanţii Comisiei au atras atenţia asupra faptului că nivelul de reciclare a deşeului menajer din România este cel mai scăzut din zona Europei. Analiza acestora a reliefat faptul că ţara noastră nu a luat suficiente măsuri pentru a preîntâmpina aceste rezultate precum taxarea deşeului depus în depozite sau o plată diferenţiată a cantităţii de deşeu generată de către cetăţeni. În acest context, aceştia şi-au arătat îngrijorarea că România nu va putea să îşi atingă cota de 50% reciclare a deşeului menajer în anul 2020, aşa cum este prevăzută de către legislaţia europeană şi naţională.

Astfel, reprezentanţii s-au arătat interesaţi de stadiul extinderii colectării separate a deşeurilor pe cele patru fluxuri de deşeuri, hârtie, plastic, metal şi sticlă, până la finalul anului 2015, conform Directivei Cadru Deşeuri. De asemenea, au subliniat faptul că, în accepţiunea lor, opţiunea colectării pe două fluxuri (umed şi uscat) este fezabilă doar în arealuri greu accesibile a serviciilor de colectare a deşeurilor şi în niciun caz în mediul urban şi zona rurală.

Toţi cei invitaţi au susţinut o îmbunătăţire a legislaţiei actuale prin clarificarea rolului fiecărui actor din sistemul de gestiune a deşeurilor, o aplicare a legislaţiei actuale şi viitoare pentru toţi cei cărora le revin responsabilităţi, precum şi o legislaţie simplă şi clară pentru trasabilitatea deşeurilor.

Eco-Rom Ambalaje a arătat că, în ciuda imaginii negative a României în privinţa cotei de reciclare a deşeului menajer, cantităţi importante de deşeuri de ambalaje sunt reciclate anual în România. Acest lucru se datorează legislaţiei şi aplicării acesteia în cazul producătorilor şi importatorilor în ultimii zece ani. Conform legislaţiei şi angajamentelor, producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi autorităţile locale sunt cei responsabili pentru recuperarea deşeurilor de ambalaje generate. Experienţa Eco-Rom Ambalaje a arătat că parteneriatul cu autoritatea locală este posibil, dar trebuie construit pe baze economice mult mai solide şi echilibrate pentru a da rezultate. De aceea una dintre recomandările pentru viitoarele întâlniri din cadrul dialogului Comisiei pe tema gestionării deşeurilor din România este invitarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi a altor ministere precum Ministerul Administraţiei şi Internelor sau a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“.

Andrei Orban, preşedintele Asociaţiei EnvironAndrei Orban, președintele Asociației Environ:

„În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii CE a fost subliniat încă o dată stadiul incipient de implementare în țara noastră a legislației în domeniul colectării selective și a reciclării deșeurilor municipale și necesitatea ca în acest an, 2015, autoritățile locale, consiliile județene în bună colaborare cu sistemele colective care implementează principiul răspunderii extinse a producătorilor, cu reciclatorii și nu în ultimul rând cu operatorii de salubritate să facă eforturi susținute pentru trecerea la o aplicare accelerată a prevederilor Directivei Cadru a Deșeurilor 2008/98/EC și a legislației subsecvente.

A fost reiterat că ținta de reciclare de 50% a deșeurilor pentru 2020 nu poate fi atinsă în contextul în care, conform Eurostat, România reciclează astăzi cca 3% din cantitatea totală de deșeuri generate de populație. În lipsa unor pași concreți traduși prin aplicarea în acest an, prin legislație, a unei taxe la depozitare a gunoaielor, implementarea în fiecare localitate a colectării selective pe 5 fluxuri, cele 4 clasice de acum: carton, sticlă, plastic, metal şi cea de a 5-a, fracția biodegradabilă, și nu în ultimul rând reviziuirea și aplicarea Planului Național de Gestiune a Deșeurilor, țara noastră va risca pe lângă deschiderea procedurilor de infringement, adică amenzi usturătoare pentru bugetul statului și suspendarea alocărilor bugetare pe exercițiul bugetar 2014-2020 de la Uniunea Europeană.

Reprezentanții CE au subliniat importanța conformării, prin politici adecvate și aplicarea coerentă a legislației, cu recomandările făcute încă din anul 2011 prin foaia de parcurs pentru România (RO), 070307/2011/606502/SER/C2“.

Valentin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei EcoticValentin Negoiță, președintele Asociației Ecotic:

„Discuțiile s-au axat pe evaluarea rezultatelor înregistrate de România în ultimii ani în managementul deșeurilor menajere și al altor categorii de deșeuri, pe problemele existente în atingerea țintelor de colectare și a obiectivelor asumate de țara noastră ca Stat Membru al Uniunii Europene.

În dialogul avut cu delegația CE, reprezentanții producătorilor din domeniul gestionării DEEE și ambalajelor au evidențiat atât realizările înregistrate în acțiunile de informare și conștientizare a populației, cât și problemele întâmpinate în activitatea curentă, cum ar fi: implicarea slabă a autorităților locale în managementul deșeurilor, comerțul paralel cu deșeuri de echipamente electrice și electronice, conștientizarea încă redusă a populației față de problemele de mediu și cooperarea redusă între organizațiile producătorilor și autoritățile locale (primării) în activități de interes național cum ar fi asigurarea infrastructurii de colectare, și în activități de informare și conștientizare.

La propunerea reprezentanților Comisiei Europene dialogul cu autoritățile române, organizațiile colective ale producătorilor și operatorii din domeniul managementului deșeurilor va continua în următoarele luni“.

Ionuţ Georgescu, directorul Intersemat SAIonuț Georgescu, directorul Intersemat SA:

„Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au fost foarte interesante și aplicate. S-au semnalat principalele probleme care stau la baza nerealizărilor, lipsa unei taxe la depozitarea deșeurilor, inexistența colectării separate a deșeurilor și încercarea ca prin Legea Salubrității această colectare să se facă în numai două fracții, umed și uscat.

În plus în România există probleme cu autorizațiile de mediu, care de multe ori se obțin prea ușor, cu legislația în materie de deșeuri de ambalaje care este influențată de interese obscure, cu raportările țintelor, cu responsabilitatea producătorilor și cu raportările false. Nu există un sistem de trasabilitate a deșeurilor și sunt probleme mari în ceea ce privește ambalajele de sticlă și de aluminiu.

O altă problemă pe care am semnalat-o a fost aceea a resurselor foarte limitate de care dispune Ministerul Mediului, în special în ceea ce privește resursa umană“.

Amintim faptul că CE a făcut țării noastre încă din anul 2011, adică acum patru ani, opt recomandări, pe care însă România nu le-a luat în considerare nici până acum:
1. Introducerea unei taxe pe depozitare şi majorarea treptată a taxei pe depozitare în vedere deturnării deşeurilor de la depozitul de deşeuri. Utilizarea veniturilor pentru susţinerea colectării selective şi a infrastructurii alternative.
2. Extinderea şi îmbunătăţirea raportului cost-eficacitate, a monitorizării şi a transparenţei schemelor REP actuale şi eliminarea fenomenului clandestinităţii (free-riding).
3. Implementarea strategiei deşeurilor ecologice, inclusiv a unor măsuri specifice menite să deturneze deşeurile biodegradabile de la depozitul de deşeuri.
4. Intensificarea inspecţiilor şi a activităţilor de aplicare a legii în vedere asigurării respectării prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor municipale.
5. Actualizarea PGD naţionale şi regionale, inclusiv a măsurilor strategice specifice de atingere a obiectivelor stabilite de DCD şi a analizei actualei situaţii a gestionării deşeurilor pe baza unor date solide, a analizei impacturilor implementării măsurilor stra- tegice, a infrastructurilor necesare şi a predicţiilor privind generarea şi tratarea deşeurilor.
6. Constituirea şi controlarea infrastructurii şi schemelor de colectare selectivă. Implementarea colectării selective din uşă în uşă cât mai repede posibil.
7. Iniţierea unor campanii cuprinzătoare de conştientizare a colectării selective şi a gestionării corecte a deşeurilor.
8. Îmbunătăţirea utilizării şi alocării fondurilor europene disponibile în vederea sprijinirii prevenirii generării deşeurilor, a pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare