CERERE DE OFERTĂ - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

CERERE DE OFERTĂ

24 April 2015 - 08:36 AM Reciclare & Recuperare

CERERE DE OFERTĂPhilip Morris România (PMR) lansează o CERERE DE OFERTĂ societăţilor comerciale autorizate în neutralizarea deşeurilor periculoase generate în fluxul tehnologic.

A. Specificaţia lucrărilor necesare:

1. întocmirea documentelor conform HG 1061/10.09.2008;

2. transportul deşeurilor în vederea eliminării cu autovehicul şi conducător auto autorizat, consilier de siguranţă transport;

3. incinerarea/eliminarea deşeurilor.

B. Condiţii pentru firma prestatoare:

Să deţină toate autorizaţiile prevăzute de lege pentru acest tip de activitate (coduri CAEN 3812, 3822, 3900, 4677, 4941, 5210) valabile pentru cel puţin 2 ani, pentru codurile de deşeu conform HG nr. 856/2002, precum şi contractele valabile încheiate cu subcontractorii, dintre care menţionăm :

- autorizaţia de mediu a prestatorului, valabilă pentru cel puţin 2 ani;

- autorizaţia de mediu a transportatorului valabilă pentru cel puţin 2 ani, licenţă ADR - transport deşeuri periculoase;

- contractul între transportator şi firma prestatoare valabil pentru următoarele 12 luni sau până la eliminarea finală a deşeurilor pentru care urmează să se încheie contractul cu deţinătorul acestor deşeuri;

- autorizaţia de mediu a utilizatorului final (coincinerare, depozitare permanentă, incinerare) valabilă pentru cel puţin 2 ani;

- contractul între utilizatorul final şi firma prestatoare valabil pentru următoarele 12 luni sau până la eliminarea finală a deşeurilor pentru care urmează să se încheie contractul cu deţinătorul acestor deşeuri;

C. Oferta tehnica va cuprinde:

1. Capacitate tehnică pentru realizarea activităţii de colectare/transport/eliminare;

2. Specificarea lucrărilor ce se vor executa pentru colectarea/transportul/eliminarea deşeului menţionat;

3. Termen de răspuns din momentul solicitării;

4. Referinţe de lucrări similare la alte companii.

D. Oferta comercială se va transmite la solicitarea expresa a PMR.

E. Termenul de transmitere a  ofertei tehnice: 06.05.2015.

F. Date privind tipurile şi cantităţile de deşeuri periculoase sunt următoarele:

a. Deşeuri periculoase

Tabel

G. Neutralizare deşeurilor se va face la cerere

H. Termenul de plată acceptabil este în termen de minimum 30 zile de la data primirii facturii de către departamentul financiar al PMR. Factura se emite după întocmirea documentelor justificative de  eliminare deşeuri conform actelor normative în vigoare (inclusiv Confirmarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului de pe raza municipiului la care are sediul Furnizorul de servicii, că au fost eliminate final cantităţile de deşeuri contractate )

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii noastre din Otopeni, Ilfov, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 83-105 prin  următoarele persoane:

Detalii tehnice

Corina Sirbu | EHS Engineer

Corina.Sirbu@pmi.com

+40 (722) 5226 24

Detalii comerciale

Mihaela Yasa | Procurement

mihaela.yasa@pmi.com

+40 (723) 611 314Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare