„Cred că trebuie interzisă preluarea deșeurilor contra-cost de la populație“ - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

„Cred că trebuie interzisă preluarea deșeurilor contra-cost de la populație“

04 August 2015 - 07:17 PM Reciclare & Recuperare

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt organizații care au responsabilități majore în managementul deșeurilor în România. Pentru a afla cum funcționează acestea, dar și care sunt problemele majore cu care ele se confruntă, am solicitat un interviu directorului executiv ADI Servsal Argeș, care este și preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară la nivel naţional din domeniul managementului deşeurilor.

ecologic: Care sunt rezultatele pe care le-ați înregistrat în ultimii doi ani? Și în ce măsură acestea sunt conform prognozelor și angajamentelor Sistemului de management integrat al deşeurilor?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: De la semnarea contractelor de delegare încercăm să reglăm sistemul de colectare, transport și depozitare în direcția atingerii indicatorilor din proiect. Trebuie să ținem cont însă de faptul că vorbim de un proces care se poate derula pe parcursul a 4-5 ani. Și asta în cel mai fericit caz.

Sunt persoane care din lipsă de expertiză lansează teorii fanteziste în raport cu acest proces, iar când nu au argumentele necesare caută un vinovat, și ce este mai la îndemână decât vinovatul de serviciu, autoritățile locale.

Procesul la care mă refer include în România investițiile în infrastructură, delegarea serviciilor, acoperirea tuturor zonelor, educația civică, selectarea la sursă, colectare separată, selectare, vânzare, recuperarea integrală a costurilor şi asigurarea sustenabilității, respectiv a dezvoltării serviciului.

Dacă ne raportăm la cei doi ani de operare pot spune că s-au făcut pași mari pentru o societate atât de indiferentă.

Am reușit acoperirea 100% cu servicii de colectare și transport pe zona din prima etapă care reprezintă 73% din aria administrativă a județului Argeş.

Cetățenii au fost învățați de noi să depoziteze deșeurile în spațiile special amenajate, pe platforme, la containere, în pubele și home-composturi. Mai mult de 80% dintre cetățeni au fost convinși să plătească pentru serviciul de colectare, transport, tratare și depozitarea deșeurilor.

Ca rezultate aș aminti faptul că numărul celor care selectează deșeurile la sursă a crescut de la 10% la 24%.

Cantitățile reciclabile procesate în stația de sortare de la depozit au crescut cu 20% față de primul an de operare, în condițile în care am ajuns astăzi să constatăm că peste 80% din materialul reciclabil cu valoare este furat din infrastructura de colectare.

Gradul de deviere de la depozitare este în creștere, el a fost de 23% în anul 2014, iar procesul continuă până la atingerea parametrilor stabiliți prin proiect.

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș

ecologic: Ce cantități de deșeuri s-au generat anul trecut din gospodării, cât s-a colectat separat și pe ce fluxuri?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: În anul precedent au fost colectate peste 120 mii tone deșeuri municipale și peste 30 mii au fost selectate, valorificate, incinerate sau reutilizate în cazul compostului și al deșeurilor din construcții.

Pubeleecologic: Câte unități administrative din județ nu au realizat procentul de 15% deviere de la depozitare şi de ce?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Din Unitățile Administrativ Teritoriale prinse în prima etapă, 60 de localități, din care 12 din mediu rural, nu au atins procentul de 15%.

Motivul îl constituie în principal neselectarea la sursă, dar și depunerea în containere a deșeurilor vegetale și pământoase, ceea ce a dus la creșterea cantităților colectate.

ecologic: Pentru realizarea sistemului s-a contractat un împrumut. Cât a fost acesta? Reușiți să acoperiți și costurile sistemului și să plătiți și împrumutul?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Da, pentru cofinanțarea proiectului a fost contractat un împrumut de şase milioane de euro.

Trebuie să fac precizarea că cele mai importante sume ale acestui proiect au fost alocate pentru rezolvarea problemelor istorice, închiderea celor patru depozitelor vechi, achiziționarea de tehnologie de monitorizare, executarea de puțuri de gaze și de recuperare a levigatului, relocarea a două depozite urbane şi a 48 de depozite rurale. În plus am relocat mai mult de 400 mii de metri cubi de deșeuri, ca urmare a faptului că depozitele se aflau pe malurile apelor și nu puteau fi închise acolo.

Graficul de rambursare este de 9 ani, iar până în momentul de față au fost plătite 3 milioane de euro în trei ani de contract, obligația de rambursare revenind operatorului de depozit.

ecologic: Și dacă vorbim de bani, cât plătește de fapt cetățeanul din Argeș pentru serviciul de salubrizare? Vă rog să ne spuneți dacă toți cetățenii plătesc și dacă suma totală este suficientă pentru acoperirea costurilor?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Costurile pentru salubrizare pe fiecare cetățean sunt diferențiate în tarife și taxe de salubritate în zona urbană şi numai taxe pentru zona rurală. Taxa urbană este de 6,05 lei +TVA, tariful urban este de 7,05 + TVA, iar în zona rurală taxa de salubritate este de 2,5 lei + TVA.

În orașe, unde se aplică tariful de 7,05 lei, avem probleme mari cu încasarea prestației de la populație, fiindcă foarte mulți cetățeni se sustrag de la plata serviciului sub diferite forme. De exemplu, după estimările noastre, numai în Pitești sunt mai mult de 30 de mii de cetățeni care nu se regăsesc în contractele cu operatorii de salubritate.

ecologic: Cum se face colectarea selectivă în mediul urban și în cel rural în județul Argeș?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Colectarea selectivă este la un nivel nesatisfăcător în special din cauza faptului că deșeurile se depozitează în amestec atât în containerele pentru deșeuri reciclabile, cât și în containerele pentru deșeuri reziduale.

Pubelă destinată colectării deşeurilor din plasticecologic: Ce părere aveți despre procentul de 3% reciclare cât înregistrează România în rapoartele Eurostat?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Consider că procentul de 3% nu este unul real, el este rezultatul lipsei de comunicare între autorități, organizații de transfer de responsabilitate, colectori, reciclatori, fapt ce a dus la o raportare eronată... sau voit eronată.

ecologic: Ce cantitate de ambalaje reușiți să recuperați din totalul deșeurilor generate pe cap de locuitor? Și ce cantități v-ați propus pentru anul acesta?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Indicatorii monitorizați de noi sunt din totalul cantităților municipale și nu pe cap de locuitor.

Am înregistrat 23% deviere de la depozitare în anul 2014, iar obiectivul nostru este de 35% până în 2016 și de 50% până în 2019 astfel încât să ne încadrăm în Directiva europeană.

ecologic: Asociația are încheiate parteneriate cu organizațiile de transfer de responsabilitate pentru obligațiile de reciclare la deșeurile de ambalaje? Dar pentru DEEE-uri? În ce constau ele și cum considerați că funcționează parteneriatul? Este el benefic? Cum îl vedeți în viitor?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Da, avem parteneriate cu organizații de transfer de responsabilitate şi suntem preocupaţi să dezvoltăm și alte parteneriate cu toți factorii interesați, pentru că noi considerăm că numai împreună putem găsi soluții la provocările din zona colectării selective.

ecologic: Care sunt problemele identificate în funcționarea sistemului și ce ați schimba?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Din punctul meu de vedere este important să implementezi un astfel de proiect cu fonduri europene, dar cel mai important lucru este să-l faci și să funcționeze la parametri proiectați. Sunt multe lucruri care nu funcționează cum ne dorim, însă important este să ne focusăm pe atingerea principalelor obiective ale proiectului și anume: acoperirea cu servicii pentru toată aria județului, creșterea gradului de colectare separată și devierea de la depozitare prin valorificare, reutilizare, compostare și valorificare energetică.

Principalele probleme sunt generate de lipsa de educație din domeniul selectării deșeurilor, de colectorii neautorizați care intervin în sistem și care sustrag deșeurile cu valoare. O altă problemă, este aceea că sistemul de colectare de transport și de depozitare este subfinanțat în special în zonele rurale și în orașele mici cu grad de sărăcie ridicat.

ecologic: Cum vedeți activitatea colectorilor care achiziționează deșeuri de la populație? Este posibilă integrarea lor în sistem, cel puțin prin înregistrarea datelor care privesc deșeurile provenite de la populație?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: De la populație nu pot lua deșeuri decât colectorii care au licență și contracte cu autoritățile locale, care și-au asumat investițiile în infrastructura de colectare separată, care colectează toate tipurile de deșeuri nu doar pe cele cu valoare de piață, care raportează și răspund de trasabilitatea deșeurilor preluate.

Colectorii la care faceți referire pot fi integrați dacă vin la licitaţii alături de firme de salubritate și își asumă părți din contract sau dacă în contractele locale există posibilitatea subcontractării unor anumite activități, stații de sortare, colectare deșeuri reciclabile etc.

ecologic: Credeți că eliminarea din noul Cod Fiscal a impozitului pe venit pentru persoanele fizice în cazul vânzării deșeurilor va influența cumva situația colectării lor? În ce fel?

Gabriel Moiceanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș: Personal cred că măcar pentru o anumită perioadă de timp trebuie interzisă preluarea deșeurilor contra-cost de la populație, din cauza furturilor și a fenomenului de distrugere a infrastructurii de colectare din România.

Pare o măsură radicală, dar numai așa nu vor mai ajunge la fier vechi echipamente achiziționate cu eforturi uriașe, nu vor mai fi furate roțile la containere, indicatoarele de circulație, balustradele de pe marginea drumului, împrejmuirile publice și private, și așa mai departe.

ecologicAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare