Asociația Environ implementează un sistem european de asigurare a trasabilității - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Asociația Environ implementează un sistem european de asigurare a trasabilității

12 November 2015 - 05:08 PM Reciclare & Recuperare

WF-ReptoolÎn vederea creșterii performanțelor de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în condiții de maximă protecție a mediului, Asociația Environ urmărește definirea mai clară a condițiilor și termenilor de colaborare cu operatorii de tratare, stabilirea specifică a responsabilităților și simplificarea evidenței gestiunii operațiunilor realizate.

Un pas deosebit de important în acest sens îl constituie implementarea, începând cu luna octombrie 2015, a sistemului Rep Tool, o aplicație software dezvoltată de WEEE Forum cu scopul asigurării trasabilității proceselor de reciclare și care este utilizată cu succes la nivel european, în state precum Belgia, Olanda, Austria, Suedia, Franța și Italia.

Anual, în Europa, se generează peste 9 milioane tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Potrivit datelor publicate de Interpol, doar 35% din această cantitate se reciclează în cadrul unui sistem de gestionare responsabil și în conformitate cu prevederile legislative, o mare parte fiind încă exportată ilegal în statele sărace din Africa și Asia (1,5 milioane tone), reciclată în condiții neadecvate, folosind tehnici rudimentare (3,15 milioane tone) sau depozitată la gropile de gunoi (750.000 tone), generând astfel o irosire uriașă de materii valoroase și în același timp, constituind o amenințare puternică pentru sănătatea și securitatea populației.

DEEE-uri

Lipsa mijloacelor de urmărire și control a proceselor de colectare și tratare a deșeurilor pe tot lanțul, de la generator la reciclator, care să ofere posibilitatea verificării informațiilor furnizate de operatorii de tratare, a destinației finale a fracțiilor rezultate reprezintă una dintre cauzele principale pentru ratarea țintelor anuale de colectare și reciclare la nivelul Statelor Membre care nu înregistrează încă performanțe în domeniul managementului deșe- urilor.

Este binecunoscută obligația producătorilor și deținătorilor de deșeuri, stipulată atât prin Legea cadru nr. 211/2011, cât și prin Ordonanța de Urgență nr. 5/2015 de a finanța gestionarea produselor după ce acestea nu mai sunt folosite, în condiții compatibile cu principiile de protecție a mediului și sănătății populației și asigurarea respectării cadrului legal în ceea ce privește trasabilitatea operațiunilor desfășurate până la reciclare sau eliminare finală, de către toți prestatorii: de la colectori, transportatori până la reciclatori. De asemenea, nerespectarea obligațiilor legale ale deținătorilor de deșeuri care trebuie să încredințeze DEEE provenite de la echipamentele puse pe piață doar către operatorii economici autorizați pentru colectarea și tratarea acestor deșeuri, reprezintă un alt obstacol în atingerea obiectivelor de țară.

Sortarea deşeurilor

În acest context, dezvoltarea unor mecanisme de auditare și certificare a atingerii performanțelor impuse de legislație, validarea modului de calcul, verificarea veridicității datelor înregistrate, dar și impunerea respectării obligației producătorilor de a își asuma răspunderea financiară în ceea ce privește parcursul deșeurilor de la colectare la reciclare, reprezintă un demers valoros pentru îmbunătățirea fluxului general de raportare, pe care Asociația Environ îl urmărește în mod asiduu.

Prin intermediul aplicației WF Rep Tool, Asociația Environ va avea la dispoziție un instrument care permite raportarea uniformă de către toți utilizatorii a rezultatelor proceselor de depoluare și tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și totodată calcularea ratelor de recuperare și reciclare atinse, folosind același algoritm, astfel încât rezultatele obținute să poată fi comparabile și ușor de urmărit. Concomitent, prin utilizarea sistemului Rep Tool, beneficiarii - parteneri contractuali Environ - vor avea posibilitatea de a genera rapoarte conform cerințelor legale privind mecanismele de gestionare, cantitatea colectată și destinația fracțiilor rezultate din procesele de tratare.

Cei patru piloni pe care se bazează aplicația Rep Tool sunt deșeurile intrate în procesele de tratare, tehnologiile utilizate, fracțiile rezultate și clasificarea acestora conform criteriilor stabilite de WEEE Forum, fiind astfel posibilă determinarea pas cu pas a datelor pe tot lanțul procesului de tratare: dezmembrare, depoluare, mă- runțire, separarea fracțiilor.

DEEE-uri

Unul dintre principalele avantaje în utilizarea aplicației de raportare Rep Tool constă în posibilitatea determinării rezultatelor operațiunilor de depoluare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), având ca obiectiv compararea cu țintele stabilite prin reglementările legale la nivel european.

Implementarea unui sistem de trasabilitate a deșeurilor de la punctul de generare la cel de tratare și eliminare reprezintă un pas important în procesul de aliniere la standardele europene de mediu, contribuind substanțial la reducerea exporturilor ilegale sau a gestionării necorespunzătoare a deșeurilor electrice.

Utilizarea instrumentului de raportare dezvoltat de WEEE Forum, Rep Tool, va permite Asociației Environ asigurarea trasabilității și transparenței procesului de gestionare a deșeurilor electronice colectate, prin îndeplinirea cerințelor referitoare la rezultatele proceselor de tratare și asigurarea monitorizării fracțiilor rezultate, conform standardelor de performanță WEEELABEX. Implementarea și lansarea online a aplicației se va face în prezența reprezentanților WEEELABEX și a specialiștilor IT ai partenerilor contractuali care vor fi astfel integrați într-o rețea care va pune la dispoziție informații în timp real.

În această toamnă, Asociația Environ a demarat procedurile de implementare a standardelor WEEELABEX privind aplicarea măsurilor organizatorice care asigură protejarea mediului, monitorizarea depoluării deșeurilor electronice, asigurarea trasabilității acestora până la încetarea statului de deșeu, creșterea eficienței în recuperarea fracțiilor rezultate și asigurarea sănătății personalului. Transpunerea normelor tehnice și de management impuse de standardele WEEELABEX de către cei doi operatori autorizați pentru tratarea DEEE cu care Asociația Environ colaborează, Rematholding și GREENWEEE, se realizează de către primul auditor WEEELABEX din țara noastră, membru al echipei Environ.

Roxana PuiaAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare