Propuneri şi măsuri pentru deblocarea sistemului de gestiune a deşeurilor de ambalaje - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Propuneri şi măsuri pentru deblocarea sistemului de gestiune a deşeurilor de ambalaje

12 March 2016 - 12:58 PM Reciclare & Recuperare

Grupul de lucruDupă încheierea seminarului „România - Orizont 2020: România din perspectiva pachetului de măsuri al Comisiei Europene privind Economia Circulară“, s-a constituit, la iniţiativa Asociaţiei Române pentru Managementul Deşeurilor (ARMD), un grup de lucru format din operatori de salubritate, OTR-uri, colectori, reciclatori şi producători.
Membrii acestui grup de lucru au semnalat problemele cu care se confruntă sectorul în acest moment şi au trimis Ministerului Mediului un punct de vedere comun pentru elaborarea unui nou cadru legislativ cu adevărat funcţional pentru piaţa deşeurilor din România. Redăm în continuare un extras din scrisoarea trimisă ministrului Mediului, Cristiana Paşca-Palmer de către membrii grupului de lucru constituit de către ARMD.    Matei Dumitru

„Propuneri ale grupului de lucru constituit de Asociaţia Română pentru Managementul Deşeurilor care necesită rezolvarea de urgenţă pentru depăşirea situaţiei de criză în care se află sistemul de transfer de responsabilitate pentru deşeurile de ambalaje din România:

I. Obligativitatea înregistrării în Registrul Naţional al Producătorilor şi Importatorilor a tuturor celor care introduc pe piaţă produse ambalate şi ambalaje de desfacere.

II. Prin OUG nr. 196/2005 OTR-urilor (care în legislaţia europeană sunt definite ca producători) le-au fost impuse aceleaşi obligaţii de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje în vederea atingerii obiectivelor anuale de valorificare, responsabilităţi care efectiv nu pot fi realizate deoarece activitatea acestora nu este una economică, de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje...

III. Contribuţia stabilită în sarcina OTR-urilor într-un an poate fi cu mult mai mare decât cifra de afaceri în acel an, deoarece valoarea încasărilor este cu mult sub valoarea contribuţiei de 2 lei datorată la AFM, ceea ce poate conduce la neconstituţionalitatea acestei măsuri fiscale... Această contribuţie de 2 lei/kg se aplică de două ori, o dată la producători şi o dată la OTR, pentru aceeaşi cantitate de deşeu de ambalaj nevalorificat, ceea ce poate conduce la o dublă impunere fiscală.

IV. Înlocuirea sintagmei „producători iniţiali“ cu „deţinători legali“ în cadrul art. 27 pct. (3) din Ordinul nr. 192/2014 de completare a Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiei şi taxelor datorate la Fondul pentru Mediu...

V. Publicarea şi actualizarea pe site-ul ANPM a listelor cu operatorii economici autorizaţi pentru reciclare pentru fiecare tip de material de ambalare în conformitate cu autorizaţiile de mediu emise de agenţiile de mediu teritoriale, inclusiv informaţii privind capacităţile de reciclare autorizate, cu menţionarea clară a operaţiunii de valorificare conform Legii nr. 211, Anexa nr. 3 - Operaţiuni de valorificare.

Depozit de deşeuri

VI. Având în vedere rezultatele inspecţiilor fiscale ale AFM pentru anul 2014 propunem elaborarea în sistem de urgenţă a unui Ordin de Ministru al Mediului prin care să se reglementeze procedura, respectiv criteriile şi documentele pe baza cărora se realizează validarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje reciclate/valorificate de către OTR şi care se constituie în cantităţi pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare-valorificare prevăzute de legislaţie. Asumarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje pregătite pentru reutilizare ca şi cantităţi de deşeuri de ambalaje reciclate.

VII. Conform art. 6 din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, elaborarea Deciziilor autorităţii centrale de mediu din România prin Ordin al Ministrului Mediului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deşeu (EoW) pentru deşeurile de ambalaje pentru care nu există criterii stabilite la nivelul UE, de exemplu pentru deşeurile de ambalaje din plastic şi lemn.

VIII. În scopul integrării contribuţiei distribuitorilor şi importatorilor care vând produse direct utilizatorului final din România propunem eliminarea restricţiei prevăzută la definiţia „introducerii pe piaţa naţională a unui produs“ din Anexa nr. 1 lit. z), alin.(2) paragraful 2 din Legea nr. 249/2015“...

IX. Este necesar ca o instituţie terţă (de ex.: ANPM) să stabilească dacă un ambalaj este reutilizabil/reciclabil sau nu, fiindcă există tendinţa producătorilor să declare ambalaje „one-way“ pentru a nu fi obligaţi să construiască sisteme depozit...

X. Măsuri care pot debloca situaţia prezentă cu privire la gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în România:
1. Modificarea contribuţiei prevăzute la Art. 9, (1), d), din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, în sensul aplicării contribuţiei de 2 lei/kg doar pentru acele cantităţi de deşeuri de ambalaje care, fie nu sunt gestionate în mod individual, fie nu s-a plătit costul colectării şi valorificării deşeurilor de ambalaje unei organizaţii colective de transfer de responsabilitate autorizată în condiţiile legii;
2. Abrogarea contribuţiei prevăzute la Art. 9, (1), v), din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, contribuţie datorată de OTR-uri, deoarece OTR-ul reprezintă o formă de asociere a producătorilor cu scopul finanţării costurilor realizării obiectivelor anuale de valorificare;
3. Verificarea periodică a modului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale de către autorităţile publice locale şi raportarea acestora, inclusiv aplicarea de penalităţi pentru necolectarea separată a deşeurilor;
4. Defazarea pentru anii 2017, 2018 şi 2019 a obiectivului de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantitaţilor de deşeuri, obiectiv prevăzut de directiva cadru;
5. Necesitatea modificării de urgenţă a legislaţiei astfel încât să se definească în mod clar rolurile, responsabilitățile, obligaţiile şi penalităţile care se aplică tuturor actorilor implicaţi în gestionarea deşeurilor de ambalaje, pentru asigurarea trasabilităţii.“Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare