ECO - ROMÂNIA propune un memorandum național privind gestionarea deşeurilor de ambalaje - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

ECO - ROMÂNIA propune un memorandum național privind gestionarea deşeurilor de ambalaje

08 April 2016 - 01:08 PM Reciclare & Recuperare

Eco-RomâniaIntersemat, Eco-Rom Ambalaje, Ecologic 3R, Sota Group 21 şi Ecopim sunt cinci companii de transfer de responsabilitate active pe piaţa de profil care s-au unit şi au reactivat proiectul ECO-ROMÂNIA, o asociaţie a organizaţiilor de transfer. ECO-ROMÂNIA îşi propune iniţierea, desfăşurarea şi sprijinirea activităţilor pentru creşterea cantităţilor de deşeuri colectate precum şi colaborarea cu toate autorităţile care au menirea să asigure cadrul legislativ eficient pentru gestionarea integrată a deşeurilor. Geanin Șerban, director executiv al Asociației ECO-ROMÂNIA ne-a oferit câteva informaţii cu privire la activitatea viitoare a acestei organizaţii.    ecologic

ecologic: Organizaţiile de transfer funcţionează în România de aproape 15 ani. Cu toate acestea ultimele evenimente au demonstrat faptul că sunt puţini cei care ştiu care este obiectul de activitate al OTR-urilor. Ce sunt și ce fac organizaţiile de transfer de responsabilitate?

Geanin Șerban, director executiv al Asociației ECO-ROMÂNIA: OTR-urile nu sunt o „găselniţă“ a băieţilor deştepţi din România cum s-a spus de mai multe ori în spaţiul public în ultima vreme. OTR-urile sunt o opţiune agreată la nivel european, o opţiune reglementată, care funcţionează în România pe aceleaşi principii ca în celelalte state membre, pentru ca ţara noastră să-şi îndeplinească obligaţiile de reciclare asumate prin tratatul de aderare.

Practic, OTR-urile preiau banii producătorilor şi importatorilor de bunuri ambalate şi susţin financiar colectarea deşeurilor de ambalaje şi predarea acestora către reciclatori. De cele mai multe ori, fără această contribuţie financiară deşeurile ar rămâne pe străzi sau ar fi duse la gropile de gunoi.

Întregul sistem este similar cu cel din statele membre ale Uniunii Europene şi este strict reglementat. OTR-urile funcţionează pe baza unor licenţe emise de Ministerul Mediului şi sunt avizate anual.

OTR-urile nu intră direct în contact cu deşeurile, ele au obligaţia de a încheia contracte doar cu colectori autorizaţi de Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru ca aceştia să colecteze şi să predea deşeurile numai către reciclatorii care au autorizaţii de mediu pentru reciclarea/valorificarea respectivelor tipuri de deşeu. În fiecare an OTR-urile sunt controlate de Administraţia Fondului pentru Mediu, iar în conformitate cu legea, colectorii/reciclatorii sunt controlaţi de către reprezentaţii Gărzii Naţionale de Mediu în ceea ce priveşte cantitatea, tipul, provenienţa şi destinaţia deşeurilor.

Întrucât aceste organizaţii nu colectează ele efectiv deşeurile, raportările pe care le fac atât producătorilor, cât şi autorităţilor statului se bazează pe principiul european privind responsabilitatea celui care declară că respectivele cantități au fost colectate și predate pentru reciclare.

ecologic: Anul 2015 a cutremurat din temelii sistemul de preluare de responsabilităţi din România. Ce a generat acest fapt şi ce reprezintă valoarea de 2 lei/kg?

Geanin Șerban, director executiv al Asociației ECO-ROMÂNIA: În anul 2015 se pare că unii dintre cei care ar fi trebuit să colecteze și să predea deșeurile către reciclatori au oferit OTR-urilor informații incorecte. Nerealizarea de către respectivii colectori a obligațiilor de colectare și predare către reciclatori a cantităților asumate prin contractele cu OTR-urile au generat penalități imense, penalități care au trebuit să fie plătite de către producători.

Ceea ce a fost anormal întrucât producătorii, prin intermediul OTR-urilor, au fost cumpărători de bună credință a unor servicii de colectare.

Penalitățile imense sunt în același timp datorate și deja cunoscutei valori de 2 lei/kg pentru cantitățile constatate că nu s-au reciclat. Această amendă nu este nouă, ea este în sarcina producătorilor încă din 2006 când era de 1 leu/kg, fiind ulterior mărită la 2 lei/kg în 2010 și este aplicabilă și OTR-urilor începând cu 2014.

Iar prin Legea nr. 249 din octombrie 2015 nu a fost modificată nici valoarea acestei penalități și nici cine o plătește.

Valoarea de 2 lei/kg nu a avut niciodată o explicație raportată la costurile efective de colectare/reciclare, iar acest aspect a avut un impact devastator atât asupra producătorilor, cât și a OTR-urilor.

Geanin Șerban, director executiv al Asociației ECO-ROMÂNIA

ecologic: Ce cred membrii Asociaţiei ECO-ROMÂNIA că ar trebui făcut de către Ministerul Mediului?

Geanin Șerban, director executiv al Asociației ECO-ROMÂNIA: Se impune în mod obligatoriu revizuirea cuantumului acestei amenzi, dar și o corelare a responsabilității tuturor celor care au obligații cu privire la țintele de reciclare ale României.

În acest context, unul dintre obiectivele principale ale Asociației ECO-ROMÂNIA este să contribuie la realizarea unei legislații clare, coerentă, aplicabilă și echitabilă pentru toți participanții la sistem, de la producători și OTR-uri până la autoritățile centrale și locale, colectori, reciclatori și cetățeni, și să promoveze un control susținut pentru toţi, astfel încât situația din anul 2015 să nu se mai repete.

Printre măsurile urgente pe care Asociația ECO-ROMÂNIA le propune este renunțarea la măsurile populiste și înlocuirea lor cu obligativitatea colectării separate a deșeurilor de către populație, introducerea sistemului „plăteşti cât arunci“, instituirea taxei la groapă și plata acesteia de către cei care nu colectează separat. Toate acestea vor fi realizate prin implicarea primăriilor, primării care au ținte în acest domeniu al reciclării deșeurilor menajere, vor ajuta România să își îndeplinească obligațiile care îi revin.

La acestea se adaugă clarificarea rolurilor fiecarui actor și măsurilor de control aferente, corelarea legislației românești cu bunele practici europene în perspectiva măsurilor pe care Uniunea Europeană le pregătește, în timp ce citiți acest articol, cu privire la creșterea obiectivelor de reciclare ca parte din Pachetul Legislativ al Economirei Circulare.

Dacă la nivelul factorilor de decizie nu se va acționa, nu în sensul găsirii unui vinovat, ci a eliminării cauzelor care au generat situația din 2015, se va ajunge ca în 2020 impactul negativ asupra tuturor, prin nerealizarea viitoarelor obiective mărite, să fie incomparabil mai mare decât cel actual.

De aceea, ECO-ROMÂNIA este convinsă de necesitatea unui memorandum național - o foaie de parcurs asumată de toți cei care sunt sau vor fi implicați în îndeplinirea acestor obligații.

Ionuţ Georgescu, preşedintele Asociaţiei ECO - ROMÂNIAAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare