István Muzsay: „ECO ANVELOPE şi-a îndeplinit de fiecare dată obiectivele de valorificare a anvelopelor uzate“ - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

István Muzsay: „ECO ANVELOPE şi-a îndeplinit de fiecare dată obiectivele de valorificare a anvelopelor uzate“

10 December 2016 - 12:49 PM Reciclare & Recuperare

Anvelopele uzate sunt peste tot în lume o mare provocare pentru cei care se ocupă de gestionarea acestui tip de deşeu. Dacă în urmă cu 20-30 de ani ele erau depozitate în cantităţi uriaşe peste tot în lume, în prezent anvelopele uzate fie sunt folosite în industria cimentului drept combustibil alternativ, fie sunt transformate prin reciclare în covoare elastice pentru drumuri sau terenuri sportive. În România, societatea care se ocupă de gestionarea acestui tip de deşeu este SC ECO ANVELOPE SA. Despre activitatea societăţii, dar şi despre tendinţele mondiale în domeniul reciclării anvelopelor am vorbit cu István Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SA, în cadrul unui interviu pe care vi-l prezentăm în continuare.ecologic

István Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SAecologic: ECO ANVELOPE este singura organizaţie de gestiune a anvelopelor uzate din România. Cum a apărut societatea şi care au fost cantităţile pe care le-a gestionat în ultimii ani?

István Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SA: ECO ANVELOPE este o societate pe acţiuni care a fost înfiinţată de un grup de societăţi care au ca obiect de activitate producerea sau comercializarea de anvelope noi. Înfiinţarea ECO ANVELOPE SA a avut loc imediat după apariţia HG nr. 170/2004, când membrii fondatori au înţeles să acţioneze în sensul dezvoltării durabile şi al noţiunilor de responsabilitate lărgită a producătorilor privind implicarea în protecţia mediului înconjurător într-un mod organizat şi eficient.

Cantităţile colectate au fost diferite de la an la an, în funcţie de evoluţia pieţei vânzărilor de anvelope în România. În 2011 s-au colectat 33.000 de tone, în 2012 - 45.000 de tone, în 2013 - 33.000 de tone şi în anii următori cam la fel. De fiecare dată ne-am atins ţintele, ceea ce vom face şi anul acesta, când avem un obiectiv de îndeplinit de 40.000 de tone.

ecologic: Ce sisteme de gestiune a anvelopelor uzate există la nivel european şi cum funcţionează sistemul din România?

István Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SA: În Europa sunt trei sisteme de gestiune în acest moment: „Responsabilitatea extinsă a producătorului“, „Sistemul pieţei libere“ şi „Responsabilitatea guvernamentală cu impunerea de taxe“.

Sistemul responsabilităţii extinse a producătorului pleacă de la premisa existenţei unei responsabilităţi a operatorului economic, care se întinde şi dincolo de durata de viaţă a produsului comercializat.

Cu alte cuvinte, producătorul are datoria de a se asigura că produsul întrebuinţat şi devenit uzat/deşeu va fi îndepărtat într-o manieră responsabilă şi sigură, fără impact negativ asupra calităţii mediului. Practic, producătorul este ţinut responsabil pentru deşeul generat prin consum de clienţii săi.

Astfel, legea fixează cadrul legal şi atribuie responsabilităţi producătorilor şi importatorilor de anvelope în a organiza fluxul gestiunii anvelopelor uzate.

Sistemul acesta se regăseşte în numeroase variante, de la funcţionarea unei singure societăţi de gestiune a anvelopelor uzate, cum este cazul Portugaliei şi României, la existenţa ca în Italia a unor multiple societăţi de gestiune sau sub forma unor scheme individuale de responsabilitate a producătorului, cum este în Ungaria.

Aceste societăţi de gestiune organizează, în baza prevederilor legale aplicabile, colectarea şi predarea în vederea procesării a unor cantităţi-echivalent de anvelope uzate raportate la volumele de anvelope puse în piaţă de către societăţile-client. Finanţarea sistemului este asigurată prin plata unei contribuţii de mediu, ecovaloarea, achitată de clienţi societăţii de gestiune, dar transmisă ulterior pe fluxul comercial al anvelopei până la consumatorul final. Pentru acesta din urmă, sistemul garantează transparenţa costurilor de mediu prin marcarea vizibilă a contribuţiei aferente pe facturile de vânzare a anvelopelor.

Anvelope uzatePot să vă spun că la nivel european s-a remarcat o clară preferinţă a producătorilor de anvelope pentru acest tip de sistem de gestiune, motiv pentru care s-au şi organizat corespunzător la nivel local în vederea implementării prevederilor legale. În acest moment, mai mult de 20 de state europene (cea mai mare parte a ţărilor membre UE şi Turcia) au adoptat cadrul legislativ necesar implementării responsabilităţii producătorului pentru organizarea fluxului de gestiune a anvelopelor uzate.

În ţările în care funcţionează sistemul pieţei libere, legislaţia fixează doar obligaţiile în materia gestionării anvelopelor uzate, fără a desemna însă şi operatorii responsabili. Acest sistem funcţionează predilect în ţări dezvoltate, precum Austria, Elveţia, Germania şi Marea Britanie.

Cea din urmă variantă de sistem de gestiune este cea de „tax system“, responsabilitatea guvernamentală cu impunerea de taxe, întâlnită de exemplu în Danemarca. Statele europene în care funcţionează acest sistem sunt ele însele responsabile pentru organizarea activităţilor de gestiune a anvelopelor uzate şi finanţează aceste operaţiuni prin impunerea unei taxe producătorilor de anvelope, taxă ce se regăseşte ulterior la consumatorul final.

Trebuie subliniat un lucru. Indiferent care ar fi sistemul de gestiune sau pieţele în care acţionează, producătorii şi importatorii de anvelope sunt cei care îşi asumă responsabilitatea colectării anvelopelor uzate şi a valorificării acestora în modalităţi acceptate şi conforme din punct de vedere al legislaţiei de mediu.

Provocarea rămâne aceeaşi pentru toţi, de a asigura recuperarea deşeului de anvelope şi de a preveni abandonarea acestuia, de a facilita valorificarea la nivel local sau prin exportul de anvelope uzate către destinaţii care asigură acelaşi tratament corespunzător al anvelopelor uzate din punct de vedere al legislaţiei de mediu şi al criteriilor şi standardelor impuse prin directive şi recomandări la nivel european.

ecologic: Cum sunt folosite pe plan mondial anvelopele uzate?

Coincinerarea se realizează în fabricile de cimentIstván Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SA: Sistemele de gestiune a anvelopelor uzate care coexistă în Europa în acest moment ar putea fi apreciate drept precursoare ale unor bune practici în materie, cu potenţial de diseminare la nivel global.

Iar provocările domeniului, dar şi oportunităţile de afaceri care se deschid în această zonă, depind în egală măsură de operatorii economici şi de voinţa politică a fiecărei ţări.

În unele ţări anvelopele uzate sunt valorificate prin coincinerare în fabricile de ciment. În altele se pune accent pe reciclarea lor. Există o piaţă potenţială pentru asfaltul cu conţinut de granule de cauciuc provenite din procesul de reciclare a anvelopelor. O direcţie insuficient exploatată în Europa deocamdată, dar cu potenţial şi cu valenţe indiscutabile în ceea ce priveşte calitatea şi durabilitatea acestui produs. Un covor asfaltic cu elasticitate sporită garantează o durată mai mare de viaţă a căii de rulare. Anvelopele au şi alte întrebuinţări, cum sunt fabricarea mobilierului stradal sau a materialelor de construcţii cu conţinut de cauciuc.

Fabricile de ciment sunt deocamdată pentru România destinația prioritară a anvelopelor uzate, iar ECO ANVELOPE SA are o foarte bună colaborare cu acestea. Pe de o parte modalitatea de valorificare prin coincinerare este una recunoscută, acreditată și acceptată, iar pe de altă parte fabricile de ciment au investit foarte mult în reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Este adevărat că trendul la nivelul Uniunii Europene este să se pună accent pe reciclare, pe obținerea de materie primă secundară din anvelopele uzate prin transformarea lor în granule de cauciuc şi de aici mai departe.

Realitatea este că deocamdată însă în România nu există mulţi operatori economici care să facă granulare şi nu există nici o suficientă dezvoltare a unei pieţe derivate a produselor secundare ce se pot obţine din aceste granule. Spre exemplu, în perioada anilor 2014 - 2015 noi nu am avut reciclare. În prezent, ECO ANVELOPE are un colaborator care face reciclare, dar din păcate nu are şi o bună cerere internă pentru aceste granule. Eu sunt optimist şi sunt sigur că acest sector se va dezvolta pentru că mediul economic se adaptează la condițiile de piață. Oricum ar fi, noi încercăm să facem ceva, având în vedere faptul că pentru anul 2030 la nivel european se dorește să se pună accent pe reciclare și mai puțin pe valorificare prin coincinerare.

Sistemul gestiunii anvelopelor uzate şi prioritar activităţile de reciclare au nevoie peste tot în lume de un suport consistent din partea autorităţilor, prin încurajarea unei „politici verzi“ de achiziţii. Astfel se creează premise pentru dezvoltarea de noi pieţe, este garantată stabilitatea şi credibilitatea unui nou domeniu de afaceri, cu încurajarea investitorilor şi implicit a cercetării şi dezvoltării pe această zonă de nişă.

ecologic: Societatea ECO ANVELOPE preia responsabilităţile şi pentru anvelopele cu care sunt echipate autovehiculele noi şi pentru cele care ajung la Remat?

István Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SA: Există Legea nr. 212/2015 care se referă la vehiculele scoase din uz. Practic, legislația anterioară, care a apărut odată cu hotărârea noastră de guvern din anul 2004, făcea o excepție pentru anvelopele de primă echipare, adică ce era pe mașinile duse la Remat, cele patru anvelope plus eventual rezerva, intră în obligațiile dezmembratorilor care trebuiau să valorifice tot ce scoteau din acele mașini. În anul 2015 a apărut o lege nouă unde a fost scoasă această excepție. La elaborare nu am fost invitați pentru a ne prezenta punctul de vedere.

Este adevărat că legea nu ne viza pe noi, dar renunțând la respectiva excepție, se poate interpreta că aceste anvelope cad în responsabilitatea sistemului de gestiune a anvelopelor uzate. Eu nu spun că legea este greşită, ci că este nevoie de o clarificare.

Granule din cauciuc

Noi colectăm informații de la partenerii din Europa ca să vedem care sunt sistemele de la ei, cum sunt tratate aceste anvelope și evident încercăm să avem discuții cu autoritățile pentru a clarifica cui revin aceste obligații.

Dacă considerăm că aceste obligații stau la clienții noștri, producătorii şi/sau importatorii de anvelope, înseamnă că am pune această ecovaloare pentru toate anvelopele care echipează mașinile produse în ţara noastră. Ori aproximativ 80% din acest parc auto pleacă în exterior și acele anvelope nu se transformă în deșeu în România. În acest caz, noi încasăm niște sume ca să colectăm ceva care nu există ca deșeu în țară.

Considerăm că este logic să se aplice această ecovaloare și practic să se nască obligația la cel care construiește mașinile. Pentru maşinile vândute în România se poate pune ecovaloarea, dar pentru cele care pleacă la export nu are sens, pentru că ele sunt deja vizate de obligațiile de mediu din țara în care ajung, deci ar apărea o dublă taxare.

Depozit de anvelope uzate

ecologic: Credeţi că procesul legislativ ar trebui să ţină cont într-o mai mare măsură de experienţa operatorilor, în condiţiile în care problematica protecţiei mediului a primit o atenţie sporită în ultimul timp?

István Muzsay, preşedintele Consiliului de Administraţie al ECO ANVELOPE SA: Cu siguranţă şi cred că vorbesc în numele tuturor partenerilor fluxului de gestiune al anvelopelor uzate când spun că ECO ANVELOPE a dobândit suficientă experienţă în ultimii zece ani de activitate pentru a putea avea o contribuţie valoroasă cu ocazia rundelor de consultări sau în grupurile de lucru cu tematică legislativă.

Şi am un exemplu la îndemână pe care aş vrea să vi-l prezint. Mă refer la prevederi care se regăsesc în Ordinul de Ministru nr. 578/ 2006 şi unde considerăm că argumentele nostre ar putea sprijini introducerea unei abordări juste şi coerente. Dacă dispoziţiile în discuţie stabilesc instituirea de obligaţii în ce priveşte gestionarea anvelopelor uzate pentru producătorii locali de anvelope de la momentul celei dintâi distribuiri a anvelopelor pe piaţa locală, depozitarea în vederea vânzării fiind astfel permisă şi exceptată de la impunerea de obligaţii, reglementarea obligaţiilor importatorilor care uzează de facilităţi similare de depozitare nu beneficiază de o ilustrare la fel de concisă, care să o plaseze în afara oricărei posibilităţi de interpretare.

Operatorii economici ai zilelor noastre se adaptează constant la nevoile în continuă schimbare ale consumatorilor şi la tendinţele pietei. Orice cerere trebuie satisfăcută prompt, iar livrările rapide sau întârziate ale produselor pot fideliza clienţii ori dimpotrivă. Depozitarea le permite astfel comercianţilor de anvelope să răspundă mai bine nevoilor clienţilor. Şi se înfiinţează în acest scop depozite regionale destinate să deservească mai multe ţări. Iar importurile într-un asemenea depozit regional sunt într-o mare măsură destinate reexportului, astfel încât ar fi corect ca instituirea de obligaţii de mediu să vizeze doar anvelopele care se pot transforma în deşeu pe teritoriul ţării noastre, nu şi volumele reexportate.

Acesta este doar un exemplu al unei situaţii operaţionale din piaţa de profil, a cărei profundă cunoaştere şi prezentare de către ECO ANVELOPE ar putea oferi autorităţilor reperele necesare pentru a putea legifera mai concret şi mai aplicat. 

Circulaţia anvelopelorAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare