Eco-Rom Ambalaje a primit licența de operare - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Eco-Rom Ambalaje a primit licența de operare

11 May 2017 - 01:48 PM Reciclare & Recuperare

Eco-Rom Ambalaje a primit licenţa de operareÎn data de 11 aprilie 2017, Ministerul Mediului a emis Licenţa de Operare pentru Eco-Rom Ambalaje SA, în formatul standard prevăzut de legislația în vigoare. Noua licență este valabilă începând cu data de 27 octombrie 2016, ceea ce confirmă poziția justă a societății, fapt atestat și de sentința Curții de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, că, în mod continuu, aceasta a deținut și deține dreptul de a desfășura activitatea licențiată.

Eco-Rom Ambalaje a reușit să-și îndeplinească obiectivele de valorificare și reciclare aferente anului 2016 pentru portofoliul său de producători și importatori, într-un context juridic și operațional dintre cele mai dificile și instabile din istoria managementului deșeurilor de ambalaje, manifestat în ultimii doi ani. În acest răstimp, compania nu și-a încetat activitatea niciodată, iar în prezent parcurge etapele procedurii de insolvență și se concentrează pe îndeplinirea obiectivelor în condiții de siguranță și eficiență. Insolvența a intervenit ca urmare a neatingerii obiectivelor aferente anului 2015, cauzată de evoluția imprevizibilă a pieței deșeurilor de ambalaj. Această imprevizibilitate s-a manifestat și sub forma nerespectării clauzelor contractuale de către unii agenți economici colectori importanți, precum și a încălcării cadrului legal în vigoare de către acei operatori economici autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor la care Administrația Fondului de Mediu (AFM) a identificat nereguli în cursul controlului exercitat. Consecințele acestor distorsiuni majore ale pieței deșeurilor de ambalaje au afectat toți operatorii economici licențiați, precum și producătorii sau importatorii de produse ambalate. Insolvența a fost demarată pentru a asigura continuarea activității și a permite reorganizarea companiei, concomitent cu satisfacerea în grad cât mai mare a creditorilor sociali.

În prezent, ca urmare a modificărilor aduse OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu prin apariția în iunie 2016 a OUG nr. 39/2016, operează un autentic transfer de responsabilitate de la producătorii și importatorii de bunuri ambalate la operatorii licenţiați pentru preluarea responsabilității (OTR-uri). Astfel, organizațiile de transfer de responsabilitate au devenit pe deplin responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare privind cantitățile de ambalaje preluate în portofoliu. Pentru neatingerea obiectivelor de reciclare și valorificare aferente cantităților preluate, obiective care derivă dintr-un angajament al statului față de instituțiile europene, aceste OTR-uri au calitatea de contribuabili, fiind singurele responsabile pentru plata contribuției de 2 lei per kg către AFM. Neîndeplinirea pentru doi ani consecutivi a acestor obiective, precum și a obligațiilor stabilite de autoritățile de mediu, conduce la ridicarea licenței de operare a societăților de profil. Astfel, cadrul legal în care aceste companii activează este unul foarte strict reglementat, iar acestea sunt dependente în întregime de performanța operatorilor de gestiune a deșeurilor, respectiv a operatorilor de salubritate și a colectorilor de deșeuri, a căror activitate nu are constrângeri similare sau cel puțin „în oglindă“ privind penalități și/sau obiective de reciclare.

Eco-Rom Ambalaje va continua să pună la dispoziţia celor interesați experiența companiei de peste zece ani în domeniul gestiunii ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, care derivă atât din activitatea pe piața românească, cât și din apartenența la organizații internaționale de marcă, precum EXPRA și PRO Europe, care reunesc companii similare, cu precădere din spațiul european.

Consecventă angajamentului asumat prin actul său constitutiv, încă de la înfiinţarea sa în 2003 Eco-Rom Ambalaje nu a distribuit dividende aferente profitului, ci l-a reinvestit în activități corelative creșterii gradului de conformare privind atingerea obiectivelor de valorificare.

Eco-Rom AmbalajeAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare