Traseul deșeurilor medicale până la eliminare - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Traseul deșeurilor medicale până la eliminare

11 May 2017 - 02:18 PM Reciclare & Recuperare

StericycleAnual, circa 20.000 de tone de deșeuri medicale sunt generate de unitățile spitalicești de stat și private, adică aproximativ 3% din totalul deșeurilor periculoase colectate în România¹.

Ce se întâmplă cu aceste deșeuri și cum ajung ele să fie neutralizate?

Codificate 18 01 conform Catalogului European al Deşeurilor², deşeurile medicale sunt definite ca substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora, care produc boli pentru om sau pentru alte organisme vii.

Grupa 18 01 cuprinde următoarele tipuri de deșeuri:
• Deşeurile înţepătoaretăietoare, precum ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, recipientele care au conţinut vaccinuri ş.a. - 18 01 01;
• Deşeurile anatomopatologice, constând în fragmente din organe şi organe umane și alte derivate - 18 01 02;
• Medicamente citotoxice şi citostatice - 18 01 08*;
• Deşeurile infecţioase, respectiv deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, de tipul câmpuri operatorii, mănuşi, comprese, pansamente şi alte materiale contaminate, precum și cadavre de animale rezultate în urma activităţilor de cercetare şi experimentare - 18 01 0³*;
• Acizi, baze, solvenţi halogenaţi, alte tipuri de solvenţi, produse concentrate utilizate în serviciile de dezinfecţie şi curăţenie, medicamente ș.a. - 18 01 06*;
• Deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice - 18 01 10*.

Traseul deşeurilor medicale

Legislația românească3 prevede normele și obligațiile specifice, de la colectare până la eliminarea acestor deșeuri, scopul fiind nu doar de a reglementa tratarea și eliminarea specifică, ci și de a asigura protecția personalului care manipulează recipientele și ambalajele colectoare.

Colectarea

Responsabilitatea colectării separate, în recipienți tip, și a codificării deșeurilor medicale revine unităților sanitare și echipei desemnate pentru acest aspect.

Transportul

După ambalare, deşeurile sunt preluate de o firmă autorizată de transport, care realizează transportul în condiţii de securitate şi ambalare stricte, impuse de Normele privind Transportul Deşeurilor periculoase pe Drumurile Publice, conform Convenţiei A.D.R. (Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase).

Eliminarea

Metodele de eliminare a deşeurilor medicale trebuie să asigure distrugerea rapidă și completă a factorilor cu potențial nociv pentru mediu și pentru sănătate. Potrivit legii, tratarea în vederea eliminării deșeurilor se realizează prin două proceduri: incinerarea și sterilizarea.

Incinerarea este singura metodă permisă în Uniunea Europeană pentru eliminarea deşeurilor anatomopatologice şi a substanţelor cu regim special (citotoxice/ citostatice). Sistemele automatizate de filtrare, neutralizare şi monitorizare a noxelor cu care sunt dotate instalaţiile moderne de incinerare previn poluarea. Spre exemplu, un incinerator emite noxe într-un an, cât două camioane cu remorcă.

Neutralizarea prin sterilizare termică este procesul prin care sunt distruse toate microorganismele în formă vegetativă şi sporii bacterieni în proporţie de 99,9%.

Ambele proceduri sunt urmate de depozitarea rezultatului obţinut, care este unul neutru și lipsit de risc, pe deponee conforme.

Eliminarea deșeurilor medicale este un serviciu de utilitate şi de siguranţă publică, pentru că acesta asigură protecţia comunităţilor de agenţii patogeni și substanțele chimice dăunătoare.

Stericycle România este una dintre companiile importante din domeniul managementului deşeurilor periculoase generate de sectoarele: industrial, farmaceutic, medical şi veterinar.

stericycle.ro

¹ Sursa: INSP, 2015;
² transpus în legislaţia naţională prin Hotărârea de Guvern nr. 856 din 2002;
³ Ordinul MS nr. 1226/2012: Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale; HG nr. 856/2002; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014; HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare