O situaţie a Sistemelor de Management Integrat al Deşeurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

O situaţie a Sistemelor de Management Integrat al Deşeurilor

07 September 2017 - 01:16 PM Reciclare & Recuperare

Bogadan Constantinescu, membru în Coaliţia pentru Economie CircularăVă prezentăm un material referitor la Sistemele de Management Integrat al Deşeurilor, sisteme care nu sunt funcţionale deşi au fost începute acum mulţi ani.
Materialul ne-a fost pus la dispoziţie de către Bogdan Constantinescu, membru în Coaliţia pentru Economie Circulară şi director general al SC PRO RECYCLING & CONSULTING SRL. Menţionăm faptul că o situaţie exactă şi asumată a acestor investiţii nu există din datele noastre la nici o autoritate din România.

1. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba (POS Mediu)

În prezent este derulată procedura de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Alba. Termen de depunere: 3 august 2017.

Contractul are ca scop delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale din cadrul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor din județul Alba, respectiv:

a) operarea și administrarea stației de transfer Tărtăria și transportul deșeurilor la CMID Galda de Jos;
b) operarea și administrarea stației de transfer Blaj și transportul deșeurilor la CMID Galda de Jos;
c) operarea și administrarea stației de transfer Abrud și transportul deșeurilor la CMID Galda de Jos;
d) operarea și administrarea stației de sortare Zlatna și transportul reziduurilor la CMID Galda de Jos;
e) operarea și administrarea stației de sortare și transfer Baia de Arieș și transportul deșeurilor la CMID Galda de Jos;
f) operarea și administrarea stației de sortare Aiud și transportul reziduurilor la CMID Galda de Jos;
g) operarea și administrarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos, respectiv a stației de sortare, stației de tratare mecano-biologică, depozitului conform și instalațiilor aferente fiecăruia;
h) epurarea și eliminarea levigatului provenit de la depozitele neconforme de deșeuri Alba Iulia și Aiud în stația de epurare a levigatului din cadrul CMID Galda de Jos;
În prezent se votează în cadrul UAT-urilor procedurile de concesionare pentru activitățile de colectare.

Hotărâre privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării, instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba http://www.cjalba.ro/wp- content/uploads/2017/05/H1622017.pdf.

Hotărâre privind aprobarea, delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba

Facilitățile SMID sunt în construcție.

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/PH14.04.2017.pdf

În cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba, pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale vor fi desemnați maxim 4 operatori de salubrizare, care vor opera în cele 4 zone de colectare, iar pentru organizarea administrației CMID se organizează o procedură.

Județul nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Târgu Jiu, la o distanță de 200 km (până anul trecut deșeurile se depozitau la Sibiu, dar începând cu anul 2017 autoritățile locale din Sibiu au interzis depozitarea deșeurilor din Alba).

http://ecoalba.ro

Aplicarea sistemului de colectare separată pe patru fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metale și sticlă, ce ar fi trebuit să fie implementat la Alba Iulia din data de 1 decembrie 2016, s-a amânat. Motivul principal pentru care s-a renunțat la idee este faptul că municipiul nu este pregătit din punct de vedere tehnic și economic.

Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia au aprobat, în ședința din 31 octombrie 2016 , un proiect privind aprobarea implementării sistemului de colectare separată pe patru fracții: hârtie, mase plastice, metal, sticlă. La mai puțin de o lună de la aprobare, operatorul de salubrizare, Polaris M Holding SRL, a solicitat suspendarea acestei hotărâri.

Motivele invocate sunt lipsa spațiilor suficiente pentru amplasarea unui număr de 4 containere în incinta punctelor de colectare aferente asociațiilor de proprietari și 4 tipuri de saci la gospodăriile individuale. Mai este invocată nerespectarea precolectării separate, grad de puritate estimat 0% la persoanele de la asociațiile de proprietari și 25% la persoanele de la gospodăriile individuale, preluarea unei cantități însemnate (aproximativ 50%) a deșeurilor de ambalajele precolectate separat de către persoane neautorizate.

Din punct de vedere economic, costurile suplimentare de investiții și exploatare sunt estimate la 180.000 de euro pentru 2 autogunoiere de 14 mc, 20.000 de euro pentru 120.000 de saci de plastic de 20 l și 7.500 de euro costuri de exploatare.

Nu exista contract de delegare/concesiune pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale.

2. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad (POS Mediu)

În prezent sunt în derulare:

1. Delegare prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad - zona 1 - lot 1; zona 2 - lot 2; zona 3 - lot 3; zona 4 - lot 4; zona 5 - lot 5, în conformitate cu caietele de sarcini stabilite pentru fiecare lot în parte, prevederile aplicației de finanțare cât și regulamentul stabilit pentru acest tip de serviciu la nivelul Județului Arad. Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului se va derula pe o perioada 5 ani (60 de luni) în conformitate cu datele prezentate în studiul de oportunitate aprobat de către AGA ADI-SIGD Arad și de către autoritățile locale implicate în derularea prezentei proceduri (Județul Arad, comune, orașe și municipii din județul Arad), primul an de delegare fiind 2017. Status: suspendată.

2. Delegare prin concesiune a gestiunii activității compostare și de operare a stațiilor care fac parte din Sistemul de Management Integrat al deșeurilor de la nivelul județului Arad: lot 1 - operarea stației de compostare (act de compostare a deșeurilor biodegradabile) în Tunel, județul Arad și transportul reziduurilor către depozitul conform; lot 2 - operarea stației complexe Ineu - Mocrea de compostare, sortare și transfer, inclusiv pentru transportul de la această stație la depozitul conform; lot 3 - operarea stației de transfer din Bârzava, Chișineu-Criș și Sebiș, inclusiv activitatea de transport al deșeurilor reziduale. Status: desemnat câștigător, contestată de către ASA FCC. Data licitației: 20 martie 2017.

3. Prestarea tuturor activităților de salubrizare stradala și deszăpezire a municipiului Arad: a fost licitație, a fost anulată și organizată procedura de negociere directă cu SC RER Ecologic Service Oradea SA. Hotărârea Consiliului Local prin care se aproba contractul cu RER Oradea a fost contestată de Prefectura Arad. În prezent, are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Arad, la FCC-ASA (inclusiv producție de energie electrică din biogaz de depozit).

În județul Arad sunt trei stații de sortare, din care două în utilizare (una în municipiul Arad, construită și administrată de un operator privat).

http://deseuri-arad.ro/deseurifresh/

http://www.fcc-group.eu/ro/Romania/Acasa.html

3. Management integrat al deșeurilor solide din județul Argeș (ISPA și POS Mediu)

În Pitești și în restul județului colectarea este realizată de FINANCIAR URBAN, în asociere cu Salubritate 2000, Salubris Slatina și Edilul CGA.

Delegarea serviciului de colectare a deșeurilor municipale, transportul deșeurilor (zonele 1, 2 și 8), precum și operarea și întreținerea Centrului Zonal de Management integrat al deșeurilor Curtea de Argeș (zonele 1, 2) și Costești (zona 8) în județul Argeș – atribuită FINANCIAR URBAN S.R.L.

În prezent, are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Albota, Argeș, la GIREXIM UNIVERSAL.

http://selectam.ro

În județul Argeș sunt 2 stații de sortare, ambele în utilizare.

În prezent există UAT-uri care doresc să se retragă din SMID ARGES și să beneficieze de serviciile unui operator deținut de alt UAT http://financiarpress.ro/index.php/dezvaluiri/1372-soc-pe-piata-gunoielor-argesene-primarul-virgil-baciu-vrea-sa-promoveze-o-alternativa-la-monopolul-creat-de-adi-servsal-arges.

Deşeuri

4. Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău (ISPA și POS Mediu)

Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Bacău - atribuită în 19 mai 2015 către COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Sunt probleme foarte mari cu operarea; ROMPREST a transmis o notificare privind problemele din cadrul contractului.

În municipiul Bacău, colectarea o face SOMA SRL.

Servicii de operare a instalațiilor de deșeuri aferente sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în județul Bacău, respectiv:

- celula 2 a depozitului conform de deșeuri Bacău (comuna Nicolae Bălcescu) și stație de sortare, stație de compostare și centru de colectare deșeuri voluminoase și menajere periculoase, aflate în același amplasament;

- stație de transfer, stație de sortare și stație de compostare situate în municipiul Onești;

- stația de sortare situată în municipiul Moinești;

- stație de transfer situată în comuna Berești Tazlău;

- stație de transfer situată în comuna Găiceana – în derulare din 17 iulie 2014.

În prezent sunt procese pe rol.

În mai 2017, la depozitul de la Bacău a fost efectuată o vizită din partea UE pentru a evalua problemele din sistem. Bacăul, în războiul gunoaielor http://ziarbacau.ro/2017/05/10/bacaul-in-razboiul-gunoaielor/.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Bacău, în celulele 1 și 2, prin Serviciul din cadrul CJ Bacău.

http://reciclezisicastigi.csjbacau.ro/

http://www.soma.ro/

În județul Bacău sunt 5 stații de sortare, dintre care una singură în funcțiune, la Buhuși, construită și operată de un operator privat, DDD SERV (produce inclusiv combustibil alternativ din deșeuri municipale sortate pentru fabrici de ciment).

5. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor (POS Mediu)

Funcționarea sistemului

Județul este împărțit în 6 zone de colectare: zona 1 Oradea, zona 2 Aleșd, zona 3 Salonta, zona 4 Beiuș, zona 5 Marghita, zona 6 Săcuieni. Fiecare zonă va beneficia de construirea unei stații de sortare și transfer, adică zona 4 Beiuș, zona 5 Marghita și zona 3 Salonta.

Zona 6 Săcuieni și zona 2 Aleșd sunt beneficiarele unor investiții privind construirea stațiilor de sortare, Valea lui Mihai, PHARE – CES 2005 și Fondul de Mediu pentru Aleșd. Prin documentul de poziție adoptat de toate primăriile, în număr de 101, împreună cu Consiliul Județean, s-au adoptat: modalitatea de cofinanțare a proiectului (CJ Bihor, titular al proiectului), modalitatea de operare a sistemului de către un singur operator pe fiecare zonă de colectare care va efectua colectarea, operarea stațiilor de sortare/transfer, transportul către depozitul ecologic din Oradea și un operator la stația de tratare mecano-biologică (TMB) din Oradea.

În total, la nivelul județului Bihor vor acționa în cadrul sistemului 8 operatori (pe fiecare zonă cate unul = 6 + 1 TMB + 1 depozit).

Operatorul local de salubrizare din Oradea, în parteneriat cu Primăria Oradea, are în curs de implementare primul program pilot de ”plătești cât arunci” (PAYT).

În prezent nu este derulată nici o procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Facilitățile SMID sunt în construcție.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Oradea (ECO BIHOR, operator privat). Tot aici este și stație de sortare, compost, concasare beton și biogaz, iar o parte din investiții au fost realizate în baza unei finanțări de la AFM.

http://www.oradea.ro/subpagina/serviciul-de-salubrizare

http://www.oradea.ro/contracte/contracte-de-parteneriat-public-privat

http://www.ecobihor.ro/

În județul Bihor sunt 6 stații de sortare, dintre care 3 în funcțiune.

6. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud (POS Mediu)

S-au delegat :

- activitatea de colectare separată a deșeurilor; deja a fost reziliat contractul după 3 ani; operator temporar 3 luni SUPERCOM, prelungit pentru încă 3 luni, până la finalizarea licitației de colectare;

- activitate de administrare CMID (sortare, compost, depozitare) delegată către Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deșeurilor.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Tărpiu.

http://www.adideseuribn.ro/

http://ecobn.ro/

Activitatea de colectare separată este în curs de delegare (contract reluat după rezilierea contractului cu Vitalia) – licitație suspendată.

Contractul va asigura prestarea continuă a serviciului pe întreaga arie administrativ-teritorială a județului Bistrița-Năsăud. Contractul va include următoarele activități din cadrul serviciului de salubrizare și în legătură cu acesta:

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale provenind de la utilizatorii serviciului, respectiv persoane fizice, inclusiv asociații de locatari/proprietari, de la agenți economici și instituții publice, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice;

b) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile și predarea acestora în stațiile de sortare din cadrul C.M.I.D. Tărpiu;

c) Colectarea, transportul, depozitarea, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din locuințe/instituții, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

d) Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la persoane fizice, inclusiv asociații de locatari/proprietari, de la agenți economici și instituții publice, neasimilabile celor menajere;

e) Colectarea deșeurilor biodegradabile, predominant vegetale, din mediul urban și rural și transportul acestora la stația de compost din cadrul C.M.I.D. Tărpiu;

f) Depozitarea temporară, controlată a deșeurilor în stațiile de transfer și centrele de colectare și transferul acestora la C.M.I.D. Tărpiu;

g) Exploatarea și întreținerea infrastructurii, a vehiculelor, instalațiilor și utilajelor delegate, specificate în caietul de sarcini și asigurate de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud în scopul efectuării serviciului;

h) Exploatarea, întreținerea și igienizarea punctelor de colectare, respectiv a platformelor de colectare cu containere semiîngropate, a punctelor de regrupare și a amplasamentelor de gestionare aflate în administrarea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud și puse la dispoziția Operatorului în scopul prestării serviciului;

i) Operarea/administrarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare;

j) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

k) Asigurarea de către operator cu recipiente de colectare a tuturor agenților economici/instituțiilor publice, dotarea cu recipiente standardizate a punctelor de regrupare din zonele greu accesibile autocompactoarelor de colectare, a zonelor de blocuri amplasate pe domeniul privat și a zonelor de blocuri din mediul rural;

l) Managementul stațiilor de transfer și a centrelor de colectare puse la dispoziția operatorului de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud;

m) Derularea unor campanii anuale de informare, conștientizare și educare a populației județului Bistrița-Năsăud în privința protecției mediului, atât prin reciclarea și valorificarea deșeurilor, cât și în procesul de gestionare a acestora.

În județul Bistrița este în utilizare și funcționare o singură stație de sortare și compost, funcționând la capacitate minimă datorită lipsei deșeurilor colectate separat (cu toate ca există infrastructura de colectare la nivel de județ).

7. Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Botoșani (POS Mediu)

Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botosani (5 zone) - în operare (unele zone în faza de mobilizare).

Delegarea de gestiune prin concesiune a următoarelor activități ale Serviciului public din județul Botoșani:

- operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale de pe teritoriul județului Botoșani;

- sortarea deșeurilor municipale în stația de sortare din cadrul Centrului de Management al Deșeurilor Stăuceni;

- administrarea depozitului de deșeuri conform Stăuceni;

- transportul deșeurilor de la stațiile de transfer la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Stăuceni - atribuită în 02.08.2016 asocierii DIASIL SERVICE-ROSSAL și în operare din 1 septembrie 2016.

Județul are depozit conform pentru depozitare.

http://www.botosanijudetcurat.ro/acasa/

http://adiecoproces.ro/

http://www.diasil.ro/

În județul Botoșani sunt 2 stații de sortare, ambele în funcțiune.

8. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov (POIM)

Colectarea se face în amestec; în Brașov este realizată de URBAN SA (inclusiv stație de sortare a deșeurilor municipale, realizată în baza unui parteneriat cu fabrica de ciment CRH HOGHIZ) și COMPREST. în Făgăraș operează SALCO SERV. Odată cu introducerea taxei la depozitare, primăria Făgăraș a organizat o licitație pentru achiziționarea unui ciur pentru sortarea deșeurilor municipale. În prezent are depozit conform pentru depozitare la Brașov. Depozitarea se face la Brașov (operator privat FIN ECO, care are și o stație de sortare realizata în baza unei finanțări AFM).

Județul cu SMID propus a se realiza pe POIM.

În județul Brașov sunt 4 stații de sortare, toate în funcțiune.

Județul Brașov are probleme mari cu închiderea depozitelor neconforme.

9. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila (POS Mediu)

Colectarea este realizată de BRAI-CATA BRAILA,RER BRAILA, ECO BRAILA, SC RECORWOOD SRL. În prezent nu este derulată nicio procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Facilitățile SMID sunt în construcție. S-a reluat licitația pentru proiectare și execuție de lucrări aferente contractului construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Muchea, Brăila, prin TRACON BRAILA. Operatorul BRAI-CATA are în curs de realizare o stație de sortare a deșeurilor municipale, care să funcționeze pana la intrarea în vigoare a SMID-ului; investiția s-a făcut ca urmare a introducerii penalității de 100 RON/tonă și a taxei la depozitare de 80 RON/tonă.

http://deseuribraila.ro

http://ecodunareabraila.ro

În județul Brăila sunt 4 stații de sortare în diverse stadii (conservare, proiectare și construcție).

Deşeuri

10. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Buzău (POIM)

Colectarea este realizată de RER BUZAU și în unele UAT de ROMPREST ENERGY.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Gălbinași (RER SERVICII ECOLOGICE BUZAU - deține inclusiv stație de sortare a deșeurilor, realizată din fonduri private). Județul cu SMID propus a se realiza pe POIM.

În municipiul Buzău se face colectare separată pe 3 fracții: biodegradabil, rezidual și sacul galben (ambalaje în amestec).

https://www.rerbuzau.ro/

În județul Buzău sunt 3 stații de sortare în funcțiune.

11. Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin (POS Mediu)

Facilitățile SMID sunt în construcție (sunt gata facilitățile SMID, dar este în construcție drumul de acces către CMID).

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 Reșița - în derulare.

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 2 Bozovici - anulată, urmează să se reia procedura.

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 Pojejena - anulată a doua procedură; urmează să se reia procedura.

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 4 Oravița - atribuită BRAI-CATA SRL BRAILA; intră în funcțiune odată cu operarea CMID.

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 5 Herculane - atribuită BRAI-CATA SRL BRAILA; intră în funcțiune odată cu operarea CMID.

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 6 Otelul Rosu - atribuită BRAI-CATA SRL BRAILA; intră în funcțiune odată cu operarea CMID.

Delegarea serviciilor de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Lupac și a stațiilor de transfer din județul Caraș-Severin - atribuită GIREXIM UNIVERSAL S.A. din 31.10.2016. CMID nefuncțional, drumul de acces la CMID este încă în construcție.

În prezent nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Horezu, Vâlcea, până la 16.07.2017, când se sistează depozitarea la Horezu.

http://004mediu.cjcs.ro/

În județul Caraș-Severin sunt 3 stații de sortare, dintre care 2 în funcțiune.

12. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj (POS Mediu)

În Cluj, colectarea în amestec este realizată de Brantner Servicii Ecologice, Brantner Veres, Rosal Grup, Strict Prest, Prival Ecologic Servis SA Turda, SC Compania De Salubritate Câmpia Turzii SA, Quatro Eco Salub SRL Gilău.

În prezent nu este derulată nici o procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Procedura pentru salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca - delimitare sector 1, este în curs de derulare, cu doi ofertanți: S.C. RER Ecologic Service Oradea S.A. și SC Garden Center Grup SRL.

Ca urmare a introducerii taxei la depozitare, municipiul Cluj-Napoca are în curs de derulare o procedură de achiziție furnizare pentru o stație de tratare mecanică a deșeului solid municipal (DSM) aferent municipiului Cluj-Napoca, cu o capacitate de 120.000 tone/an.

Facilitățile SMID sunt în construcție.

Județul nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la 2 rampe temporare din Cluj-Napoca, precum și la depozitele de la Oradea și Odorheiu Secuiesc. La depozitul temporar care deservește municipiul Cluj este o stație de sortare administrată de RADP CLUJ.

http://www.ecometropolitancluj.ro

http://clujulcolecteazaseparat.ro

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/352(3).PDF

http://www.primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/salubrizare-menajera.html

http://www.brantner.com/en/group/international-locations/romania/brantner-servicii-ecologice-srl- cluj-napoca.html

http://www.rosal.ro

În județul Cluj sunt 4 stații de sortare, din care 2 în funcționare.

13. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Constanța (POS Mediu)

Colectarea deșeurilor se face de către Polaris M. Holding SRL Constanța și Iridex Group Salubrizare SRL.

În prezent nu este derulată nicio procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Sunt în curs de construcție facilitățile SMID și de curând Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb, a semnat contractul de finanțare în valoare de 18 milioane euro pentru faza a doua a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, vizează continuarea lucrărilor începute prin POS Mediu 2007 - 2013. Finalizarea investițiilor va conduce la dezvoltarea infrastructurii în județul Constanța, care înseamnă inclusiv închiderea depozitelor neconforme, un lucru pe care țara noastră și l-a asumat prin Tratatul de Aderare în domeniul managementului deșeurilor.

Rezultate concrete ale acestui proiect vor fi:

- construcția a două stații de tratare mecano-biologică în localitățile Tortoman și Ovidiu;

- construcția unei stații de sortare în localitatea Ovidiu, care va permite o capacitate suplimentară de reciclare pentru deșeuri solide de 178.000 tone/an.

Pentru operarea facilităților de deșeuri vor fi 3 contracte, având ca autoritate contractantă CJ Constanța, și anume: un contract pentru depozitul de la Tortoman și facilitățile acestuia, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme din Hârșova, Cernavodă, Murfatlar, Medgidia și Techirghiol, un contract pentru facilitățile aferente depozitului de la Ovidiu, adică pentru stația de sortare și stația de tratare mecano-biologică Ovidiu, construite prin acest proiect; un contract pentru stațiile de transfer Hârșova și Deleni, inclusiv transportul de mare distanță la stații de sortare/TMB ADI Dobrogea, pentru delegarea gestiunii activității de colectare separată a deșeurilor (inclusiv transportul la facilitățile de deșeuri) pentru fiecare zonă de colectare (zonele 1-6). Așadar, în total vor fi 9 contracte de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate pentru asigurarea SMID în UAT-urile membre ale ADI Dobrogea. SMID Constanța integrează și facilitățile private existente și pe cele realizate prin alte fonduri (PHARE, ISPA, etc.).

Județul are 3 depozite conforme pentru depozitare. Depozitarea se face la Ovidiu (TRACON), Costinești (IRIDEX), ECO GOLD INVEST SA Mangalia.

http://www.constanta-judet-curat.ro

http://www.cjc.ro/ADI_Dobrogea/ADI_Dobrogea.htm

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/contracte/054/1-contractdelegaregestiunesalubrizare.pdf?sfvrsn=4

http://www.polaris.ro

În județul Constanța sunt 6 stații de sortare, din care 5 în funcționare.

Este în curs de derulare un acord-cadru privind delegarea de gestiune pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul Medgidia, județul Constanța. Menționăm că UAT Medgidia a ieșit din ADI.

14. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Covasna (POS Mediu)

Facilitățile SMID sunt finalizate.

Colectarea deșeurilor se face de către TEGA, societate publică a UAT-urilor din județul Covasna. Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubritate pentru managementul și operarea facilităților centrului de management integrat al deșeurilor Boroșneu Mare și a stației de transfer Târgu Secuiesc - contract semnat cu SC Eco Bihor SRL Oradea - se află în perioada de mobilizare.

În județul Covasna sunt 3 stații de sortare, toate în funcțiune (una în perioada de mobilizare).

Procedura de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al localităților Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani 2 s-a anulat și urmează reluarea ei. Depozitarea se face la Brașov (FIN ECO) până când intră în funcțiune noul depozit (perioada de mobilizare).

http://tinutcurat.ro/#0

http://www.tega.ro

15. Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Călărași (POS Mediu)

Colectarea deșeurilor se face de Urban SA București, sucursala Călărași, cu majorarea tarifului incluzând taxa de 80 RON aprobată. Nu este delegată/concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

Delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi, biodegradabile în zona 1 Lehliu Gară, zona 2 Oltenița, zona 3 Călărași și zona 4 Ciocănești a fost adjudecată, dar în prezent sunt contestații în curs.

Administrarea CMID Ciocănești este realizata de IRIDEX.

Județul are depozit conform pentru depozitare, dar care va intra în exploatare după ce se adjudecă și licitațiile de colectare. Depozitarea se va face la Ciocănești (IRIDEX); în prezent se face la Slobozia.

http://www.calarasi.ro/index.php/proiecte/proiecte-in-derulare/item/148-sistem-integrat-de-%20management-al-deseurilor-solide-in-judetul-calarasi

http://www.calarasirecicleaza.ro

http://www.urbansa.ro/contact/urban-s-a-calarasi

În județul Călărași este o stație de sortare în cadrul CMID (se așteaptă intrarea în funcțiune odată cu contractele de colectare la nivel județean).

16. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj (POS Mediu)

Colectarea deșeurilor se face de Salubritate Craiova SRL, operator public al UAT-urilor din Dolj, cu majorarea tarifului incluzând taxa de 80 RON aprobată. Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În prezent este derulată o procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID. Facilitățile SMID sunt în construcție. Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea se află în derulare, suspendată.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Mofleni, Craiova (ECO SUD).

http://www.dolj-deseuri.ro

http://www.primariacraiova.ro/ro/comunicate-de-presa/jumatate-dintre-craiovenii-de-la-case-beneficiaza-din-aceasta-saptamana-de-sistemul-de-colectare-selectiva-a-deeurilor.html

http://www.salubritate-craiova.ro/sistemul-de-colectare-selectiva-a-deseurilor-din-craiova-extins-la- case.html

În județul Dolj sunt 2 stații de sortare, în diverse stadii de nefuncționare (conservare, construcție).

Deşeuri

17. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița (ISPA)

Colectarea la nivel de județ se face de către Supercom SA. Județul are 2 depozite conforme pentru depozitare. Sortarea, compostul și depozitarea se fac la Aninoasa și Titu (doar depozitare) prin EUROGAS PRESCOM FIENI.

http://adideseuri.cjd.ro/

În județul Dâmbovița este o stație de sortare în funcționare.

Ca urmare a situației actuale, s-a decis înființarea de către CJ Dâmbovița, împreună cu UAT-urile membre, a unei societăți ECODES care să se ocupe de colectare, transport, sortare și depozitare deșeuri.

http://adideseuri.cjd.ro/documente/280617/Hotararea%20ADI_205_21.06.2017.pdf

18. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Galați (ISPA, POIM)

Colectarea deșeurilor se face de către ECOSAL, societate publică a UAT Galați.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Sortarea, compostul și depozitarea se fac la Tirighina, (ECOSAL – serviciu public) și Tecuci (termen de închidere iulie 2017). După data de 16 iulie 2017, deșeurile care ajungeau la depozitare la Tecuci se vor transporta în vederea eliminării finale la depozitul Muchea Brăila.

http://www.ispagalati.ro

http://ecosalgl.ro

În județul Galați sunt 2 stații de sortare, ambele în funcționare.

19. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Giurgiu (POS Mediu)

Lot 1, zona Giurgiu - Girexim Universal. Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare și transport deșeuri în județul Giurgiu - Zona 2, Zona 3 și Zona 4 - atribuită în 2016.

Lot 2, zona Frătești - delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare și transport - SC ECOGREEN CONSTRUCT SRL.

Lot 3, zona Chiajna - delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare și transport - GIREXIM UNIVERSAL S.A.

Lot 4, zona Chiajna - delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare și transport - SC ECOGREEN CONSTRUCT SRL.

Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), a stației de sortare și stației de compostare de la Frătești, județul Giurgiu, este realizată de ECO SUD.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Frătești (ECO SUD). Se așteaptă intrarea în operare (au fost constatate deficiențe și până când nu s-au remediat operatorul desemnat a refuzat să administreze CMID).

http://www.ecogiurgiu.ro/index.html

În județul Giurgiu este o stație de sortare, aflată în conservare.

20. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Gorj - renunțat la POS Mediu

Colectarea deșeurilor se face de Polaris M. Holding SRL Constanţa. Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Târgu Jiu (Polaris Mediu). Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În județul Gorj sunt 6 stații de sortare (realizate cu fonduri PHARE), toate în funcționare.

21. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita (POS Mediu)

Colectarea deșeurilor se face de RDE Harghita, RDE HURON SRL Miercurea Ciuc (AVE-HURON SRL Miercurea Ciuc), ECO-CSIK SRL Sânnsimion.

În prezent nu este derulată nicio procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Facilitățile SMID sunt în construcție.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Odorheiu Secuiesc (RDE HARGHITA).

http://www.judetulharghita.ro/_user/browser/File/Programok/Projektek/Sistem_integrat_de_mana gement_al_deseurilor.pdf

http://elhetojovo.ro/?lang=ro

http://www.ecocsik.ro/index.php

http://nhsz.ro/harghita/index.php/ro

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În județul Harghita sunt 2 stații de sortare nefuncționale.

22. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara (POS Mediu)

În prezent colectarea deșeurilor se face de către SALUBRITATE SA Deva, PROSERV SA Hunedoara, EOLIAN ENERGY SRL Hațeg și RETIM.

Contracte de operare: operarea centrului integrat de management al deșeurilor (CIMD) din Bârcea Mare (cu următoarele investiții proiectate: stație de sortare, stație TMB (tratare mecano-biologică), depozit de deșeuri conform), operarea stației de sortare proiectată pentru Petroșani, operarea stației de transfer proiectată pentru Petroșani.

Conform studiului de fezabilitate și aplicației de finanțare, serviciul public în județul Hunedoara va fi împărțit în 4 zone ce vor fi deservite de următoarele facilități existente și propuse prin proiect:

- zona 1 - stațiile de transfer, sortare și compost de la Brad (facilități existente);

- zona 2 - stația de transfer de la Hațeg (facilitate existentă);

- zona 3 - centrul de management de la Bârcea Mare (depozit/ stație de sortare/ stație de tratare mecano-biologică) - facilități noi;

- zona 4 - stația de transfer și stația de sortare de la Petroșani - facilități noi. Mai există o facilitate la Vulcan, stația de sortare (existentă).

Licitații în derulare:

Delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a centrului de management integrat al deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara, constând în:

- operare și administrare stație de sortare din cadrul CMID Bârcea Mare;

- operare și administrare stație TMB din cadrul CMID Bârcea Mare;

- operare și administrare depozit conform din cadrul CMID Bârcea Mareș

- închiderea celulei 1 a depozitului conform Bârcea Mare (proiectare și execuție) și monitorizarea post-închidere a acesteia, precum și: monitorizare post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme închise prin proiect (Aninoasa, Orăștie, Uroi - Rapoltu Mare, Deva, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan și Hunedoara), operarea și întreținerea drumului tehnologic care asigura accesul din DN66-Băcia la CMID.

Status: în curs de derulare. Data licitației: 10 octombrie 2017. Până la desemnarea operatorului la această procedură s-a delegat printr-o procedură de urgență operarea CMID către SUPERCOM.

Mai sunt în derulare:

- delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare zona 1 Brad, data licitației: 8 august 2017;

- delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 centru, data licitației: 24 august 2017.

În prezent nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la depozit temporar Deva, platforma temporară Petroșani și Horezu, județul Vâlcea și la CMID Băcia.

http://www.adideseurihd.ro/db/index.php/adi

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor. În județul Hunedoara sunt 7 stații de sortare, din care 6 în funcționare.

23. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ialomița

Colectarea deșeurilor se face de POLARIS M.HOLDING SRL Constanța, ROSAL, URBAN SA.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Sortarea și depozitarea se fac la Slobozia (Vivani Salubritate). Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

http://85.122.129.200/

În județul Ialomița sunt 3 stații de sortare, toate în funcționare.

24. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași (POS Mediu)

Colectarea deșeurilor se face de Salubris SA Iași (operator public, deținut de UAT Iași), Edil Industry SRL Iași și CLP Eco-Salubritate SA Pașcani.

În prezent nu este derulată nicio procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID. Facilitățile SMID sunt în curs de construcție.

Contracte prevăzute:

- colectarea deșeurilor în zona 1 (Pașcani - Ruginoasa) și zona 4 (Hârlău), inclusiv transportul deșeurilor până la Ruginoasa;

- colectarea deșeurilor în zona 2 (Podul Iloaiei - Bălțați) și transportul deșeurilor până la Bălțați;

- colectarea deșeurilor în zona 3 (Iași - Tutora) și transportul deșeurilor până la Tutora;

- operarea stațiilor de transfer și sortare Ruginoasa și operarea stației de transfer Bălțați, inclusiv transportul lung-curier de la Ruginoasa și Bălțați până la facilitățile de la Tutora;

- operarea centrului de management al deșeurilor Tutora (depozit, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică și stație de compostare).

Județul are depozit conform pentru depozitare. Sortarea și depozitarea se fac la Tutora (Salubris Iași, societate publică).

http://www.managementuldeseuriloriasi.ro

http://salubris.ro

În județul Iași sunt 5 stații de sortare, din care 3 în funcționare.

În municipiul Iași s-a majorat și ulterior s-a micșorat tariful de salubrizare, ca urmare a introducerii/ suspendării taxei la depozitare.

25. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov (POIM)

Colectarea deșeurilor se face de: Urban SA, Romprest, Rosal, Rebu, Supercom, Salserv Ecosistem SRL București, Servicii Salubritate București SA, Ecovol SA Voluntari, Roco Instal Comunal SRL Chiajna, Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL.

Județul are 3 depozite conforme pentru depozitare. Depozitarea se face la Iridex Chiajna, Eco Sud Vidra Și Ecorec Glina.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor. În județul Ilfov sunt 3 stații de sortare, din care 3 în funcționare.

26. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș (POS Mediu)

Colectarea deșeurilor se face de DRUSAL SA Baia Mare, HERODOT GRUP SRL Sighetu Marmației și GREENDAYS SRL Baia Mare.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor. Facilitățile SMID sunt în construcție.

http://www.graiul.ro/2017/06/01/s-a-semnat-un-nou-contract-pentru-deseuri

ADI va încheia 4 contracte de gestiune delegată, care vor fi atribuite către 4 operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare/ serviciul de colectare a deșeurilor pentru fiecare din cele 4 zone de colectare a deșeurilor stabilite în județ, precum și pentru transportul deșeurilor la stațiile de transfer (Sighetu Marmației, Moisei și Târgu Lăpuș) și respectiv direct la CMID pentru zona Sârbi.

Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, zona de colectare 1 - Sârbi a fost anulată.

Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Maramureș pentru activitățile aferente centrului de management integrat al deșeurilor se află în derulare, cu 2 ofertanți în licitație (DRUSAL și GIREXIM UNIVERSAL).

Județul nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Baia Mare.

http://www.cjmaramures.ro/adi-uri

http://www.maramurescurat.ro

http://www.farcasa-maramures.ro/fisiere/stiri/Gazeta_CJ_17.pdf

http://drusal.ro

http://deseurimm.ro

În județul Maramureș sunt 2 stații de sortare, nefuncționale.

Deşeuri

27. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți (POS Mediu)

În prezent colectarea deșeurilor se face de către Brantner. Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor. Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Mehedinți pentru activitățile aferente stației de sortare și stației TMB din localitatea Malovăț a fost anulată.

Cantitățile de deșeuri estimate a intra în primul an de operare în stațiile de sortare și tratare mecano-biologică sunt: stația de sortare Malovăț: 33.182 t/an și stația TMB Malovăț: 54.843 t/an. Valoarea minimă a redevenței este de 21,73 lei per tona de deșeuri intrată în stația de sortare și 22,38 lei per tona de deșeuri intrată în stația de tratare mecano-biologică. Cifra totală de afaceri a concesionarului a fost determinată luând în calcul veniturile prognozate din activitățile specifice contractului (sortare, tratare mecano-biologică, depozitare), veniturile rezultate din valorificarea deșeurilor reciclabile, plata taxei de mediu, valoarea bunurilor de retur. Valoarea maximă anuală a încasărilor concesionarului conform tarifelor practicate pentru serviciile prestate, fără taxa de mediu, este de 9.677.729,70 lei, fără TVA. Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este de 274.179.872,21 RON, din care valoarea bunurilor puse la dispoziția concesionarului pentru prestarea serviciilor este de 40.637.988,21 lei fără TVA.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Drobeta Turnu Severin (Brantner).

http://www.mehedintirecicleaza.ro

http://www.brantner.com/en/group/international-locations/romania/brantner-servicii-ecologice-sa- drobeta-turnu-severin.html

În județul Mehedinți este o stație de sortare nefuncțională (în cadrul CMID).

28. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș (POS Mediu)

Colectarea se face de Salubriserv Târgu-Mureș, Schuster Ecosal Sighișoara, Servicii Tehnice Comunale Sovata și Sylevy Salubriserv Ceaușu de Câmpie.

Facilitățile SMID sunt finalizate.

Operarea și administrarea depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sânpaul este adjudecata de către IRIDEX, iar contractul este în derulare. În prezent se desfășoară o licitație pentru contractarea asistentei tehnice pentru derularea procedurilor de concesionare a serviciilor de colectare și transport precum și a celor de sortare, compost.

Depozitarea se face la Sânpaul și Sighișoara. Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În județul Mureș sunt 7 stații de sortare, din care 5 funcționale.

29. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Neamț (ISPA și POS Mediu)

Colectarea se face de BRANTNER, ROSSAL AGMADY SRL Durău Ceahlău, EUROSAL TRADE SRL Târgu Neamț, ECO TG SRL Târgu Neamț, ROZNOVSAL SRL Roznov, serviciul public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț și SALUBRITAS SA Piatra Neamț.

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din zona 1 - urmează procedura de licitație.

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din zona 2 este în derulare, cu termen depunere 26 iulie 2017.

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din zona 3 a fost adjudecată pe 4 martie 2017 (asocierea SC ROSSAL SRL Roman - lider asociere - și SC DIASIL SERVICE SRL Suceava), iar contractul este în derulare.

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din zona 4 a fost adjudecată pe 1 februarie 2017 (S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași), iar contractul este în derulare.

Delegarea operării depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, jud. Neamț, în derulare din 2 august 2014, a fost suspendată, cu procese pe rol. Operarea depozitului de la Girov se face de către serviciul public de administrare și sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Neamț.

http://www.cjneamt.ro/spasmid-neamt/default.aspx

Județul are 2 depozite conforme pentru depozitare. Sortarea, compostul și depozitarea se fac la Piatra Neamț (ROSSAL Roman) și depozitarea Girov (serviciu județean), licitație desfășurată și anulată. Procedura a fost anulată în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1), lit. a din OUG nr. 34/2006).

https://www.primariapn.ro/old/md

http://www.cjneamt.ro/smid

http://www.brantner.com/en/group/international-locations/romania/brantner-servicii-ecologice-sa- piatra-neamt.html

În județul Neamț sunt 7 stații de sortare, dintre care 5 funcționale.

30. Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt (POS Mediu)

Colectarea se face de către SALUBRIS SA SLATINA. Nu este delegată/concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În prezent nu este derulată nicio procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID. Facilitățile SMID sunt în curs finalizare, iar în termen de maxim 2 luni urmează delegarea serviciilor de colectare/operare din SMID.

Județul nu are depozit conform pentru depozitare, iar depozitarea se face la Slatina.

http://www.cjolt.ro/ro/comunicate/sistem-integrat-de-management-al-deeurilor-in-judeul-olt- conferina-de-inchieiere-a-proiectului.html

http://oltul-recicleaza.ro

http://salubris-slatina.ro

În județul Olt este o stație de sortare, nefuncțională (în cadrul CMID).

31. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova (POS Mediu)

Facilitățile TMB Ploiești sunt în construcție, restul fiind finalizate.

Colectarea se face de compania de servicii publice și energii regenerabile, Prahova SA Plopeni (Termoelectrica Ploiești SA), Rosal, Floricon Salub SRL Câmpina, Vitalia Comprest, Romprest, Floricon Distribution SRL Băicoi, Servicii Ecologice Salubritate Prahova SRL Ploiești.

Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 Bușteni - COMPREST Brașov. Societatea de colectare transportă deșeurile în alt județ (Brașov), nerespectând contractul de concesiune și finanțare.

Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 (Boldești-Scăieni) și 6 (Valea Doftanei) – ROSAL GRUP.

Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer în zona 3 (Drăgănești), zona 4 (Urlați), zona 5 (Vălenii de Munte) a fost anulată și reluată.

Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer în zona 7 (Câmpina) a fost anulată și reluată.

Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stației de sortare Boldești-Scăieni a fost adjudecată (BRAI-CATA Brăila).

Județul are 2 depozite conforme pentru depozitare. Depozitarea se face la Boldești-Scăieni și Vălenii de Munte.

http://www.adideseuriph.ro

http://www.managementdeseuriprahova.ro

http://floricon.ro

http://www.vodna.ro

http://www.vitalia-mediu.ro

http://www.csperph.ro

Pentru zona 2 de colectare s-a majorat pe 30 mai 2017 și ulterior s-a micșorat pe 10 iulie 2017 tariful de colectare, ca urmare a introducerii/ suspendării taxei la depozitare.

Delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești este în curs de derulare.

32. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Satu Mare

Colectarea se face de serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Satu Mare, Bio Florisal SRL Carei, Mondorek SRL Carei și Florisal SA Satu Mare.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

Județul are un depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Satu Mare, prin serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Satu Mare.

http://www.dgaspcsm.ro/obiect-D-o0imd-satumare-M-cuprins-02.html

http://cjsm.ro/2014/02/serviciul-public-de-administrare-a-sistemului-integrat-de-management-al- deseurilor-din-judetul-satu-mare-raport-de-activitate-2013

http://www.florisal.ro

În județul Satu Mare este o stație de sortare, funcțională.

33. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Sibiu (POS Mediu)

Colectarea se face de: SOMA, Gospodărie Orășenească Avrig SA, ECO-SAL SA Mediaș, ECO Mărginime SA Săliște și ECO-Valea Hârtibaciului SA Agnita.

Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 a fost atribuită pe 5 august 2016 companiei SOMA SRL Bacău.

Delegarea prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie a fost atribuită pe 17 mai 2016 asocierii SC Brantner Environment SRL - SC SCHUSTER & Co Ecologic SRL - SC Brantner Servicii Ecologice SRL, cu lider SC Brantner Environment SRL.

http://www.turnulsfatului.ro/2016/05/19/28-de-primarii-din-judet-au-aprobat-semnarea-contractului-pentru-sortarea-si-compostarea-deseurilor-produse-de-sibieni

Delegarea prin concesiune a activității de operare a stației de compostare Târnava - asocierea SC Salubris SRL - Waste Management SRL.

Județul are un depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Cristian (TRACON).

Peste 43.000 de tone de deșeuri au fost colectate în zona 1 (cea care cuprinde și municipiul Sibiu) de către SC Soma din noiembrie până în iulie 2017. Potrivit datelor oferite de reprezentanții ADI Eco, s-au strâns:

- deșeuri reziduale: 37,916,04 tone, reprezentând 86,60% din cantitatea totală colectată;

- deșeuri reciclabile: 2360,90 tone, reprezentând 5,40 % din cantitatea totală colectată;

- deșeuri biodegradabile: 3511,02 tone, reprezentând 8% din cantitatea totală colectată.

Cantitatea de deșeuri este mult sub ceea ce s-a preconizat la dimensionarea proiectului de colectare selectivă a deșeurilor din județul Sibiu.

http://www.adiecosibiu.ro

http://www.sibiulrecicleaza.ro/?page_id=272

http://www.sibiulverde.ro

În județul Sibiu sunt 5 stații de sortare funcționale.

34. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Suceava (POS Mediu)

Colectarea se face de Diasil Service Servicii Comunale SA Rădăuți, GOSCOM SA Fălticeni, Ecologica Vatra Dornei SRL, Florconstruct SRL Suceava și Ritmic Com SRL Suceava.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

Delegarea prin concesionare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri, administrarea stației de sortare și a Centrului Public de Colectare din cadrul CMID Moara - în derulare, suspendată începând cu 27 iulie 2017.

Județul nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face în rampe temporare. http://suceava-recicleaza.ro/#

În județul Suceava sunt 9 stații de sortare, din care 8 funcționale.

http://adevarul.ro/locale/suceava/romania-lucrului-prost-facut-groapa-gunoiterminata-doi-ani-nu- utilizata-1_596499c65ab6550cb8fe5d0d/index.html

35. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Sălaj (POS Mediu)

Delegarea prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare al județului Sălaj - componenta colectare și transport deșeuri municipale lot 1 și lot 2 - asocierea SC Brantner Environement SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SA.

Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare al județului Sălaj - componenta TTPD - atribuită în 22 decembrie 2014 și aflată în operare - asocierea SC Brantner Servicii Ecologice SA și SC Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL.

Are contractat serviciul de administrare CMID Dobrin (Brantner).

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitare se face la Dobrin (Brantner).

http://www.cjsj.ro/index.php/proiecte-in-implementare/25-sistem-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-salaj

http://ecodes.ro/documente-adi-ecodes-salaj

În județul Sălaj sunt 3 stații de sortare funcționale.

36. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Teleorman (ISPA)

Colectarea separată la nivel de județ este delegată către Polaris.

Operarea CMID Mavrodin (depozit, sortare, compost) este delegată către ECO SUD.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Mavrodin (ECO SUD).

http://www.cjteleorman.ro/ISPA/index.html

În județul Teleorman este o stație de sortare funcțională.

37. Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș (POS Mediu)

Contract de delegare a activităților de operare pentru depozitul de deșeuri Ghizela împreună cu facilitățile aferente (stație de sortare, stație de compostare/ tratare mecano-biologică): contract semnat cu asocierea S.C. Retim Ecologic Service S.A. și S.C. RER Servicii Ecologice S.R.L cu durata de 168 luni (14 ani).

Delegarea de gestiune prin concesiune a următoarelor activități ale serviciului public de salubrizare din județul Timiș:

- operarea stației de transfer Timișoara și a centrelor de colectare de la Jimbolia, Deta și Făget;

- transportul deșeurilor de la stația de transfer/ centrele de colectare la depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela - atribuită în 19 iunie 2014 și se află în operare (SC Polaris M Holding SRL Constanța);

- contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de colectare-transport deșeuri menajere în județul Timiș: AC - ADID Timiș, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre: 5 contracte de delegare a activităților de colectare și transport la stația de transfer/ centre de colectare (pentru 4 zone), respectiv direct la Depozit Ghizela (pentru zona 0) al deșeurilor solide municipale, câte un contract pentru fiecare zonă de transfer din județul Timiș, în derulare, în evaluare.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Ghizela.

http://adidtimis.ro

https://www.retim.ro

În județul Timiș sunt 3 stații de sortare funcționale și o stație TMB.

Retim Ecologic Service SA are în curs de desfășurare procesul de contractare a lucrărilor de proiectare și execuție a celulei 2 din cadrul depozitului de deșeuri nepericuloase din comuna Ghizela.

Procesul de contractare a lucrărilor a fost lansat la începutul lunii mai a acestui an și a atras interesul firmelor specializate. Astfel, ofertele acestora sunt așteptate până marți. 04.07.2017.

38. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Tulcea

Colectarea se face de: Ecorecycling Romprest Service SC Servicii Publice SA Tulcea, SC RER Salubris Service SRL, SC JT GRUP SA și SC REMAT Tulcea SA.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În prezent este derulată o procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID. Sunt prevăzute 4 zone de colectare.

Facilitățile SMID sunt în construcție.

Delegarea gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Macin se află în derulare, a fost declarat câștigătorul, în contestație.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Tulcea, zona Vărărie (ECOREC).

http://www.smidjudetultulcea.ro/index.php

În județul Tulcea sunt 8 stații de sortare, din care 3 funcționale.

Deşeuri

39. Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui (POS Mediu)

Procedura pentru delegarea gestiunii serviciului public de colectare și transport deșeuri din zonele urbane și rurale ale județului Vaslui, de operare a platformelor pentru puncte de colectare a deșeurilor și a flotei de vehicule de colectare a deșeurilor de ambalaje reciclabile pentru lotul 1 și lotul 4 a fost adjudecată de către URBANA SA Bistrița și urmează semnarea contractelor dacă nu se mai depun contestații.

Delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor lotul 2 – zona Vaslui a fost atribuită Financiar Urban S.R.L.

Delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor lotul 5 – zona Roșiești a fost atribuită asocierii ROSSAL - DIASIL SERVICE.

Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de management și operare a centrului de management integrat al deșeurilor (CMID) din județul Vaslui, operare și întreținere a depozitului ecologic județean de la Roșiești, operare și întreținere a stației de tratare a levigatului de la Roșiești, operare și întreținere a stației de sortare de la depozitului ecologic de la Roșiești, operare și întreținere a platformei publice de colectare de la Roșiești, operare și întreținere a stațiilor de transfer de la Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, transport și transfer deșeuri de la stațiile de transfer Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești la depozitul ecologic de la Roșiești, execuție rampă de acces celula 1 și celula 2, execuția și operarea celulei 2 din cadrul depozitului ecologic județean de la Roșiești, lucrări de închidere a depozitului ecologic de la Roșiești (celula 1 și celula 2), monitorizare post-închidere a depozitelor neconforme închise definitiv Negrești, Huși și Bârlad, monitorizare post-închidere depozit Roșiești - status: în curs de derulare, cu termen de depunere a ofertelor 7 august 2017.

Județul nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face în rampe temporare și la Tracon Brăila.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

http://www.simdsvs.ro

În județul Vaslui este o stație de sortare nefuncțională (în cadrul CMID).

40. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea (POS Mediu)

În prezent nu este derulată nici o procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Facilitățile SMID sunt în construcție.

Colectarea se face de ILGO SA Mărășești, URBIS SA Adjud, CUP-Salubritate SRL Focșani, GEMINA SERVEXIM SRL Petrești Vânători.

Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

Județul nu are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Tecuci, Galați (termen de închidere iulie 2017) și Brăila.

http://www.vranceacurata.ro/

În județul Vrancea sunt 4 stații de sortare, dintre care 3 funcționale.

http://adevarul.ro/locale/galati/romania-lucrului-prost-facut-ajuns-primariile-sudul-moldovei-duca- gunoiul-150-kilometri-distanta-costuri-exorbitante-1_59620fdd5ab6550cb8efdce0/index.html

41. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea (POS Mediu)

În prezent nu este derulată nici o procedură de delegare a activităților de operare a facilităților SMID.

Facilitățile SMID sunt în construcție (au fost finalizate stațiile de sortare de la Râureni și Brezoi și urmează licitație pentru construcția CMID Roești). Nu este delegată/ concesionată activitatea de sortare a deșeurilor.

În Râmnicu Vâlcea operează Romprest Energy-Compania Romprest pe partea de colectare separată a deșeurilor și URBAN SA pentru stație de sortare a deșeurilor (stație necuprinsă în SMID Vâlcea, dar care din 2010 realizează țintele pentru aproape toate localitățile din județul Vâlcea, inclusiv pentru municipiul Râmnicu Vâlcea). Menționam ca deși există depozit conform în localitate, operatorul actual transportă deșeurile în vederea sortării și eliminării la facilitați din județul Ilfov.

In localități din județ operează URBAN SA BUCUREȘTI și BRAI-CATA SRL.

Județul are depozit conform pentru depozitare. Depozitarea se face la Fețeni (facilitate ISPA) și parțial la Horezu (termen de închidere iulie 2017 – aici se aduc deșeuri din județe limitrofe: Hunedoara, Gorj, Caraș Severin, Alba).

Depozitul de la Fețeni și stația de compost de la Râureni (ambele facilități ISPA) sunt operate de ADP Vâlcea.

http://smid-valcea.ro

http://adis-valcea.ro/

Județul are 5 stații de sortare, din care 2 funcționale (Urban SA Râmnicu Vâlcea și Drăgășani).

42. Sistem de management integrat al deșeurilor solide în București (POIM)

În prezent este aprobată Strategia de Salubritate (care prevede și investiția într-un incinerator finanțat din fonduri UE).

Colectarea în București se face de către ROMPREST, SUPERCOM ROSAL REBU și URBAN (mai există și alte societăți fără contract cu PMB sau PS care activează în București, SALSERV ECOSISTEM SRL București Servicii Salubritate București SA, D.M.V. – PROSAL SRL București, SAL-TRANS-EXIM SRL Măgurele). În privința sortării există următoarele facilități: SUPERCOM în sectorul 2, ROSAL în sectorul 3, URBAN SA în Sectorul 6, ROM WASTE SOLUTIONS (care deservește ROMPREST și REBU), IRIDEX, ECO SUD și ECO REC.

Sunt în curs de derulare licitații/contract pentru asistența tehnică și managementul de proiect aferent investiției instalație de tratare termica și valorificare energetică a deșeurilor municipale din București.

Municipiul București are 3 depozite conforme pentru depozitare. Depozitarea se face la IRIDEX CHIAJNA, ECO SUD VIDRA și ECOREC GLINA.

Concluzii generale:

- lipsa implicării UAT-urilor precum și a autorităților care trebuie sa verifice respectarea legislației, în aplicarea legii în vigoare Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată (emitent: parlamentul; publicat în monitorul oficial nr. 658 din 8 septembrie 2014, data intrării în vigoare: 8 septembrie 2014);

- întârziere foarte mare a licitațiilor de colectare/ operare a facilităților realizate în cadrul SMID-urilor - acolo unde este cazul - în cele mai multe cazuri din culpa UAT-urilor;

- lipsa în proporție majoritară a contractelor pentru activitatea de colectare separată, a celor de sortare, compostare și tratare mecano-biologică, inclusiv în București (mai jos este explicată situația în cazul București).

În cadrul POS Mediu deșeuri s-au semnat și derulat un număr de 32 de proiecte (din care 18 sunt propuse pentru fazare).

În cadrul POIM s-au propus pentru fazare un număr de 18 proiecte și pentru proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013 dar nu a fost finalizată în timp pentru demararea implementării un număr de 4 proiecte.

În ceea ce privește proiectele derulate la nivelul MDRAPFE pentru atingerea obiectivelor în sectorul deșeurilor, menționăm că prin POIM 2014-2010 sunt prevăzute a fi finanțate 18 proiecte fazate din perioada 2007-2013: Vaslui, Vâlcea, Suceava, Vrancea, Prahova, Cluj, Harghita, Dolj, Tulcea, Călărași, Brăila, Bihor, Alba, Caraș-Severin, Mehedinți, Iași, Maramureș, Constanța, în valoare totală eligibilă de 229,3 milioane euro și alte 5 proiecte noi (Galați, Brașov, Buzău, Ilfov și București) în valoare totală eligibilă de 324 milioane euro, dar care vor putea fi finanțate doar dacă condiționalitatea ex-ante pe deșeuri este îndeplinită.

Din cele 18 proiecte fazate pe deșeuri, pana la data de 22 mai 2017 au fost depuse la AM POIM 11 proiecte, 10 fiind deja aprobate (Tulcea, Călărași, Brăila, Bihor, Alba, Caraș-Severin, Mehedinți, Iași , Maramureș, Constanța) iar dintre acestea au fost semnate 7 contracte de finanțare (Tulcea, Călărași, Brăila, Bihor, Alba, Caraș-Severin, Maramureș) în valoare totală de 87,2 milioane euro.

Extras din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată

Emitent: parlamentul

Publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 8 septembrie 2014

Data intrării în vigoare: 8 septembrie 2014

Art. III. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi (adică începând cu 8 decembrie 2014), autoritatea executivă a unităților administrativ-teritoriale elaborează și supune spre aprobare autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale respective strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Comentariu general: sunt foarte multe UAT-uri care au încălcat acest termen, fie prin depășirea lui (în cele mai multe cazuri), fie prin elaborarea incorectă a cerințelor.

De exemplu, Strategia pentru București a fost aprobată în 28.04.2015.

http://www.pmb.ro/pmb/H082_15.pdf

(2) Prevederile legale care vor avea ca efect modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare și a altor documente aferente acestora vor fi preluate prin acte adiționale. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi (15.03.2015), autoritățile contractante vor fi obligate să încheie actele adiționale în vederea modificării textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare și a altor documente aferente acestora.

Comentariu general: sunt foarte multe UAT-uri care au încălcat acest termen, fie prin depășirea lui (în cele mai multe cazuri), fie prin elaborarea incorectă a cerințelor.

De exemplu, Regulamentul Serviciului de salubritate la nivel de sectoare municipiul București este:

- sector 1: aprobat în HCL 178 din 27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2016/Regulament%20salubrizare%20Sector%201.pdf

- sector 2 aprobat prin HCL 111 din 14.12.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București - http://www.ps2.ro/www/ps2/media/media_20151217125708_757.pdf

- sector 3: aprobat în HCL 305 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3

- sector 4: aprobat în HCL 90 din 27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București http://ps4.ro/wp-content/uploads/2016/03/H_90_.pdf

- sector 6: a fost supus aprobării și postat pe site-ul PS 6 în 25.03.2016 http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/Anexa-1-Contract-Regulament- salubrizare_S6.pdf , a fost respins de către CL PS6; în prezent se lucrează la o formă actualizată.

Art. IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, cu excepția activităților care sunt în competența unității administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului București, parțial sau total, competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București cu privire la înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, la solicitarea motivată a acestora.

Comentariu: la nivelul Municipiului București, activitățile serviciului de salubrizare sunt următoarele (conform legii):

Primăria Municipiului Bucureşti - activitățile de:

- dezinsecție, dezinfecție, deratizare - activitate nedelegată, în curs de delegare directă către serviciul propriu și o procedură în curs de finalizare;

- de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale și energetice a deșeurilor - activitate nedelegată;

- de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare - activitate nedelegată;

- de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare - activitate nedelegată. Exista 2 contracte de asociere pentru depozitele din București, sector 1, drumul Rudeni-Chitila nr. 10 (administrat de Iridex) și comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov (administrat de ECO SUD);

- coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare.

PS1 - Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 București, contract din J077/ S/ 30.06.2008 încheiat cu compania ROMPREST http://www.primariasector1.ro/download/utilitati-publice/contract-de-salubritate.pdf - contract nemodificat conform cerințelor actuale și fără activitatea de sortare a deșeurilor, cu toate că au HCL din octombrie 2016 și decembrie 2016 care obliga PS 1 privind modificarea contractului; contractul actual nu prevede colectarea separată și nici sortarea deșeurilor; prin HCL 60/2017 Hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 54/03.03.2017 privind costurile de depozitare la depozitele ecologice a deșeurilor menajere colectate și transportate de operatorul de salubrizare de la populație - prin această HCL se face discriminare între deșeurile generate de populație și cele generate de către agenți economici.

Conform raportului AMRSP pentru anul 2016 ( http://www.amrsp.com.ro/images/Sectiunea%20III%20-%20Raport%20salubrizare%20_2016_1.pdf), la pagina 274, sectorul 1: operatorul primește contravaloarea serviciului prestat direct de la administrația publică locală. Operatorul actual nu sortează deșeurile în cadrul stației proprii de deșeuri, având un contract de servicii de sortare cu o stație de sortare din județul Ilfov.

PS2 - Contract pentru achiziția serviciului de salubrizare nr. 1128/25.10.1999, încheiat de SUPERCOM cu PMB și transferat la sector 2; în curs de elaborare (contract adjudecat în 03.03.2017), studiu de oportunitate privind Serviciul Public de Salubrizare din Sectorul 2 și a documentațiilor de achiziție în vederea organizării și derulării procedurii de delegare a gestiunii acestui serviciu - perioada 18 luni - contractul actual nu prevede colectarea separată și nici sortarea deșeurilor: http://www.ps2.ro/www/ps2/media/media_20151207124240_586.pdf

Operatorul actual sortează deșeurile în cadrul propriei stații de sortare.

PS3 - Contract pentru achiziția serviciului de salubrizare nr. 5066/11.11.1999, încheiat de ROSAL cu PMB și transferat la sector 3, act adițional de prelungire nr 44/05.05.2014 pentru o perioadă de 10 ani - în condițiile construirii a 449 platforme de colectare separată a deșeurilor - termenul de realizare a platformelor a fost depășit, contractul este practic reziliat; cuprinde activitatea de colectare selectivă și sortare sub forma veche prevăzută de lege. Operatorul actual sortează deșeurile în cadrul propriei stații de sortare.

http://www.primarie3.ro/files/t_2017/02/contract%20salubrizare%20-%20act%20aditional%20-%2044.pdf

În prezent Primăria Sector 3 și-a făcut o firmă de salubrizare.

HCL 240 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3 http://www.primarie3.ro/files/t_2017/06/hcl%20240%20privind%20infiintarea%20unei%20societati
%20avand%20ca%20obiect%20principal%20de%20activitate%20prestarea%20serviciilor%20de%20
salubrizare%20pe%20raza%20Sectorului%203.pdf

HCL 286 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale Societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L http://www.primarie3.ro/files/t_2017/07/hcl%20286%20privind%20aprobarea%20bugetului%20de%
20venituri%20si%20cheltuieli%20pentruanul%20financiar%202017,%20a%20organigramei%20si%
20a%20statului%20de%20functii%20ale%20Societatii%20SD3%20–%20SALUBRITATE%20si%20
DESZAPEZIRE%20S3%20S.R.L.pdf

Conform raportului AMRSP pentru anul 2016 (http://www.amrsp.com.ro/images/Sectiunea%20III%20-%20Raport%20salubrizare%20_2016_1.pdf), la pagina 274: ”sectorul 3: operatorul serviciului nu încasează contravaloarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere nici de la cetățeni, nici de la administrația locală”.

PS4 – Contract salubrizare FN 10.01.1997 valabil până la 10.01.2017 REBU; în prezent se derulează procedura nr. 173989 privind delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București” ce conțin următoarele activități din cadrul serviciilor de salubritate:

- colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere, colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare, colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere (cu excepția celor cu regim special),

- colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici,

- măturatul manual, măturatul mecanizat, spălarea carosabilului și a trotuarelor, stropitul carosabilului, întreținerea curățeniei,

- curățatul manual al zăpezii, curățatul mecanizat al zăpezii (inclusiv pluguit), colectarea și transportul zăpezii,

- colectarea cadavrelor de animale, alte activități ocazionale și servicii conexe (răzuitul rigolelor): atenție, lipsește activitatea de sortare! Operatorul actual nu sortează deșeurile.

Din cauza mai multor contestații, licitația a fost suspendată și ulterior reluată cu data de depunere a ofertelor 28 august 2017.

Începând cu 1 aprilie 2017, activitatea de salubrizare în sectorul 4 este efectuata în baza Hotărârii nr. 54/2017 privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza sectorului 4 al municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Taxa la depozitare este suportata din bugetul local conform HCL 92 Hotărâre privind decontarea din bugetul local al sectorului 4 al municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare.

PS5 – În curs de derulare acord cadru servicii salubrizare și deszăpezire pe raza sectorului 5 din Municipiul București – activității de salubrizare stradală și deszăpezire, fără activitatea de colectare separată și sortare; contractul actual nu prevede colectarea separată și nici sortarea deșeurilor;

PS6 - Contract pentru achiziția serviciului de salubrizare nr. 1153/1999, încheiat de URBAN SA cu PMB și transferat la sector 6. În prezent se lucrează la documentația privind delegarea serviciului; contractul actual nu prevede colectarea separată și nici sortarea deșeurilor; operatorul actual sortează fracția colectată separat în cadrul propriei stații de sortare, iar fracția colectată în amestec este sortată în cadrul CMID IRIDEX.

Data: 16.07.2017

 

Întocmit de Bogdan Constantinescu
PRO RECYCLING & CONSULTING SRL
Strada Polonă nr 10, Otopeni, Ilfov România, Tel.: 0723.939.513
RO92 BTRL 0480 1202 W366 42XX, BANCA TRANSILVANIA BUCURESTI CHIBRIT
RC J23/2753/2011, CF 29243121Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare