Austria, exemplu de bune practici în domeniul deşeurilor de ambalaje - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Austria, exemplu de bune practici în domeniul deşeurilor de ambalaje

11 November 2017 - 03:42 PM Reciclare & Recuperare

Exemplu de bune practiciCu o rată de reciclare a deșeurilor de ambalaje de aproximativ 70%, Austria se situează printre cele mai performante țări în această privinţă, precum și în topul european al reciclării  deșeurilor municipale. Chiar dacă deține un istoric îndelungat în domeniu, recent, ca urmare a deschiderii pieței transferului de responsabilitate, mecanismul de gestiune a deșeurilor de ambalaje s-a modificat printr-o modelare economică funcțională, echidistantă și simplificată, cu precădere în privința deșeurilor de ambalaje generate în gospodăriile populației.

La invitația Eco-Rom Ambalaje, Altstoff Recycling Austria AG (ARA), cea mai importantă organizație de transfer de responsabilitate din Austria, reprezentată prin Prof. Dr. Christoff Scharff, directorul general, și Karin Meisterl, consilierul pentru relații internaționale, a fost prezentă în România, unde a avut o serie de întâlniri cu autoritățile centrale și locale, precum și cu structurile asociative ale producătorilor și importatorilor de bunuri ambalate, pentru a împărtăși principiile și elementele care au dus la succesul rezultatelor din domeniu.

Răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje a fost transpusă în legislația din Austria încă din 1993, an în care acest instrument economic a și fost pus în aplicare prin înființarea ARA de către producători și importatori, ca un furnizor de servicii neorientat către profit. În cei aproape 20 de ani, compania a dezvoltat cu toți participanții la sistem un model operațional de lucru care a urmărit finanțarea costurilor serviciilor de gestiune a deșeurilor de ambalaje generate de populație, investiții în infrastructura de colectare separată și implicarea operațională directă a companiei în transportul, contractarea sortării și vânzarea deșeurilor către reciclatori.

Transferul de responsabilitate

În anul 1997 piața transferului de responsabilitate s-a deschis pentru deșeurile de ambalaje generate în fluxul comercial, iar începând cu anul 2015 piața a devenit una competitivă și pentru deșeurile de ambalaje generate în gospodăriile populației.

În prezent există cinci organizații de transfer de responsabilitate, care operează pe o piață de 1,16 milioane tone de ambalaje, în condițiile unui consum caracterizat de un nivel demografic de 8,8 milioane locuitori. Obiectivele anuale de reciclare au crescut constant și sunt stabilite pentru fiecare flux de proveniență a deșeurilor de ambalaje: comercial/industrial și din gospodăriile populației.

Remodelarea sistemului în anul 2015 prin care s-a permis existența pe piață a mai multor organizații de transfer de responsabilitate (OTR) a fost realizată pornind de la crearea unui mediu concurențial echitabil. În acest sens, una dintre condiții a fost cea a clarității și transparenței în privința definirii tipurilor de ambalaje regăsite în consumul din fiecare flux, de la populație și, respectiv, din cel comercial/industrial, astfel încât să fie evitate posibile ambiguități care să ducă la interpretări concurențiale avantajoase, eventual parazitarea sistemului sau alte forme de practici economice incorecte.

O altă cerință a fost cea a neduplicării infrastructurii pentru colectarea separată, evitarea situației în care fiecare OTR și-ar instala propriul container sau sistem de preluare a deșeurilor și identificarea formulelor de lucru în care toate organizațiile beneficiază de rezultatele aceleiași infrastructuri în mod proporțional cu cota de piață. Ca instrument de autoreglare și funcționare a pieței, a fost stabilită realizarea unor servicii independente private prin înființarea Biroului de Coordonare pentru Ambalaje, finanțat de organizațiile de transfer de responsabilitate, care să auditeze producătorii și importatorii în privința modului în care raportează cantitățile de ambalaje puse pe piață, să stabilească standardele și armonizarea campaniilor de comunicare adresate consumatorilor și să ofere sprijin tehnic pentru toți cei implicați în sistem, ca de exemplu realizarea de studii și cercetări precum analizele de determinare a compoziției deșeurilor.

Exemplu de bune practici

În acest fel, prin noua modificare a cadrului legislativ care a permis o piață concurențială a OTR-urilor a avut loc o serie de modificări ale obligațiilor participanților la sistem și crearea de instituții și structuri care, toate împreună, să permită o funcționare coerentă și transparentă.

Elementele esențiale pentru producătorii/importatorii activi pe piața austriacă pot fi rezumate la:
 încadrarea ambalajelor puse pe piață astfel încât să poată fi făcută o informare/raportare diferențiată pe cele două fluxuri de generare a deșeurilor. Modul de încadrare a ambalajelor a vizat volumul și capacitatea ambalajelor. De exemplu, s-a convenit că toate ambalajele care au capacități mai mici de 1,5 mp, cele mai mici de 5 litri și toate ambalajele de hârtie care însoțesc produsele (primare și secundare) sunt ambalaje care ajung în consumul casnic, prin urmare deșeurile aferente se regăsesc în fluxul din gospodării;
 participarea obligatorie la finanțarea sistemului de gestiune a ambalajelor de la populație;
 permiterea auditării modului de informare/raportare a cantităților puse pe piață de către Biroul de Coordonare pentru Ambalaje.

Pentru OTR-uri, principalele elemente cuprinse în modificările legislative au fost următoarele:
 tratament egal aplicat tuturor clienților;
 utilizarea în comun a modului de realizare a colectării separate a deșeurilor de ambalaje prin participarea la costuri proporțional cu cota de piață;
 stabilirea de standarde minime în privința numărului minim de baterii de containere de colectare raportat la număr de persoane, periodicitatea zilelor de colectare etc., împreună cu cei care participă la sistem (OTR-uri, autorități locale, operatorii de gestiune a deșeurilor selectați). Colectarea deșeurilor de ambalaje se face pe patru fluxuri, iar numărul de containere pe fiecare flux variază în funcție de tipul de material, ca de exemplu, pentru o mie de locuitori, există 157 de containere pentru hârtie și carton, 9 pentru sticlă (pe culori), 58 pentru plastic, 6 pentru metal și aproximativ 800 de seturi de saci a câte 6 bucăți în fiecare set pentru zonele de colectare door-to-door. Acestea au fost calculate și calibrate în funcție de indicele de generare a cantităților de deșeuri în gospodăriile populației;
 alocarea aleatorie a unităților administrativ-teritoriale unui OTR în vederea negocierii și stabilirii condițiilor contractuale privind colectarea deșeurilor de ambalaje în arealul respectiv. OTR-urile au obligația de finanțare și colectare la nivel național proporțional cu cota lor de piață stabilită trimestrial;
 finanțarea și stabilirea serviciilor centralizate oferite de Biroul de Coordonare pentru Ambalaje.

În acest context, opțiunile unui producător sau importator pentru a se conforma sunt următoarele:

A) Pentru ambalajele declarate că ajung în fluxul de gospodării este obligatoriu:
 să încheie contract cu un OTR autorizat;
 să raporteze cantitățile puse pe piață lunar, trimestrial și anual către OTR;
 să plătească prețurile specifice pe fiecare tip de material.

B) Pentru ambalajele care sunt raportate conform legii că ajung în fluxul comercial, companiile pot opta să încheie contract cu un OTR autorizat sau pot să își îndeplinească individual obiectivele. Dacă optează pentru realizarea individuală, companiile responsabile trebuie:
 să îndeplinească obiectivele minime stabilite prin lege pentru fiecare tip de material;
 să recupereze deșeurile de ambalaje prin propriile sisteme de colectare;
 să raporteze anual către autoritățile centrale de mediu cu privire la cantitățile de ambalaje puse pe piață și cele colectate, gradul de colectare (exprimat în procente), respectiv cantitățile și destinatarii/ beneficiarii materiei prime secundare.

Exemplu de bune practici

Obligaţii şi raportări

Se observă că în cazul în care producătorii/importatorii aleg să își realizeze obiectivele printr-un contract cu OTR-uri, aceștia nu au obligația să raporteze către autorități cantitățile puse pe piață sau recicla-te/valorificate, raportarea și îndeplinirea obiectivelor revenind în întregime OTR-urilor.

În privința colectării separate a deșeurilor de ambalaje de la populație, prin tragere la sorți organizată o dată la fiecare cinci ani, fiecare OTR are obligația să se ocupe, în numele celorlalte OTR-uri, de contractarea serviciilor de colectare separată în parteneriat cu o anume autoritate locală în respectiva unitate administrativ-teritorială. În acest fel, în mod firesc, toate OTR-urile plătesc același cost al colectării în respectiva unitate administrativ-teritorială. Contractarea se referă la serviciile de colectare a deșeurilor de la generatori până la centrele regionale de transfer. De la aceste centre până la reciclator, deșeurile de ambalaje sunt preluate de fiecare OTR, în concordanță cu cota de piață, prin intermediul unor companii de colectare și de transport.

Cota de piață a OTR-urilor este stabilită trimestrial de către autoritățile centrale de mediu. Acest interval este dat de faptul că producătorii/importatorii de bunuri ambalate pot opta pentru serviciile unui alt OTR numai de la un trimestru la altul.

Cadrul legal al sistemului este relativ simplu și include reglementări privind încadrarea unui anume tip de ambalaj în cele două fluxuri, autorizarea și supervizarea actorilor din sistem, standardele de colectare separată, monitorizarea aplicării unui tratament egal în piață, calcularea cotei de piață a OTR-urilor, monitorizarea activității de colectare și de reciclare. Existența unui birou independent, Biroul de Coordonare pentru Ambalaje, asigură un rol de autocontrol și sprijin atât pentru producători, cât și pentru OTR-uri.

În ceea ce privește componenta de comunicare, aceasta este o constantă în preocuparea companiei ARA, care organizează anual campanii de informare și programe educaționale.

Campaniile și organizarea serviciului de colectare separată în parteneriatul dintre autoritatea locală și sistemul OTR după reguli clare și echitabile au condus la un succes în privința comportamentului populației din Austria de separare a deşeurilor, fapt de altfel evidențiat în topurile europene ale reciclării deșeurilor de ambalaje, respectiv a celor municipale.

Exemplu de bune practici

În concluzie, sistemul din Austria poate oferi atât principii, cât și elemente practice pentru îmbunătățirea sistemului din România în sensul creșterii performanței, a transparenței și clarificării rolurilor și responsabilităților tuturor actorilor pe lanțul de gestiune a deșeurilor de ambalaje. Eco-Rom Ambalaje, prin apartenența sa la organizații internaționale de profil precum EXPRA (Extended Producer Responsbility Alliance), PRO Europe (Producer Responsibility Organization Europe) și ISWA (International Solid Waste Association), va continua să ofere tuturor celor interesați informații și bune practici din statele membre, astfel încât îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare pentru ambalaje să devină predictibilă pentru agenții economici responsabili, sustenabilă pentru autorități și să constituie un motor real de creștere economică pentru industria de reciclare din România.

Eco-Rom Ambalaje SAAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare