Asociația Environ transformă primăriile din România în modele de reciclare - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Asociația Environ transformă primăriile din România în modele de reciclare

12 March 2018 - 02:38 PM Reciclare & Recuperare

Colectarea DEEE-urilorAsociaţia Environ a participat în perioada 18-21 februarie 2018 la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România - ACoR, cea mai importantă acţiune anuală, care a reunit peste 500 de primari de comune din toată ţara.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute subiecte legate de activitatea curentă a unităților administrativ-teritoriale, măsuri privind gestionarea fondurilor publice, precum și propuneri legislative menite să îmbunătățească activitatea de la nivelul comunelor. De asemenea, un alt subiect important abordat a fost implementarea unor proiecte care să vizeze dezvoltarea sistemului de infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor în mediul rural.

Potrivit legislației naționale, autoritățile publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având obligația de a prevedea în contractul cu operatorul de salubritate colectarea separată a deșeurilor municipale. Pentru fluxurile speciale de deșeuri, precum cele de echipamente electrice și electronice (DEEE), primăriile au obligația de a organiza centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare sau colectarea periodică a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, cel puțin o dată pe trimestru, conform art. 10, alin. 2 din OUG nr. 5/2015.

Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România - ACoR

Asociația Environ, în calitate de organizație colectivă autorizată a producătorilor de echipamente electrice și electronice, își exprimă întreaga disponibilitate pentru colaborarea cu au-toritățile locale în vederea construirii unei rețele de puncte de colectare ușor accesibile, creând astfel condițiile ideale pentru ca utilizatorii finali să nu le mai arunce în gropile de gunoi.
Astfel, Asociația Environ oferă dotarea gratuită, după caz, cu recipienți și containere de colectare selectivă a DEEE, asigură ridicarea DEEE de la gospodăriile particulare cel puțin o dată pe trimestru prin intermediul operatorilor autorizați şi eliberează documentele justificative pentru asigurarea trasabilității deșeurilor până la reciclator.

Toate aceste activități sunt desfășurate atât în scopul realizării obligațiilor naționale de colectare și valorificare a DEEE, cât și pentru realizarea obligațiilor ce revin autorităților publice locale, obligații prevăzute în OUG nr. 5/2015, HG nr. 1132/2008 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată.

În urma participării la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, dar și ca urmare a invitației lansate în cadrul publicației „Tribuna Verde“ realizată de revista Ecologic cu sprijinul Ministerului Mediului din luna ianuarie, peste 30 de autorități locale responsabile și dispuse să rezolve problema managementului deșeurilor în aria pe care o administrează și-au exprimat interesul în încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Environ în vederea organizării punctelor de colectare selectivă DEEE și DBA de la populație și a derulării de campanii de informare a locuitorilor cu privire la necesitatea colectării selective și reciclării DEEE, contribuind astfel la creșterea ratei de colectare şi facilitând atingerea obiectivelor naționale de 45%.

Gestionarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice reprezintă unul dintre domeniile țintă de interes național în cadrul obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului și a sănătății umane, constituind parte a condiționalităților ex-ante din Acordul de Parteneriat cu România al Comisiei Europene 2014 - 2020.

Asociaţia Environ

Standul ENVIRONAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare