Gabriela Dorojan: „Este nevoie de o schimbare de comportament la nivel naţional“ - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Gabriela Dorojan: „Este nevoie de o schimbare de comportament la nivel naţional“

10 November 2018 - 03:18 PM Reciclare & Recuperare

În condiţiile în care România are probleme mari în gestionarea deşeurilor municipale, în implementarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor şi a închiderii depozitelor de deşeuri neconforme, activitatea Gărzii Naţionale de Mediu este foarte importantă. Pentru a afla cum acţionează această instituţie în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce ne revin ca ţară membră a Uniunii Europene am adresat câteva întrebări Gabrielei Dorojan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu.
ecologic

ecologic: Au trecut opt luni de când ați preluat conducerea Gărzii Naționale de Mediu. Care este după părerea dumneavoastră rolul principal al instituției pe care o conduceți?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: În primul rând vreau să vă spun că eu am avut un avantaj, pentru că sunt un om puternic legat de problemele de mediu fiindcă, după cum probabil știți, am lucrat înainte la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov. Atribuțiile celor două instituții sunt însă foarte diferite pentru că Agenția reglementează și Garda controlează activitatea agenților economici. Poziția de comisar general al Gărzii Naționale de Mediu este însă o mare provocare pentru mine.

Revenind la întrebarea dumneavoastră, pot să spun că din punctul meu de vedere Garda Națională de Mediu este instituția care trebuie să pună accentul principal pe prevenție, pe educație și pe sensibilizarea opiniei publice înainte de a aplica sancțiuni pentru încălcarea legilor. Și asta pentru că, la limită, oricât am amenda noi un agent economic care a distrus spre exemplu o arie naturală protejată, dacă aria respectivă nu mai poate fi salvată, pierderea ei nu poate fi cuantificată în bani.

ecologic: Care sunt în prezent principalele responsabilități ale Gărzii Naționale de Mediu?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Intervenția în cazurile de poluare este strâns legată de controlul agenților economici care poluează. Activitățile de prevenție sunt legate de educație și de sensibilizarea opiniei publice, care la rândul ei este interesată de natură și de ariile naturale protejate. Din păcate, mediul înconjurător este amenințat în permanență de activitățile - deliberate sau nu - ale oamenilor.

Ca să răspund concret la întrebarea dumneavoastră, activitatea de inspecție și control a Gărzii Naționale de Mediu este structurată pe trei domenii principale: controlul poluării factorilor de mediu - respectiv aer, apă, sol, subsol și ape subterane - gestiunea deșeurilor etc., controlul respectării regimului substanțelor și preparatelor chimice periculoase și controlul biodiversității, al biosecurității și al ariilor naturale protejate.

Garda Națională de Mediu are atribuții privind aplicarea politicii Guvernului în sensul prevenirii, constatării și sancționării încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislația specifică domeniilor menționate și din alte domenii, în conformitate cu HG nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu.

Activitatea Gărzii Naționale de Mediu are și acea latură de prevenție despre care v-am spus și la care eu țin foarte mult. În acest sens, comisarii Gărzii Naționale de Mediu desfășoară activități de informare, de conștientizare și participă împreună cu celelalte autorități ale statului la educarea populației în sensul protejării, conservării și ameliorării mediului.

Depozit ecologic

ecologic: Pentru că ați amintit de gestionarea deșeurilor, care sunt atribuțiile specifice ale Gărzii Naționale de Mediu în acest domeniu?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Există o plajă destul de largă de atribuții care ne revin în ceea ce privește controlul gestiunii deșeurilor. De aceea, voi folosi acest prilej pentru a face cunoscută publicului larg zona noastră de responsabilitate. Concret, în acest domeniu Garda Națională de Mediu are mai multe atribuții specifice. În primul rând Garda de Mediu exercită pe întreg teritoriul țării controlul activităților operatorilor economici privind conformarea la cerințele legislației de mediu în domeniul gestiunii deșeurilor de orice natură, respectiv: regimul deșeurilor, gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a uleiurilor uzate, regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, depozitarea și incinerarea deșeurilor, transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, transferurile de deșeuri, gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, gestionarea deșeurilor din industriile extractive, gestionarea anvelopelor uzate, utilizarea nămolurilor în agricultură.

Garda constată și neconformitățile din legislația de mediu în domeniul gestiunii deșeurilor și din actele de reglementare emise pentru activitățile din domeniul gestiunii deșeurilor și impune măsurile legale pentru conformare. De asemenea, noi constatăm contravențiile și aplicăm sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în domeniul gestiunii deșeurilor de orice natură. Și nu în ultimul rând, Garda de Mediu controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor provenite în urma activității de creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor, de prelucrare și industrializare a produselor animaliere și cerealiere, precum și activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animalieră.

ecologic: Care este situația depozitelor neconforme de deșeuri în contextul în care Curtea Europeană de Justiție a condamnat România la acest capitol? Se închid sau nu aceste depozite și ce face Garda Națională de Mediu în acest sens?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Categoric aceste depozite se vor închide, dar ele se vor închide treptat, pe măsură ce este identificată o alternativă durabilă.

Practic, problema de fond nu o reprezintă sistarea activității depozitelor, ci ceea ce facem cu deșeurile, unde le ducem după ce depozitele se închid. Depozitele ecologice reprezintă o soluție temporară, iar pentru amenajarea acestora este nevoie de fonduri pe care autoritățile locale le pot accesa.

Strict legat de activitatea Gărzii Naționale de Mediu, conform Planului de activitate aprobat de Ministerul Mediului, au fost realizate anual controale planificate la depozitele de deșeuri municipale conforme.

Situația actuală arată că la nivel național există 53 depozite de deșeuri municipale conforme, dintre care 7 nu sunt în operare. De asemenea, două depozite de deșeuri municipale se află în construcție.

În ceea ce privește situația depozitelor neconforme, potrivit Ordinului Ministrului Mediului nr. 1063/28.07.2017 completat prin Ordinul nr. 1362/31.10.2017, la acestea Garda Națională de Mediu efectuează verificări săptămânale prin care urmărește stadiul realizării lucrărilor de închidere de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu termen de sistare/închidere până la data de 16 iulie 2009, respectiv cu termen de sistare/ închidere în perioada 2010-2017.

Astfel, din totalul de 68 depozite de deșeuri neconforme cu termen de sistare/închidere până la data de 16 iulie 2009, 18 depozite sunt închise (15 municipale, două industriale periculoase și un depozit industrial nepericulos) și 50 neînchise (13 municipale, 24 industriale periculoase, respectiv 13 industriale nepericuloase).

Totodată, din cele 101 de depozite municipale de deșeuri neconforme existente cu termen de sistare/închidere în perioada 2010-2017 cuprinse în Anexa 5 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, 80 depozite sunt închise, în timp ce 10 depozite sunt în curs de închidere.

Ca să concluzionez, în urma acțiunilor de inspecție și control efectuate la depozitele de deșeuri neconforme, Garda Națională de Mediu a constatat faptul că toate depozitele neconforme existente șiau sistat activitatea.

ecologic: Cu alte cuvinte, e bine că aceste depozite se închid, dar ce punem în loc? Care este situația SMID-urilor?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: După cum probabil știți, o problemă întâlnită în multe județe este inexistența depozitelor ecologice de deșeuri care ar trebui să preia deșeurile municipale după închiderea depozitelor neconforme. La această dată, în majoritatea județelor din România au fost implementate sau sunt în curs de implementare proiectele privind Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor (SMID). La acest capitol, în momentul de față situația este următoarea: în două județe (Dâmbovița și Teleorman) proiectele SMID au fost implementate prin fonduri ISPA, în alte 14 județe implementarea proiectelor SMID a fost finalizată sau este în curs de finalizare prin proiecte finanțate prin programul POS Mediu, în 18 județe proiectele SMID au fost fazate, fiind finanțate prin POS Mediu și prin POIM, în patru județe (Brașov, Buzău, Galați și Ilfov) pregătirea proiectelor SMID a fost realizată în perioada 2007-2013 dar nu a fost finalizată în timp pentru demararea implementării. Există doar trei județe (Satu Mare, Gorj și Ialomița) și municipiul București în care încă nu au fost implementate proiecte SMID.

GardaNaţională de Mediu

ecologic: În fiecare an, Garda Națională de Mediu efectuează conform unui plan prestabilit controale tematice privind gestionarea deșeurilor. Care au fost temele și preocupările pentru anul 2018?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Tematicile acestor controale s-au axat în primul rând pe verificarea depozitelor de deșeuri municipale în operare, a instalațiilor de incinerare și sterilizare, a salubrizării cursurilor de apă a localităților și a căilor de comunicație. De asemenea, au fost verificați operatorii economici care colectează, valorifică și tratează deșeuri periculoase sau care desfășoară activități de colectare și transport deșeuri medicale.

La această dată se află în curs de desfășurare alte cinci controale tematice care vizează: verificarea operatorilor economici care colectează, valorifică și tratează deșeuri periculoase; verificarea transferurilor de deșe-uri conform Regulamentului 1013/2006 la punctele de trecere a frontierelor; verificarea respectării prevederilor legislației privind vehiculele scoase din uz; verificarea depozitelor de deșeuri neconforme potrivit Ordinului Ministrului Mediului nr. 1063/ 2017 și stadiul realizării obligațiilor de mediu privind închiderea și urmărirea postînchidere de către operatorii depozitelor neconforme clasa „b“ și depozite industriale care și-au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în anexa 5 la HG nr. 349/ 2005 și verificarea respectării legislației privind gestionarea și trasabilitatea deșeurilor medicale.

ecologic: Ce sancțiuni ați aplicat pentru neregulile constatate?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Recent, Garda Națională de Mediu a finalizat un control tematic privind verificarea stării de salubrizare a localităților, căilor de comunicație și desfășurarea activităților de picnic.

În cadrul acestei tematici au fost realizate la nivelul întregii țări 2.323 acțiuni de inspecție și control în timpul cărora au fost verificate administrațiile publice locale, operatorii de salubritate, administratorii de drumuri și căi ferate, precum și agenți economici și persoane fizice. Pentru neconformitățile constatate în timpul controalelor au fost stabilite măsuri corective privind salubrizarea și igienizarea zonelor în care au fost identificate depozitări necontrolate de deșeuri și depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru Mediu. Au fost aplicate sancțiuni constând în 313 avertismente și 611 amenzi contravenționale în valoare totală de 2.137.200 lei.

De asemenea, în timpul verificărilor s-a constatat că dintr-un număr total de 2.263 administrații publice locale verificate, 701 UAT-uri nu au implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor municipale.

Educaţie ecologică

ecologic: Pentru că ați vorbit despre colectarea selectivă, ce face Garda Națională de Mediu în sensul atingerii obiectivelor de colectare și reciclare stabilite de Uniunea Europeană?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Garda Națională de Mediu a acționat în acest sens, atât prin activitățile de inspecție și control pe care le-am desfășurat, cât și prin participarea la grupurile de lucru constituite pentru elaborarea actelor normative care să îi oblige pe toți responsabilii din domeniul gestiunii deșeurilor să respecte țintele de colectare și reciclare. Am desfășurat acțiuni tematice în fiecare județ, prin care am adus la cunoștința autorităților publice locale obligația privind atingerea, până în anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru utilizarea și reciclarea de minim 50% din masa totală a cantităților de deșeuri (hârtie, plastic și sticlă provenite din deșeurile menajere).

Pentru a crește gradul de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la importanța reciclării, Garda Națională de Mediu a desfășurat și desfășoară lunar, la nivelul fiecărui comisariat județean, activități de educație ecologică privind colectarea selectivă, în baza unor protocoale încheiate cu inspectoratele școlare județene.

Rolul nostru, al instituțiilor de mediu, este acela de a convinge cetățenii, tineri sau vârstnici, să ne sprijine în efortul nostru de a realiza țintele de colectare și reciclare. Pentru aceasta e nevoie de o schimbare de comportament la nivel național și eu am convingerea că numai astfel, împreună, vom reuși să atingem aceste ținte. Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare