VIVANI SALUBRITATE- specialistul în tratarea şi eliminarea deşeurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

VIVANI SALUBRITATE- specialistul în tratarea şi eliminarea deşeurilor

16 February 2010 - 03:31 PM Reciclare & Recuperare

slobozia-14012010-029_lrSC VIVANI SALUBRITATE SA este o companie autorizată pentru activităţi de depozitare a deşeurilor nepericuloase, depozitare temporară şi finală, tratare şi transport deşeuri periculoase, este preocupată în aceeaşi măsură de creşterea continuă a calităţii serviciilor prestate, a satisfacţieiclienţilor şi tuturor părţilor interesate, cât şi de îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor.

În luna noiembrie 2004, SC VIVANI SALUBRITATE SA a pus în funcţiune Depozitul Zonal Conform pentru Deşeuri Nepericuloase, construit în colaborare cu firma germană Chinox Beteiligungs GmbH:
•  depozitul are o capacitate totală de depozitare de 283.000 mc;
• în momentul de faţă mai este operaţional pentru 30.087 tone deşeuri de azbest şi 56.760 tone de deşeuri menajere.
În octombrie 2009 s-au pus în funcţiune celulele 2 - 3 ale Depozitul Zonal Conform pentru Deşeuri Nepericuloase - investiţie finanţată de Administraţia Fondului pentru Mediu în procent de 50%, cu o capacitate to- tală de depozitare de 114.030 tone de deşe-uri menajere (celula 2), respectiv 226.000 tone de deşeuri menajere şi 114.030 de de-şeuri de azbest (celula 3).
Totodată, mai este operaţional Depozitul zonal conform pentru eliminarea finală a de-şeurilor cu conţinut  de azbest (din construcţii sau similare), depozitul care are capacita- tea totală de depozitare de 30.000 tone şi capacitatea amenajată de 10.000 tone.
SC VIVANI SALUBRITATE SA administrează Depozitul conform pentru eliminarea finală a deşeurilor cu conţinut de substanţe  periculoase, a deşeurilor periculoase stabilizate. Acesta are o capacitate totală de depozitare de 60.000 tone şi o capacitate a- menajată de 20.000 tone.
Trebuie menţionate şi hala pentru pretratarea/tratarea şi depozitarea temporară a deşeurilor periculoase, staţia pentru obţinerea compostului prin procese biochimice aerobe şi staţia mobilă pentru tratarea deşe- urilor lichide cu conţinut de metale grele, emulsii, acestea aducând un aport important la activitatea companiei.
De asemenea, societatea mai deţine un depozit zonal conform pentru deşeuri pericu-loase, primul din România, cu punere în funcţiune începând cu data de 15.06.2007, investiţie cofinanţată de Administraţia Fondului pentru Mediu. Acest depozit are o capacitate totală de 550.000 tone, iar capaci- tatea amenajată de 110.000 tone.
Alte  echipamente şi instalaţii aflate în dotarea SC VIVANI SALUBRITATE SA sunt:
• Instalaţia pentru pretratarea/tratarea şi
depozitarea temporară a deşeurilor periculoase;
• Staţia pentru obţinerea compostului prin procese biochimice aerobe;
• Staţia mobilă pentru tratarea deşeurilor lichide cu conţinut de metale grele, emulsii;
• Platforma betonată pentru tratare deşeuri;
• Centrifuge trifazice de tip HYDRO PURE;
• Instalaţia mobilă de tip KORTE ORGANICA 470/20 de tratare chimică a deşeurilor lichide;
• Staţia de tratare a apelor reziduale ZENON, bazată pe tehnologie cu bioreactor şi membrană Zee Weed ZenoGem;
• Buldoexcavator JCB 1,5 mc;
• Încărcător frontal FIAT HITACHI 3,2 mc;
• Încărcător frontal SCAFFER 3,2 mc;
• Shredder HAMMEL 750 D 50 mc/h;
• Motostivuitoare, excavatoare, compactoare;
• Utilaj autopurtat pentru aerarea deşeurilor Neuson Ecotech;
• Ciur cu vibrare de tip DOPPSTADT SM 620/518;
• Site ciur cu vibrare.
SC VIVANI SALUBRITATE SA are deschise puncte de lucru în Urziceni şi Feteşti, unde funcţionează staţii de transfer care au ca obiect de activitate depozitarea temporară a deşeurilor menajere colectate de către agenţii economici din localităţile arondate.
Societatea  se  conformează  prevederi-lor legale în vigoare şi a celor specificate în autorizaţiile deţinute şi se încadrează în primul rând în categoria deşeurilor care, în ur-ma tratării, se pot depozita final în instalaţiile deţinute.
Principalele categorii de deşeuri pe care compania le procesează sunt:
- deşeuri din construcţii cu conţinut de azbest sau asimilate;
- şlamuri cu conţinut de metale grele, cianuri sau crom;
- zguri, cenuşi, inclusiv cu conţinut de metale grele;
- nămoluri rezultate de la staţiile de neutralizare industriale;
- condensatori, transformatori pe bază de ulei cu conţinut de PCB;
- electroliţi uzaţi, acizi şi soluţii bazice;
- deşeuri de vopsea;
- substanţe chimice de laborator;
- baterii uscate şi deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice;
- deşeuri cu conţinut de arsen;
- deşeuri provenite din exploatarea instalaţiilor de galvanizare şi alte tratamente efectuate suprafeţelor metalice.
Societatea poate efectua şi serviciile de ambalare/încărcare, transport sau analizare a deşeurilor din punct de vedere fizico-chimic,  punând, de asemenea, la dispoziţie recipienţi adecvaţi depozitării deşeurilor.
Printre partenerii de afaceri ai SC VIVANI SALUBRITATE SA se numără Ecovalor SRL, Petrom SA, Arcelor Mittal Hunedoara SA, Arcelor Mittal Galaţi SA, Arcelor Mittal Tubular Products Roman, Setcar SA, Stena DTM SRL, Automobile Dacia SA, Nuclear Electrica Cernavodă SA, Compa SA Sibiu, Pro Air Clean SA Timişoara.
Societatea deţine, din data de 27 aprilie 2007, un Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, certificat în conformitate cu cerinţele SR ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, cu organismul de certificare SC AEROQ SA Bucureşti.
În cadrul societăţii funcţionează „Laboratorul de încercări fizico-chimice pentru e-valuarea deşeurilor şi factorilor de mediu“ şi un laborator mobil. Laboratorul are ca domeniu de activitate caracterizarea deşeurilor conform Ordinului nr. 95/2005 prin încercări fizico-chimice, precum şi caracterizarea şi monitorizarea factorilor de mediu apă-sol. Printre aparatele din dotare se numără: cuptor cu microunde pentru mineralizarea probelor, moară cu bile pentru măcinarea pro- belor, spectrometru cu absorbţie atomică SOLAAR M6, aparat pentru determinarea conţinutului de carbon HYPER-TOC, calorimetru cu bombă tip FTT, spectrofotometru UV-VIS.

CHINOX BETEILIGUNGS GmbH este acţionar majoritar, cu sediul în Elveţia, fiind o firmă fondată în anul 1997 de Lobbe GmbH. Lobbe GmbH este succesorul firmei Edelhoff, care a fost înfiinţată în ur-mă cu 60 de ani. Firma CHINOX BETEILIGUNGS GmbH a fost înfiinţată în special pentru investiţii în Europa de Est.
În Ungaria, societăţile deţinute de CHINOX BETEILIGUNGS GmbH sunt lideri de piaţă în activităţile de colectare, transport şi tratare a deşeurilor speciale. CHINOX BETEILIGUNGS GmbH a fost prima firmă care a investit în România, în domeniul tratării deşeurilor periculoase prin construcţia unui incinerator aflat în funcţiune la Timişoara.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare