Eco-Rom Ambalaje a depăşit cu peste 25% obiectivele de recuperare şi de valorificare a deşeurilor de ambalaje - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Eco-Rom Ambalaje a depăşit cu peste 25% obiectivele de recuperare şi de valorificare a deşeurilor de ambalaje

17 March 2010 - 04:03 PM Reciclare & Recuperare

borbely-conf-presa-004_rrBucureşti, 16 februarie 2010. Eco-Rom Ambalaje, compania deţinătoare a licenţei mărcii „Punctul Verde“ în România şi liderul pieţei de preluare de la agenţii economici a obligaţiei de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje, a depăşit cu peste 25% obiectivele pentru anul 2009.
Faţă de obiectivele legale de reciclare şi de valorificare impuse de legislaţia europeană, Eco-Rom Ambalaje a recuperat şi a valorificat 49% din cantitatea totală de ambalaje pusă pe piaţă de clienţii societăţii, adică aproape 320.000 de tone de deşeuri de ambalaj, din totalul de 652.000 de tone de ambalaje puse în circulaţie de aceştia.
„Rezultatele anului 2009 ne demonstrează faptul că sistemul pe care l-am construit este unul solid, care îşi dovedeşte eficienţa şi care contribuie la îndeplinirea angajamentelor naţionale faţă de Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens îl reprezintă şi depăşirea obligaţiilor legale de reciclare pentru fiecare tip de materiale de ambalaj: hârtie-carton - 86% faţă de impunerea de 60%, sticlă - 57% faţă de cerinţa de 38% şi plastic - 28% faţă de procentajul de 12% impus de legislaţie“, a declarat dr. ing. Sorin Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje.
La finalul anului 2009, portofoliul de clienţi al Eco-Rom Ambalaje se ridica la 1.470 de companii (faţă de 1.153 în anul 2008), în creştere cu peste 25% comparativ cu sfârşitul lui 2008. În a-nul 2009, legislaţia europeană obliga agenţii economici să recupereze şi să valorifice 45% din totalul ambalajelor puse pe piaţă, urmând ca pro- centul să crească până la 60% în 2013.
„Unul dintre obiectivele strategice pe care ni le-am propus la începutul anului trecut a fost să creştem cantitatea de deşeuri de ambalaje recuperată de la populaţie. Pentru a realiza acest lucru, am investit anul trecut în infrastructura de colectare selectivă 2.014.000 RON, la această sumă adaugându-se cheltuielile campaniei de comunicare şi de monitorizare continuă a programelor pe care le derulăm“, a declarat Mugurel Rădulescu, preşedinte Eco-Rom Ambalaje.
Ca urmare a acestor investiţii, dar şi a colaborării Eco-Rom Ambalaje cu partenerii săi, în anul 2009 cantitatea de deşeuri de ambalaje colectate de la populaţie a crescut la 15.200 de tone colectate, faţă de 12.132 tone în 2008. Numărul localităţilor conectate la serviciul de colectare selectivă în sistemul Eco-Rom Ambalaje a crescut de la 42 la 70 de localităţi, în timp ce numărul de cetăţeni care beneficiază de acest serviciu a ajuns la 2.625.000 (comparativ cu 1.800.000 cetăţeni în 2008). Pentru anul 2010, Eco-Rom Ambalaje şi-a propus ca obiective strategice extinderea parteneriatului public-privat, a serviciilor în locali- tăţile urbane cu precădere şi creşterea eficienţei acţiunilor sale prin monitorizarea atentă a performanţei fiecărei localităţi.

Despre Eco-Rom Ambalaje

ECO - ROM AMBALAJE SA este o organizaţie înfiinţată la sfârşitul anului 2003 de un grup de companii care activează în România şi care au luat iniţiativa implementării sistemului „Der Grüne Punkt“ în ţara noastră. Membrii fondatori sunt: Argus, Ball Packaging Europe, Chipita Romania, Coca-Cola HBC România, Heineken, Mars România, Munplast, Pepsi Americas, Romaqua Group Borsec, Tetrapak, Unilever, Titan. Realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare pentru clienţii săi a fost posibilă prin: informarea şi educarea agenţilor economici privind legislaţia europeană şi naţională referitoare la deşeurile de ambalaje; dezvoltarea unei reţele de companii de management al deşeurilor - colectori, operatori de salubritate, reciclatori; elaborarea şi implementarea unor campanii de educare şi de informare cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, având ca target agenţii econo- mici, reprezentanţii administraţiei locale, ai companiilor de management al deşeurilor, populaţia, elevii, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale; receptivitatea şi sprijinul autorităţilor naţionale şi locale.
ECO-ROM AMBALAJE SA a început activitatea în 2004 cu 81 de companii care au aderat la sistemul companiei, pentru ca anul 2008 să se încheie cu un număr de 1.153 de contracte, iar în 2009 să se ajungă la 1.470 de companii responsabile. Cantitatea de ambalaje pusă pe piaţă de companiile aflate în sistemul Eco-Rom Ambalaje SA în anul 2009 a scăzut cu aproximativ 13% faţă de anul anterior, respectiv 651.981 tone (sticlă - 126.513 de tone, plastic - 205.011 de tone, hârtie-carton - 172.336 de tone, metal - 30.828 de tone, lemn - 117.293 de tone), comparativ cu 745.109 tone înregistrate în anul 2008 (sticlă - 139.120 de tone, plastic - 222.520 de tone, hârtie-carton - 184.258 de tone, metal - 35.824 de tone şi lemn - 163.387 de tone).
Scăderea cantităţilor este cauzată de contracţia economică cu care se confruntă toate industriile, în condiţiile în care, în 2009, s-a înregistrat o creştere cu peste 25% a numărului de companii afiliate, faţă de anul precedent. Creşterea semnificativă a numărului de companii afiliate s-a datorat reputaţiei şi încrederii dobândite de Eco-Rom Ambalaje.
Ca urmare a scăderii cantităţilor de ambalaje puse pe piaţă de companiile afiliate Eco-Rom Ambalaje, în anul 2009 s-a înregistrat şi o scădere, cu aproximativ 6%, a cantităţii de deşeuri valorificate în sistem, comparativ cu anul precedent, şi anume 318.312 de tone anul trecut, faţă de 338.836 tone de ambalaje reciclate şi valorificate în 2008.
Cu toate acestea, Eco-Rom Ambalaje a încercat să diminueze impactul situaţiei economice din 2009 asupra industriei, prin eforturile susţinute de dezvoltare a sistemului la nivel naţional - investiţiile totale în infrastructură şi comunicare au fost în 2009 egale cu cele din anul precedent, în condiţiile în care cantitatea de deşeuri pusă pe piaţa a înregistrat o scădere anul trecut. Rezultatele bune s-au reflectat inclusiv la nivelul reţelei de companii de management al deşeurilor - colectori, operatori de salubritate, reciclatori - care anul trecut a înregistrat o creştere cu aproximativ 12% faţă de anul anterior: de la 168, la 190 de companii de management al deşeurilor partenere Eco-Rom Ambalaje, la sfârşitul anului 2009.
Începând cu anul 2004, Eco-Rom Ambalaje a preluat şi a îndeplinit cu succes, în fiecare an, obligaţiile de valorificare şi reciclare pe care şi le-a asumat pentru clienţii săi.
Astfel, după 6 ani de activitate, Eco-Rom Ambalaje implementează şi dezvoltă în România un sistem de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje ce vizează atât agenţii economici, cât şi populaţia şi care contribuie semnificativ la realizarea ţintelor de colectare şi reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.

Creşterea graduală a obligaţiilor de reciclare şi valorificare, pentru agenţii economici care pun pe piaţă produse ambalate - obiective transpuse din legislaţia europeană în legislaţia naţională

picture-1Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare