Asociaţia EcoMining PLATFORM - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Asociaţia EcoMining PLATFORM

26 April 2010 - 09:57 PM Reciclare & Recuperare

Asociaţia EcoMining Platform este persoană juridică română de drept privat, independentă şi neguvernamentală, apolitică, nonprofit, cu caracter profesional, care are ca membri fondatori specialişti, cercetători şi cadre universitare specializaţi în valorificarea resurselor minerale şi protecţia mediului din România, Grecia, Germania, Franţa, Ungaria, Cehia şi Marea Britanie.

Misiunea Asociaţiei EcoMining Platform:
Misiunea Asociaţiei EcoMining Platform este de a desfăşura activităţi de cerceta-re şi dezvoltare tehnologică, de inginerie şi consultanţă în domeniul resurselor, protecţia mediului şi reabilitarea zonelor a-fectate de factori naturali sau antropici.
Principiile EcoMining de bază sunt:
• Utilizarea celor mai avansate tehnici şi tehnologii cu scopul valorificării resurselor minerale;
• Valorificarea resurselor minerale în condiţii de eficienţă economică, subordonate protecţiei mediului înconjurător, care este un bun şi al generaţiilor viitoare;
• Conservarea patrimoniului tehnic şi cultural dezvoltat în decursul timpului de activităţile miniere şi de valorificare a resurselor minerale;
• Valorificarea potenţialului uman prin dezvoltarea relaţiilor de cooperare tehnică şi ştiinţifică, pe principii de etică, responsabilitate şi atitudine profesională, conform specificaţiilor „Commission Reccommendation of 11 March 2005 for a European Charter for Research and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 2005/251/EC“.
Depozitarea subterană a deşeurilor nereciclabile:
Creşterea alarmantă a deşeurilor constituie o reală provocare pentru specialiştii interesaţi în stabilirea soluţiilor de gestionare durabilă a acestora. Deşeurile, nereciclabile în prezent pot constitui materie primă pentru ge-nerațiile următoare, în condiţiile depozitării corespun- zătoare.
Specialiştii EcoMining Platform propun soluţia de depozitare subterană, în cavităţi special amenajate, în conformitate cu Acquis-ul de mediu al Uniunii Europene. Studii preliminare de cercetare-dezvoltare au stabilit deja condiţiile şi soluţiile tehnice posibile de dezvoltare ale unui astfel de depozit pilot în România. Faza următoare va necesita fonduri pentru experimentări in situ, definitivarea soluţiilor tehnice, amenajarea propriu-zisă şi punerea în exploatare. Această etapă va fi posibilă doar cu suportul şi colaborarea autorităţilor în domeniu, a producătorilor şi proprietarilor de deşeuri.
Tipurile de deşeuri care pot fi depozitate în subteran sunt:
- Deşeuri inertizate în raport cu mediul de depozitare şi mediul înconjurător;
- Deşeuri care NU pot fi reciclate în prezent, din motive tehnologice şi/sau economice.
Avantajele depozitelor subterane:
- Timp de viaţă şi stabilitate de lungă durată/multiseculară;
- Valorifică spaţii subterane existente şi nu ocupă teren de la suprafaţă;
- Cele mai bune tehnologii (BAT) de exploatare şi monitorizare a depozitelor;
- Transparenţă prin volumul informaţional care se referă la protecţia mediului înconjurător;
- Soluţii la problemele care nu pot fi rezolvate prin depozitarea la suprafaţă sau incinerare;
- Impact social pozitiv, prin asigurarea locurilor de muncă în zone defavorizate din punct de economic.

Contact:
Str. I.D. Mendeleev, nr. 36-38, cam. 103, sector 2,
Bucureşti
Tel:  +40 727 090697
Fax: +40 254 543995
www.ecomining-platform.eu

e-mail: dkrcontrol@yahoo.com

ercomining.platform@ecomining-platform.euAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare