Deşeurile, o problemă arzătoare pentru România - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Deşeurile, o problemă arzătoare pentru România

24 May 2010 - 08:51 PM Reciclare & Recuperare

cedd-februarie-2010-024_lrGestiunea deşeurilor devine o problemă din ce în ce mai arzătoare pentru autorităţile publice centrale şi locale din România. În 2010, Uniunea Europeană va analiza rezultatele obţinute de ţara noastră începând cu anul 2007 privind reciclarea, precum şi acţiunile noastre de implementare a unui sistem integrat de management şi de legislaţie, iar rezultatele nu sunt foarte îmbucurătoare:

  • în 2007 nu am atins ţinta de colectare, reciclare şi reutilizare la sticlă;
  • nu am reuşit să închidem toate gropile de gunoi neconforme până în 2009;
  • circa 2.000.000 de români, în special din mediul rural, nu beneficiază deloc de servicii de salubritate şi între cinci şi şapte milioane de persoane beneficiază de servicii proaste sau doar pe hârtie;
  • în fiecare an abandonăm în mediul înconjurător (păduri, albii de râuri, marginea localităţilor etc.) circa 2.500.000 tone de deşeuri municipale;
  • colectarea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice nu a depăşit în anul 2009 cantitatea de 1,5 kg pe locuitor pe an, deşi avem o ţintă de 4 kg (în 2007 am fost sub 0,5 kg);
  • sistemul de colectare selectivă nu acoperă, în 2010, decât circa 3.500.000 de cetăţeni;
  • lipsa unor clarificări privind proprietatea deşeurilor pe diversele etape de gestiune, precum şi o clară responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi, în special a autorităţilor publice locale.

Anul 2010 reprezintă, din punctul de vedere al Asociaţiei Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD), un an de cotitură în privinţa percepţiei, implicării şi implementării unui sistem coerent şi integrat de gestiune a deşeurilor. Până în decembrie 2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor trebuie să transpună, obligatoriu, Directiva 98 din 2008 a Comisiei Europene privind deşeurile, directivă care aduce câteva modificări substanţiale în acest domeniu:
• Primele ţinte generale pe reciclare stabilite de Uniunea Europeană - deşeuri de la gospodării (50% până în 2020) şi deşeuri nepericuloase din construcţii şi demolări (70% până în 2020);
• Prima menţionare, legală şi strictă, a ierarhiei pe deşe-uri - prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare;
• Introducerea, ca soluţie de management, a ciclului de viaţă a produselor;
• End-of-waste - când deşeul devine produs sau materie primă?;
• Obligaţii clare privind colectarea selectivă pe patru categorii - sticlă, metal, plastic şi hârtie;
• Clarificarea reciclării din care s-a scos valorificarea energetică;
• Prelungirea termenului pentru implementarea strategiei de prevenire a deşeurilor;
• Reclasificarea incineratoarelor de deşeuri cu standarde clare de eficienţă şi funcţionare.
Ministerul Mediului şi Pădurilor a demarat procesul de revizuire a Strategiei Naţionale privind Gestiunea De-şeurilor, precum şi a Planului Naţional de Gestiune a Deşeurilor. Aceste două do- cumente trebuie să includă, obligatoriu, noile direcţii de acţiune prevăzute de Directiva 98 din 2008 privind deşe-urile şi trebuie să fie mult mai realistă în privinţa modului de implementare a soluţiilor europene. CEDD a demarat în luna februarie 2010, în parteneriat cu Comisia de Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic, primul Consiliu Consultativ şi de Lucru pe Administraţie Publică şi Deşeuri, cu scopul de a implementa modificările legislative necesare pentru implementarea unui sistem modern şi european de gestiune a deşeurilor şi de a oferi autorităţilor publice locale pârghiile şi instrumentele legislative necesare pentru o bună implementare.
Asociaţia CEDD adună o echipă de profesionişti în administraţie publică locală, gestiunea deşeurilor, apă şi canalizare, dezvoltare durabilă. Ne dorim să devenim principala voce a societăţii civile din România în domeniul deşeurilor municipale şi să oferim expertiza necesară unei bune implementări a sistemului integrat de management al deşeurilor. În relaţie cu autorităţile publice locale, specialiştii noştri oferă suport primăriilor şi celorlalte autorităţi publice pentru transpunerea obiectivelor proprii şi a strategiilor naţionale în zona de competenţă, precum şi bunăstarea comunităţilor prin im- plementarea proiectelor necesare.
În parteneriat cu toate organizaţiile de preluare a responsabilităţilor producătorilor de ambalaje şi echipamente electrice si electrocasnice, CEDD oferă suport direct în implementarea colectării selective a ambalajelor, prin sprijinirea directă a autorităţilor publice locale şi a societăţilor de salubritate, prin amplasarea de containere de colectare selectivă, colectarea şi valorificarea produselor rezultate, campanii de educare şi conştientizare locală, toate acestea din bugetele proprii ale asociaţiei şi ale partenerilor săi (pentru mai multe detalii puteţi contacta asociaţia la telefon 021-310.45.26, 021-310.45.27, fax 021-310.45.28, e-mail office@cedd.ro).
În 2010 CEDD va demara cel mai mare proiect
on-line de educare, conştientizare şi suport pe tema de-şeurilor municipale - este vorba despre portalul www.MentineRomaniaCurata.ro, unde puteti regăsi întregul Sistem de management integrat al deşeurilor şi care va conţine informaţii complete despre instrumentele de implementare legislativă, tehnice şi financiare. Sperăm că acest portal va deveni punctul dumneavoastră de re-per, chiar dacă sunteţi cetăţean, organizaţie non-guvernamentală, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, regionale sau centrale, ori activaţi într-o companie, fie din industria producătoare, fie din industria de reciclare sau din salubrizare. Portalul va fi utilizat şi ca instrument de comunicare al proiectelor pe care le vom iniţia ulterior. Pentru început, CEDD va da startul unei acţiuni de implicare socială, numită „Adoptă o Stradă“, şi uneia de monitorizare şi suport pentru „Corpul Voluntarilor de Mediu“.
Suportul pentru „Corpul Voluntarilor de Mediu“ este primul proiect din România prin care se oferă suport cetăţenilor cu spirit civic, care vor putea sesiza orice încălcare a legislaţiei şi orice poluare cu deşeuri a mediului înconjurător. Sesizările vor fi transmise, automat, către autoritatea publică locală, societatea de salubritate şi poliţia comunitară din zonă, iar în cazul în care sesizarea nu este rezolvată, aceasta va fi transmisă Gărzii Naţionale de Mediu.
Ionuţ Georgescu, preşedintele
Asociaţiei Centrul de Excelenţă
pentru Dezvoltare Durabilă
www.cedd.roAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare