Ofensiva Eco-Rom pentru colectarea selectivă a deşeurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Ofensiva Eco-Rom pentru colectarea selectivă a deşeurilor

03 July 2010 - 03:50 PM Reciclare & Recuperare

ecorom-aprilie-2010-sect-6-016_rrÎn ultima lună, Eco-Rom Ambalaje a pornit o adevărată ofensivă mediatică pentru implementarea şi eficientizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. Implementat relativ recent în România, acest sistem, care şi-a dovedit pe deplin eficienţa în toată lumea, are în ţara noastră nevoie de timp şi de investiţii pentru a deveni pe deplin viabil. Lipsa de educaţie a cetăţeanului român şi dezinteresul acestuia faţă de comunitatea în care trăieşte sunt realităţi ce nu pot fi negate. Dovezile acestei nepăsări sunt vizibile cu ochiul liber, de către oricine. Poienile de la poalele munţilor devin la fiecare sfârşit de săptămână şi loc de grătare, şi gropi de gunoi. Râurile, câmpurile şi oraşele noastre sunt mult mai murdare decât în alte ţări europene. Iar explicaţia acestui fapt stă în principal în educaţia precară a cetăţeanului român, dar şi în lipsa fermităţii autorităţilor în aplicarea legislaţiei existente, o lipsă de fermitate ce se va răzbuna cât de curând, când ţintele în materie de deşeuri pe care şi le-a asumat România în Tratatul de Aderare la Uniunea Europenă nu vor mai putea fi atinse.
De aceea, eforturile pe care le face cea mai mare organizaţie de preluare de responsabilităţi din România pentru necesara responsabilizare a cetăţeanului român sunt mai mult decât lăudabile.

Un operator de salubritate îşi asumă indici de performanţă şi penalităţi pentru colectarea selectivă de la populaţie

Eco-Rom Ambalaje şi URBAN SA, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, au lansat un model de bună practică în colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie. Proiectul-pilot, implementat începând cu luna aprilie în Sectorul 6 al Capitalei, constă în asumarea de către operatorul de salubritate, pentru prima dată în România, a unor indici de performanţă şi penalităţi care au ca scop creşterea calităţii serviciilor de colectare selectivă de la populaţie.

Proiectul reprezintă un pas important în procesul de conştientizare şi implicare responsabilă a operatorilor de salubritate şi a autorităţilor locale în dez- voltarea sistemului de colectare selectivă de la populaţie. În contextul în care la consumatori se regăseşte cea mai mare cantitate de deşeuri de ambalaje - 60% din totalul generat pe piaţă - iar România şi-a asumat, în momentul aderării la Uniunea Europeană, atingerea graduală a ţintelor de reciclare şi valorificare până la 60%, la nivelul lui 2013, pentru patru tipuri de deşeuri de ambalaje - plastic, metal, sticlă şi hârtie-carton - populaţia a devenit, în anul 2010, un actor-cheie al îndeplinirii obiectivelor impuse de UE.
„Sectorul 6 a fost primul din Capitală în care s-a practicat acest tip de colectare diferenţiată pe tipuri de materiale reciclabile. Graţie partenerilor noştri, cu care am demarat proiectul în urmă cu aproape 4 ani, au fost puse la dispoziţia locuitorilor peste 300 de containere, şi numărul acestora se va mări în curând. Ne dorim ca cetăţenii să capete încredere că deşeurile reciclabile sunt valorificate şi colectarea selectivă pe care o fac are rezultate“, a declarat primarul Sectorului 6, Cristian Constantin Poteraş.

Noul acord, propus de Eco-Rom Ambalaje, asumat de URBAN SA şi susţinut de Primăria Sectorului 6, prevede o serie de proceduri noi de organizare şi operare, precum: operarea punctelor de colectare exclusiv cu ajutorul unor maşini cu remorcă transparentă (două pentru plastic/metal, respectiv două pentru hârtie/carton), puse la dispoziţie de Eco-Rom Ambalaje, începând cu luna a-prilie, cu scopul creşterii încrederii populaţiei în sistemul de operare, prin asigu- rarea vizibilităţii materialului colectat; de-semnarea de personal dedicat exclusiv colectării selective, dotat de Eco-Rom Amba- laje cu echipamente corespunzătoare - salopete personalizate - şi care are ca scop separarea serviciului de colectare selectivă de cel de salubritate; revizuirea amplasării containerelor de colectare selectivă, având ca obiectiv accesul mai facil al cetăţenilor la punctele de colectare, prin amplasarea acestora, în acord cu Primăria Sectorului 6, în zone dens populate; monitorizarea traseului, prin realizarea unui grafic de operare a containerelor, separat, în funcţie de gradul de umplere a acestora; asigurarea menţinerii în cele mai bune condiţii a logisticii (maşini de operare, puncte de colectare); menţinerea curăţeniei la punctele de colectare.

„Acordul reprezintă un pas important, atât pentru Eco-Rom Ambalaje, ca parte a eforturilor noastre susţinute de dezvoltare a sistemului de colectare selectivă de la populaţie, dar mai ales pentru aportul pe care îl aduce eficientizării colectării selective, la nivel naţional. Suntem încrezători că programul-pilot va reprezenta un model de bună practică pentru ceilalţi operatori de salubritate, fiind important important ca ei să perceapă exemplul URBAN ca pe un act de responsabilitate, de asumare a rolului-cheie pe care societăţile de salubritate îl au în dezvoltarea sistemului. În plus, creşterea încrederii populaţiei în funcţionalitatea circuitului de reciclare, prin implementarea unui sistem performant, este necesar să devină o prioritate“, a declarat Sorin Popescu, directorul general al Eco-Rom Ambalaje.
Creşterea calităţii serviciilor - şi implicit a încrederii populaţiei în procesul de colectare selectivă - se va face atât prin asumarea de către URBAN SA a indicilor de performanţă, cu posibilitatea aplicării de penalităţi, în cazul în care aceştia nu sunt respectaţi, dar şi prin extinderea reţelei de  colectare, de la 110 puncte în prezent, la 180 până la sfârşitul acestui an. În plus, Eco-Rom Ambalaje va pune la dispoziţia UR- BAN SA un număr de 105 containere tip clopot, care le vor înlocui, în sectorul 6, pe cele deja existente, care au capacitate mai mică.

„URBAN SA a înţeles necesitatea asumării, în cadrul parteneriatului cu Eco-Rom Ambalaje, a noi indici de performanţă pentru ridicarea standardelor de operare, traduşi într-o responsabilitate mai mare, cu atât mai mult cu cât ni s-a propus şi am acceptat aplicarea de penalităţi financiare clar stipulate în a-cord. În cazul în care verificările Eco-Rom Ambalaje sau orice alte sesizări arată o încălcare a unuia dintre indicii agreaţi în acord, considerăm că este momentul să ne asumăm acest lucru. URBAN colectează selectiv şi trimite la reciclare cantităţi importante de deşeuri de ambalaje - de exemplu, în 2009, am colec-tat selectiv peste 1200 tone de deşeuri de ambalaje din sectorul 6. Ne dorim ca prin acest acord să creas-că încrederea cetăţenilor în sistemul de colectare şi să reconfirmăm, totodată, eforturile pe care le facem, alături de partenerii noştri, de a implementa un sistem funcţionabil la standarde europene“, a declarat Teodor Florescu, directorul general al societăţii de salubrizare URBAN SA.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare