Programul pentru eliminarea treptată a emisiilor de substanţe periculoase - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Programul pentru eliminarea treptată a emisiilor de substanţe periculoase

15 November 2010 - 04:38 PM Reciclare & Recuperare

Guvernul României a aprobat o hotărâre de guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351 /2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.

Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice stabileşte cadrul legal unitar şi instituţional necesar pentru aplicarea de măsuri de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi reducerea treptată a poluării cauzate de substanţele prioritare în vederea aducerii lor în limitele standardelor de calitate de mediu (SCM) şi aplicarea de măsuri în cazul în care standardele de calitate de mediu pentru substanţele prioritare sunt depăşite.

Totodată, programul stabileşte specificaţiile tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor şi instituie crite- riile minime de performanţă pentru metodele de analiză care sunt aplicate pentru monitorizarea stării apelor, a sedimentelor şi a biotei, precum şi normele pentru demonstrarea calităţii rezultatelor analitice a datelor referitoare la standardele de calitate de mediu.

Ramona PredaAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare