Sorin Popescu: „Eco-Rom Ambalaje îndeplineşte 78% din obligaţiile de reciclare ale României“ - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Sorin Popescu: „Eco-Rom Ambalaje îndeplineşte 78% din obligaţiile de reciclare ale României“

23 December 2012 - 10:43 AM Reciclare & Recuperare

Eco-Rom Ambalaje, cea mai importantă organizație care îndeplinește obligațiile de reciclare și valorificare ale companiilor care pun pe piața din România produse ambalate, a reușit să dezvolte un sistem de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de ambalaje extrem de eficient. Cu profesionalism, printr-o strategie bine pusă la punct, compania are anual rezultate performante, menținându-și poziția de lider și îndeplinind 78% din obligațiile de reciclare ale României asumate față de Uniunea Europeană.

ecologic: Vă rog să faceți o prezentare a obligațiilor care revin României în materie de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: În ceea ce privește sistemul de reciclare din România, este foarte important de menţionat faptul că ţintele venite de la Uniunea Europeană și asumate de ţara noastră au crescut de la an la an. Creșterea a fost, într-adevăr, treptată, dar semnificativă - de la reciclarea a 18% din ambalajele puse pe piață în 2005 și până la 55%, anul acesta. Această segmentare a obligațiilor ne-a determinat nu doar să implementăm un sistem de colectare selectivă strategic și din ce în ce mai eficient, ci și să fim în permanență motivați, având un target clar de atins.

Însă, dacă până acum obligaţiile făceau referire la fiecare flux de deșeu - DEEE, ambalaje, ulei uzat, baterii etc. - începând de anul acesta există și obligaţii cu privire la sursa de generare, și anume referitor la deșeul menajer (generat în gospodării).

Pentru ambalaje, obligaţiile de reciclare fac referire la fiecare tip de material - plastic, sticlă, hârtie, metal, lemn și, începând de anul trecut, au fost introduse, în mod expres, obligaţii pentru ambalajele de tip PET și pentru cele de aluminiu, România fiind printre puţinele state membre cu astfel de obiective specifice. În total, anul acesta trebuie să atingem nivelul de 55% reciclare din ambalajele puse pe piaţă, ţintă impusă iniţial pentru 2013.

Creșterea țintelor impuse este considerabilă, iar impactul lor asupra producătorilor și importatorilor este semnificativ, mai ales pentru ambalajele primare (sticlă, PET, aluminiu, hârtie-carton), aflate în special în gospodării. Deși provocările sunt întotdeauna mai mari, România și-a îndeplinit în fiecare an obiectivele de reciclare privind deșeurile de ambalaje, printr-o legislație clară impusă producătorilor și printr-un aport financiar al acestora. Doar în ceea ce privește cantitatea de PET reciclată, creșterile înregistrate sunt impresionante: de la 984 tone de PET reciclat în 2004, la 59.922 tone în 2011.

Prin urmare, cantitățile reciclate au crescut, canalele de generare a deșeurilor s-au diversificat, oferind dinamism industriei de reciclare din România.

sorin2

ecologic: Cum a apărut Eco-Rom Ambalaje, cum au fost primii ani și cum a fost percepută societatea?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Organizația Eco-Rom Ambalaje a fost înfiinţată la sfârșitul anului 2003 de un grup de companii care activează în România și care au luat iniţiativa implementării sistemului „Der Grüne Punkt“ - Punctul Verde, în ţara noastră.

Practic, suntem prima organizație de transfer de responsabilitate care a luat naștere ca urmare a unei decizii strategice a companiilor din România de a crea un sistem performant și diversificat, la standarde internaționale, care să asigure îndeplinirea cu succes a obligațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru un număr tot mai mare de producători din industria românească care pun pe piață produse ambalate.

Membrii fondatori sunt: Argus, Ball Packaging Europe, Chipita România, Coca-Cola HBC România, Heineken, Mars România, Munplast, Pepsi Americas, Romaqua Group Borsec, Tetrapak, Unilever, Titan, cărora sau alăturat în anul 2011 Bergenbier, Tymbark și Ursus.

Primii ani au fost, într-adevăr, o provocare - am fost prima organizație de acest tip din România și pionierii sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de la populație.

Ne-am început activitatea în 2004 cu 81 de companii care au aderat la sistemul organizației, urmând ca anul 2012 să se încheie cu peste 2500 de companii responsabile în portofoliu. Eco-Rom Ambalaje a preluat și a îndeplinit cu succes, în fiecare an, obligaţiile de valorificare și reciclare pe care și le-a asumat pentru membrii săi. Rezultatele obținute, stabilitatea pe piață, viziunea orientată întotdeauna spre performanță și succes, dar mai ales faptul că Eco-Rom Ambalaje este, prin tot ceea ce face și prin însăși esența sa, o companie pentru oameni și mediu, au determinat ca organizația noastră să fie percepută de către toți actorii implicați - autorități, industrie, colectori și reciclatori - drept un partener de încredere și un model de excelență în sistemul de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de ambalaje în România.

Privind în urmă, nu putem fi decât mândri de drumul deschis, pe care îl parcurgem cu succes, alături de partenerii noștri locali - autorități și operatori de salubritate - care au înțeles importanța gestiunii deșeurilor și a managementului performant. Un drum început cu entuziasm, un sistem dezvoltat eficient și rezultate care ne dau încredere că, în ceea ce privește reciclarea deșeurilor de ambalaje, atât companiile care pun pe piață produse ambalate, cât și România, ne au alături ca partener strategic pentru un viitor stabil și performant.

ecologic: Ce diferențiază Eco-Rom Ambalaje de celelalte organizații de transfer de responsabilitate?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Rezultatele și evoluția vorbesc de la sine. Fiecare zi poate însemna un nou punct de colectare selectivă, un nou pas spre dezvoltarea sistemului, un alt român învățat despre importanța reciclării sau un alt parteneriat strategic încheiat. Dacă în anul 2004, prin contribuția noastră, ajungeau la reciclare 17.113 de tone, la finalul anului 2011 acestea au ajuns la 360.988 de tone. Un segment important în care am investit este colectarea selectivă a deșeurilor de la populație care reprezintă acum 10% din întreaga cantitate reciclată în sistem. Extinderea serviciilor publice de colectare selectivă de la populație a urmat și ea trendul crescător, ajungând de la 150.000 de locuitori în 2006, la aproximativ 40% din populația României - circa 7,5 milioane de locuitori din peste 340 de localităţi, numai prin aportul privat al industriei din România. Și pentru că tot vorbim de aportul industriei, acesta a ajuns la aproape 10 milioane euro la finalul anului 2011.

ecologic: Cât contează acum Eco-Rom Ambalaje în atingerea țintelor impuse României?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Datorită unui parteneriat public-privat strategic, funcțional și durabil, a investițiilor din ce în ce mai mari în extinderea și eficientizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație, precum și datorită utilizării unor soluții inovative de dezvoltare a colectării selective în România, Eco-Rom Ambalaje îndeplinește 78% din obigațiile de reciclare ale României (Conform Administrației Fondului pentru Mediu - Revista Ecologic, nr. 71).

Practic, ceea ce am făcut a fost să implementăm și să dezvoltăm un sistem de colectare selectivă de la zero care, iată, acum conduce la reciclarea a 50% dintre deșeurile de ambalaje puse pe piața națională. Comparativ cu alte state europene, experiența este, sigur, limitată, dezvoltată într-un interval relativ scurt de timp (5-6 ani comparativ cu 20 de ani). Însă avem un model de parteneriat și de sistem de colectare selectivă care, multiplicat, și-a dovedit eficiența. De exemplu, în 2011, cantitatea de deșeuri de ambalaje colectate selectiv de la populație a crescut cu 40%, comparativ cu anul 2010 și cifrele continuă să crească.

sorin3

ecologic: Ce ar fi însemnat pentru România aplicarea procedurilor de infringement în acest domeniu?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: România are obligații de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje încă din 2004. Sancțiunile sunt în funcție de obligațiile nerealizate privind cantitățile de deșeuri nereciclate. Din experiența altor țări, am înțeles că amenzile pot ajunge la 200.000 de euro/zi/tip de material. Acest lucru înseamnă 800.000 de euro/zi plătiți de România către UE ca urmare a nerespectării condițiilor legislative asumate.

ecologic: Cât contează colaborarea, parteneriatul cu cetățeanul, în îndeplinirea obligațiilor care revin României în colectarea deșeurilor?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Până de curând, realizarea obligațiilor naționale se bazau pe parteneriatele pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din fluxul comercial-industrial. De 2-3 ani obligațiile se bazează și pe sprijinul cetățenilor și al comunităților locale. Singura soluție viabilă pentru îndeplinirea cu succes a obligațiilor de reciclare ale României este colaborarea cu cetățenii. Însăși misiunea noastră este de a crea un sistem performant, prietenos și benefic pentru oameni, deci rolul lor este esențial. Fără aceștia colectarea selectivă nu ar fi posibilă, întrucât la ei ajung 60% dintre ambalajele puse pe piață și ei sunt cei care determină funcționalitatea sistemului.

Rezultatele obținute în ultimii 5-6 ani sunt extraordinare. În 2005-2006 populația nu știa despre colectarea selectivă a deșeurilor în România. Astăzi peste 90% din populație a auzit de colectarea selectivă a deșeurilor în scopul reciclării, aproximativ 50% dintre români au posibilitatea de a depune separat deșeurile în propria localitate, iar jumătate din aceștia separă efectiv deșeurile de ambalaje de restul deșeurilor. Deci se poate! Nu este suficientă, însă, plasarea containerelor diferențiate de colectare selectivă în apropierea locuinței oamenilor, ci un rol esențial îl au educarea oamenilor și calitatea serviciilor. Și de aici pornește schimbarea de mentalitate, un proces care necesită nu numai timp, dar și perseverență, eficiență și instrumente convergente care să ofere performanță și suportabilitate.

ecologic: Cum a ajuns Eco-Rom Ambalaje liderul transferului de responsabilitate?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Misiunea noastră este reciclarea ambalajelor clienților noștri, astfel încât aceștia să se bucure de deplină libertate în alegerea soluțiilor de ambalare a produselor lor. Succesul nostru se datorează celor peste 2500 de clienţi care au validat opţiunea Eco-Rom Ambalaje pentru construirea unui sistem sustenabil, capabil să asigure garanții extinse în atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare, și nu obținerea de profituri pe termen scurt. Eforturile noastre sunt concentrate pe eliminarea oricăror bariere sau restricții cu privire la ambalaje, contribuind astfel la creșterea afacerii clienților noștri.

sorin4

Echidistanța și sustenabilitatea, precum și trasabilitatea verificată a sistemului au constituit și constituie elemente fundamentale analizate în decizia de cumpărare a serviciilor Eco-Rom Ambalaje. Din anul 2011, Eco-Rom Ambalaje este supusă auditului internațional de mediu prin KPMG. Din anul 2003 Eco-Rom Ambalaje, unica organizație de transfer de responsabilitate gestionată de către industrie, a reușit să facă față cu succes la modificările legislației, dar și la evoluția accelerată a economiei și a societății românești prin elaborarea unor planuri strategice pe termen lung, prin analizarea și implementarea unor modele viabile și prin susţinerea unor proiecte cu eficiența demonstrată. Dar rolul nostru nu se limitează doar la piața națională. Prin poziţia sa de membru-acţionar al organizaţiei PRO-Europe și membru în Asociația Internațională a Deșeurilor Solide, reprezintă în mod constant interesele industriei românești în diversitatea contextului european și internaţional.

ecologic: Este contractul de transfer de responsabilitate o garanție în atingerea obiectivelor de valorificare și reciclare a ambalajelor?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Semnarea unui contract de transfer de responsabilitate este o modalitate de îndeplinire a obiectivelor de reciclare legal stabilite, dar nu și o poliță de asigurare pentru producătorii și importatorii de produse ambalate. În cazul în care organizația de transfer de responsabilitate nu îndeplinește obiectivele de reciclare, producătorii și importatorii de produse ambalate sunt obligați să plătească o taxă de 2 lei/kg către Administrația Fondului pentru Mediu pentru obiectivele neîndeplinite. Aceștia, prin acțiuni juridice, pot încerca ulterior să-și recupereze pierderile de la organizația de transfer de responsabilitate.

În acest set de circumstanțe, factorii de decizie din companiile care introduc pe piața națională produse ambalate verifică temeinic garanțiile oferite de către organizația de transfer de responsabilitate. Decizia de semnare a unui asemenea contract este o decizie strategică. Sistemul implementat de către Eco-Rom Ambalaje oferă garanții extinse în atingerea obiectivelor de valorificare și reciclare, iar rezultatele înregistrate în cei nouă ani de funcționare au demonstrat în mod evident acest deziderat al companiilor care introduc pe piață produse ambalate.

Mai mult decât atât, extinderea portofoliului de servicii gratuite are drept scop securizarea intereselor strategice ale clienților noștri pe întreg lanțul ambalajului, de la crearea ambalajului până la reciclarea deșeului de ambalaj post-consum.

sorin5

ecologic: Care sunt serviciile oferite de către Eco-Rom Ambalaje clienților săi?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Odată cu introducerea serviciului suport în elaborarea Programelor de Prevenire a generării deșeurilor, Eco-Rom Ambalaje a devenit unicul furnizor de servicii de pe piaţa naţională capabil să ofere un pachet integrat de servicii în managementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje: servicii de consultanță tehnică și legislativă în managementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje; servicii suport în elaborarea Programelor de Prevenire a generării deșeurilor de ambalaje; training-uri și analize privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; sistem integrat de management al datelor cu trasabilitate dovedită; bonificații financiare companiilor care desfășoară activități de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje; consultanță și infrastructură pentru implementarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de ambalaje; programe de informare și educare a consumatorilor cu privire la importanța colectării și reciclării ambalajelor; publicații de specialitate. Toate aceste servicii sunt oferite gratuit clienților noștri.

ecologic: Nu e un secret că preluarea de responsabilități în domeniul ambalajelor este văzută de unele persoane sau organizații ca o afacere.

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Eco-Rom Ambalaje a adoptat modelul organizațiilor similare din Europa - sistemul „Punctului Verde“ - în care acestea nu urmăresc profitul, ci realizarea obligațiilor cu costuri care reflectă activitățile. În cazul nostru, cifra de afaceri a crescut de 23 de ori de la înființarea companiei și până în prezent, dar așa cum am menționat, peste 90% din aceasta este direcționată efectiv către gestiunea deșeurilor, investiții în colectarea selectivă de la populație și în campanii de comunicare și conștientizare a populației.

sorin6

ecologic: Ce planuri de viitor are Eco-Rom Ambalaje?

Sorin Popescu, directorul general al SC Eco-Rom Ambalaje SA: Obiectivul nostru principal este îndeplinirea cu succes, an de an, a țintelor crescute ale clienților noștri și ale României - lucru pe care avem încredere că îl vom reuși ca urmare a realizării unui sistem de colectare selectivă și reciclare la nivel național din ce în ce mai performant, în dezvoltarea căruia investim constant.

Mai mult decât atât, ne propunem să asigurăm trasabilitatea deșeurilor colectate și să impunem indicatori de performanță în colectarea selectivă pentru toți partenerii: autorități locale și companii de management al deșeurilor. Iar, ca obiectiv imediat, la finalul anului viitor, ne propunem să creștem cu minimum 25% cantitățile de deșeuri de ambalaje de hârtie, plastic, sticlă și metal colectate selectiv de la populație.

Începând cu anul 2012, companiile care introduc pe piața națională produse ambalate sau ambalaje de desfacere sunt obligate să implementeze un Program de Prevenire a generării deșeurilor, conform legislației naționale (Legea nr. 211/2012, art. 43).

Prevenirea generării de deșeuri este pasul prioritar în lupta pentru salvarea resurselor, deoarece contribuie la reducerea cantităților de materii prime și energie consumate în procesul de fabricație, distribuție și vânzare a produselor.

Eco-Rom Ambalaje facilitează în mod permanent dialogul public referitor la prevenție și reciclabilitate, astfel încât să minimizeze impactul financiar al gestiunii deșeurilor de ambalaje asupra afacerii clienților noștri. Responsabilitățile legale ale producătorilor în relația cu ambalajele produselor lor și după consumul acestora, când ambalajul devine deșeu de ambalaj, în speță implementarea unor campanii eficiente de informare și educare a consumatorilor, constituie o provocare pentru noi.

Eco-design-ul ambalajului, componentă a conceptului de prevenire, câștigă tot mai mulți adepți în rândul clienților noștri. Acesta este un proces complex care are drept scop realizarea de ambalaje ușor reciclabile sau din materiale reciclate, cu dimensiuni optime. Clienții noștri vor beneficia în anul 2013 de întreaga expertiză națională și internațională pe care Eco-Rom Ambalaje o deține în acest domeniu.

Pot să vă asigur că în anul 2013 Eco-Rom Ambalaje își va aduce contribuţia substanţială la trecerea de la economia liniară la economia circulară, cu rezultate benefice atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru economia românească.

sorin7Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare