Reciclatorii vor reglementări, transparență și oprirea abuzurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Reciclatorii vor reglementări, transparență și oprirea abuzurilor

06 August 2013 - 01:22 PM Reciclare & Recuperare

RematIndustria de reciclare din România trece printr-o perioadă dificilă. Pe lângă efectele crizei, cei care lucrează pe această piață mai trebuie să facă față unei politici care parcă se încăpățânează să încurajeze piața neagră și să descurajeze orice plătitor de taxe și impozite care lucrează onest în domeniu.

ecologic

Organizația Patronală și Profesională REMAT a promovat în ultima perioada o serie de propuneri pe care le consideră oportune și benefice pentru dezvoltarea mediului de afaceri din domeniul gestionării deșeurilor reciclabile, cu efecte pozitive la Bugetul Consolidat al Statului, pentru menținerea și crearea de locuri de muncă și pentru reducerea infracționalității economice.

Reglementări și transparență

OPP REMAT a propus în primul rând adoptarea unei reglementări care să asigure o procedură și condiții distincte de autorizare a activității de colectare a deșeurilor metalice de la populație.

În prezent autorizația de mediu necesară desfășurării activității de colectare a deșeurilor metalice reciclabile se obține pentru orice suprafață, în oricare locație (curți, grădini, ș.a.), fără niciun fel de condiții minime de amenajare și dotare. Propunerile au avut caracter general şi au urmărit diminuarea pieței negre și cenuşii și un control al fenomenului infracțional evazionist care cunoaște actualmente o mare amplitudine.

OPP REMAT consideră imperios necesar să se publice pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului lista cu toți operatorii autorizați și activi în domeniul colectării deșeurilor metalice reciclabile pentru ca toți cetățenii și toți agenții economici să aibă astfel acces la o informare concretă şi sigură.

Remat

Interdicţii, suprataxări și obstrucționări legislative

Referitor la proiectul de OUG privind unele reglementări referitoare la achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase aflat în procedură de avizare, prin care se interzice practic această activitate, OPP REMAT a exprimat o poziție în dezacord cu promovarea acestei reglementări în această formă.

Argumentele care susțin poziția OPP au în vedere că în perioada 2001-2007 a operat interdicția colectării de deșeuri metalice neferoase de la persoane fizice, fapt ce a avut ca și consecință o dezvoltare și o amplificare a fenomenelor infrac-ționale în domeniu, iar revenirea la o piață liberă și concurențială a permis organelor în drept să realizeze și să soluționeze un număr semnificativ de dosare de evaziune fiscală, având la bază documentele puse la dispoziție de agenții economici din domeniu.

Începând cu anul 2011, urmare a introducerii în Codul Fiscal a unor modificări (art. 78 lit. f), coroborate cu modificările legislative din domeniul mediului, s-au creat condiții favorabile pentru sustragerea de la plata impozitului pe venit (16%) și a Fondului de Mediu (3%), estimând că numai în perioada martie-decembrie 2012, s-a înregistrat o creștere a evaziunii fiscale cu aproximativ 60-70%, fără să se poată realiza identificarea persoanelor fizice făptuitoare de infracțiuni asupra patrimoniului.

Taxare inversă

OPP REMAT nu poate fi de acord și nu susține promovarea inițiativei legislative pentru modificarea OUG nr.125/2011 privind Codul Fiscal (B.P. 184/2013).

Proiectul legislativ propune excluderea din sfera livrărilor pentru care în prezent se aplică taxarea inversă a livrărilor de lingouri de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere.

Aplicarea măsurilor de simplificare privind TVA-ul, respectiv taxarea inversă în domeniul colectării și valorificării deșeurilor reciclabile, a fost introdusă în Codul Fiscal din anul 2005, iar extinderea acesteia pentru activitatea de topire/turnare a materiilor pri-me secundare provenite din deșeuri în scopul obținerii de lingouri de aluminiu secundar, a fost legiferată în anul 2011 prin OUG nr. 125/2011.

Au fost implementate astfel reglementările comunitare în domeniul TVA, din Directiva Europeană nr. 206/112/CE Anexa nr. VI, având ca obiectiv eliminarea fraudei pe lanț.

Majoritatea statelor europene au introdus taxarea inversă pentru acest domeniu de activitate în scopul stopării fraudării TVA la nivel național, dar și a fraudării transnaționale.

În plus, OPP REMAT a solicitat Ministerului Finanțelor Publice introducerea în portofoliul de sortimente pentru care se aplică taxarea inversă a deșeurilor de tip DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și a deșeurilor care sunt transformate în non-deșeuri, conform Regulamentelor europene în vigoare.

Includerea DEEE și a non-deșeurilor în sfera taxării inverse va conduce în mod cert la diminuarea fenomenelor de evaziune fiscală.

Remat

Neimpozitarea

OPP REMAT a transmis Ministerului Fi-nanțelor Publice propunerea de eliminare din sfera de impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice din valorificarea deșeurilor nemetalice (hârtii-cartoane, mase plastice, sticlă și cauciuc).

Impozitul reținut pentru veniturile obținute din valorificarea deșeurilor nemetalice este nesemnificativ, având în vedere valoarea redusă a acestor deșeuri, neluând în calcul și sumele necesare colectării lor dacă sunt aruncate și poluează mediului înconjurător.

Un alt beneficiu se referă la protejarea resurselor naturale şi reducerea volumului de deșeuri depozitate pe rampele de gunoi, conștientizarea la vârstă școlară a necesității de protejare a mediului înconjurător, prin antrenarea în diferite activități educaționale a elevilor. În prezent această activitate este descurajată ca urmare a imposibilității evidențierii reținerii impozitului pe venitul de la elevi din lipsa actelor de identitate.

Colectarea deșeurilor nemetalice (hârtii-cartoane, mase plastice, sticlă și cauciuc) în toate țările Uniunii Europeane este încurajată și stimulată prin diverse facilități financiare, nu descurajată prin suprataxare.

Legea salubrității

Un impact deosebit în gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri (ambalaje, DEEE-uri) poate fi dat de modificarea legislativă aflată în dezbatere în Camera Deputaţilor, cu privire la proiectul de lege privind modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

Proiectul trebuie armonizat cu legislația europeană, pentru a fi întrunite condițiile de transparență, imparțialitate și competitivitate.

OPP REMAT dorește să atragă atenția asupra faptului că unele dintre modificările propuse pot genera distorsiuni concurențiale, care pot afecta piețe precum cea a colectării deșeurilor. Se intenționează introducerea unui amendament care să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea.

Motivația invocată constă în protejarea operatorilor de pierderile provocate de firmele pirate/ neautorizate, cât și a autorității locale care are obligații și responsabilități legale privind deșeurile. Prin această modificare piața serviciilor de salubrizare va deveni o piață de monopol.

Un alt aspect care trebuie clarificat se referă la categoriile de deșeuri care intră sub incidența serviciului public de salubrizare, și anume exclusiv deșeurile încadrate la Codul 20 din Anexa cuprinzând Lista deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE.

Trebuie precizat că deşeurile de ambalaje colectate separat se clasifică în categoria 15, nu în 20, iar Decizia 2000/532/CE exclude expres şi imperativ fracțiile de deșeuri de ambalaje din categoria deșeurilor municipale.

Includerea deşeurilor de ambalaje colectate separat în categoria deșeurilor municipale înseamnă completarea nejustificată și nelegală a noțiunii de deșeu municipal.

Oprirea abuzurilor

În prezent autorităţile fiscale se îndreaptă împotriva contribuabililor oneşti, pentru a recupera sumele datorate de contribuabili care, prin activitatea lor, au fraudat bugetul de stat.

Este normal ca autorităţile să facă eforturi să recupereze paguba de la cei care au făcut-o, adică de la evazionişti. Se observă însă recent o practică extrem de periculoasă: autorităţile fiscale aplică prevederile art. 11 din Codul Fiscal considerând că tranzacţiile efectuate de o societate au fost „nereale“ sau „fictive“ deoarece partenerii nu mai sunt acum de găsit (deşi contribuabilul face dovada că la data plăţii facturii furnizorul nu era declarat inactiv!). Drept pentru care pun în sarcina societăţii plata tuturor obligaţiilor fiscale (impozit pe profit şi TVA) aferente acelor tranzacţii.

În plus, agenții economici sunt obligați la plată de dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data tranzacţiilor până la zi. În general astfel de cazuri se soldează cu sesizări penale, autorităţile considerând că se îndeplinesc circumstanţele săvârşirii unei infracţiuni.

Contestaţia administrativă înregistrată de societate împotriva actului de control nu poate fi soluţionată de organele fiscale, soluţionarea ei suspendându-se până la dezlegarea cauzei penale.

În plus sumele datorate trebuie plătite la momentul emiterii deciziei de impunere, indiferent dacă aceasta a fost contestată sau nu. Contestaţia nu suspendă executarea, iar dacă suspendarea executării nu este obţinută de societate, separat, pe calea unei alte acţiuni în instanţă, obligaţiile stabilite prin decizia de impunere sunt datorate imediat.  Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare