Condiţii minime de autorizare pentru colectorii şi valorificatorii de deşeuri - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Condiţii minime de autorizare pentru colectorii şi valorificatorii de deşeuri

11 September 2013 - 03:11 PM Reciclare & Recuperare

Întâlnirea OPP RematOPP REMAT este la ora actuală singura organizație a colectorilor, valorificatorilor și reciclatorilor din România. În fiecare an au loc două întâlniri ale membrilor organizației unde se dezbat problemele din domeniu și se încearcă găsirea unor punți de comunicare cu instituțiile statului.

ecologic

În perioada 01.08 - 04.08.2013 s-a defășurat la Mamaia o întâlnire a membrilor OPP REMAT, unde au participat și reprezentanți din partea autorităților din domeniu: Horia Irimia, vicepreşedintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului, Nicolae Zamfirescu, comisar șef la Direcția Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliției Române, Cornel Brezuică, directorul Direcţiei de venituri din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, Magdalena Gheorghe, comisar al Gărzii Naționale de Mediu, Ovidiu Băsceanu, consilier în Direcția de Politici Industriale din Ministerul Economiei şi Flavius Ardelean, consilier în cadrul Direcției de gestiune deșeuri și substanțe periculoase din MMSC.

Vicepreședintele ANPM, Horia Irimia, a precizat că la Secretariatul General al Guvernului există în lucru un proiect pentru reducerea cheltuielilor operatorilor economici și că în acest moment sunt în vigoare 186 de reglementări pe probleme de mediu şi peste 300 în domeniul fiscal.

Întâlnirea OPP Remat

Cornel Brezuică, director în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu s-a referit la obligațiile societăților care colectează deșeuri în sensul verificării furnizorilor de deșeuri și asigurării trasabilității. A afirmat că se dorește autorizarea acestor activități conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și nu pe baza activităților desfășurate, conform CAEN. În același timp se urmărește impunerea unor condiții minime de autorizare privind suprafața și dotarea necesară desfășurării activității. Un alt proiect de act normativ urmărește introducerea unei taxe de depozitare (care va creşte gradual în urmatorii trei ani) pentru depozitarea deșeurilor municipale și din construcții, în scopul reducerii canti-tăților de deșeuri depozitate. De asemenea, societățile autorizate pentru transfer de responsabilitate vor achita o taxă în cazul nerealizării obligațiilor asumate.

În cadrul întâlnirii, Gheorghe Dumitru, președintele OPP REMAT, a afirmat că societățile membre pot pune la dispoziția autorităților toate documentele necesare, dar că nu pot fi transformate în organe de control. De asemenea, OPP REMAT a transmis o serie de propuneri legislative autorităților responsabile, pentru realizarea unei baze de date, la nivelul ANPM, unde să poată fi verificate autorizațiile de mediu ale partenerilor.

Magdalena Gheorghe, comisar al Gărzii Naționale de Mediu i-a atenționat pe cei prezenți că dacă o societate comercială nu respectă condițiile din autorizația de mediu este sancționată și cu amendă și cu suspendarea activității.

Reprezentantul Ministerul Mediului a apreciat implicarea OPP REMAT în grupurile de lucru create la nivelul MMSC pentru elaborarea proiectelor de acte normative, iar referitor la ordinul privind condițiile de autorizare a precizat că el există, dar nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial.

Nicolae Zamfirescu, comisar șef din IGPR, a afirmat că odată cu introducerea impozitului de 16% a crescut infracțio-nalitatea prin furturi și prin evaziune fiscală (evaluată de IGPR în prezent la 1,5 - 2 milioane euro/an) și că el consideră că ar trebui făcute modificări legislative, deoarece controalele pe care instituțiile le fac nu au o finalitate.

„Interzicerea colectării deșeurilor metalice de la populație nu a avut efectul scontat în anii precedenți, favorizând dezvoltarea pieței negre și cenușii“, a declarat Gheorghe Dumitru, președintele OPP REMAT, care a precizat că introducerea taxării inverse a scos la lumină TVA-ul. În prezent însă, un grup de parlamentari a iniţiat o propunere legislativă de eliminare a taxării inverse la deșeurile din aluminiu. „OPP REMAT nu poate fi de acord şi nu susţine promovarea acestei inițiative legislative în consens cu Ministerul Finanţelor Publice. OPP REMAT a transmis o serie de propuneri de reglementare pentru autorizarea activității de colectare a deșeurilor de la populație, realizarea site-ului la ANMP, eliminarea impozitului pe veniturile obținute din colectarea deșeurilor nemetalice de la populație“, a adăugat Gheorghe Dumitru.

Referitor la modificarea Legii Salubrității, reprezentanţii OPP REMAT au atras atenţia asupra faptului că unele dintre modificările propuse pot genera distorsiuni concurențiale și că trebuie clarificate categoriile de deșeuri care intră sub incidența serviciului public de salubrizare, și anume, exclusiv deșeurile încadrate la Codul 20 din Anexa cuprinzând Lista deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE.

Consilierul din Ministerul Economiei, Ovidiu Băsceanu a prezentat proiectul de OUG privind unele reglementări referitoare la achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase aflat în procedură de avizare, OPP REMAT exprimând o poziţie în dezacord cu promovarea acestei reglementări.

La întâlnire au participat și reprezentanți ai societăților comerciale ALRO Slatina și Hammerer Aluminium Industries Santana care și-au manifestat interesul de a dezvolta relații de parteneriat cu membri OPP REMAT.

De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai Asociației ENVIRON și CCR Logistics System, care au afirmat că sunt interesați în crearea unei mișcări patronale puternice în domeniul reciclării deșeurilor.

OPP REMAT urmărește asocierea cu organizații din industria de gestionare a deșeurilor pentru constituirea unei federații şi colaborarea cu experți în domeniul legislației fiscale și în domeniul mediului și al gestionării deșeurilor.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare