ICBR 2013 - Colocviul specialiștilor în managementul deșeurilor de baterii - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

ICBR 2013 - Colocviul specialiștilor în managementul deșeurilor de baterii

12 November 2013 - 03:00 PM Reciclare & Recuperare

BateriiManagementul deșeurilor care are ca rezultat final reciclarea eficientă, reprezintă o prioritate la nivel global concretizată în implementarea unor proiecte de anvergură pentru atingerea acestui obiectiv care are ca efect conservarea resurselor naturale ale planetei.

Dintre toate tipurile de deșeuri, bateriile și acumulatorii reprezintă o provocare majoră atât pentru țările din  Uniunea Europeană, cât și din America și Asia, multe state desfășurând campanii de promovare a importanței reciclării acestui tip de deșeuri în rândul populației.

Cu toate acestea, există diferențe importante de legislație între state în ceea ce privește managementul acestui tip de deșeuri  și o oarecare confuzie datorită evoluției permanente în compozițiile chimice ale bateriilor și acumulatorilor.

Participarea la un forum în care toate problematicile legate de managementul deșeurilor de baterii și acumulatori sunt examinate, evaluate și discutate, este importantă pentru toți actorii din acest domeniu aflat în continuă evoluție și a cărui importanță este în creștere.

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), membru fondator al EUCOBAT (Asociație pan-europeană a organizațiilor de transfer responsabilități pentru managementul deșeurilor de baterii și acumulatori) a participat la Congresul Internațional pentru Reciclarea Bateriilor (ICBR) organizat la Dubrovnik în perioada 11-13 septembrie a.c. Evenimentul este recunoscut la nivel mondial ca o conferință de top în domeniul tehnologiilor de reciclare a bateriilor în cadrul căreia oamenii de știință, ingineri, producători și reciclatori se întâlnesc pentru a împărtăși opinii și a dezbate această problematică prin prisma unei viziuni globale.

Dubrovnik

În cadrul ediției 2013 a ICBR tematica abordată a fost extrem de diversă, însă două tematici au reținut în mod deosebit atenția auditoriului: evaluarea statusului legislației Uniunii Europene în ceea ce privește deșeurile și problemele care urmează a fi abordate în domeniul fabricării autovehiculelor și a industriei de reciclare și dezbaterea asupra studiului privind impactul legislației care reglementează colectarea și reciclarea bateriilor în câteva State Membre UE.

Prelegerea reprezentantei Comisiei Europene, Artemis Hatzi-Hull, a avut ca temă postevaluarea primelor cinci directive pe fluxuri de deșeuri pe baza analizei eficacității, eficienței, coerenței și relevanței acquis-ului. În ceea ce privește ex postevaluarea Directivei pe Baterii, a fost prezentat un studiu realizat de Serviciul de Informații BIO din cadrul Comisiei Europene. Publicarea rezultatelor studiului este prevăzută pentru începutul anului 2014.

Studiul a avut în vedere limitarea utilizării de materiale periculoase în baterii, furnizarea de informații consumatorilor pentru a stimula gestionarea corespunzătoare a bateriilor în mediul înconjurător și facilitarea colectării și reciclării deșeurilor de baterii, dar și interzicerea depozitării deșeurilor sau incinerarea bateriilor industriale și auto.

Indicatorii utilizați pentru evaluarea Directivei pe Baterii sunt eficacitatea, eficiența, coerența și relevanța. Din punct de vedere al eficacității Directivei pe Baterii, au fost vizate elemente precum interzicerea materialelor periculoase în baterii, identificarea substanțelor periculoase neconforme și concentrația în care sunt utilizate în baterii, identificarea statelor membre în care numărul de încălcări este deosebit de mare, stabilirea procentului de baterii neconforme fabricat la nivel local și importat, necesitatea etichetării suplimentare a substanțelor și a bateriilor pe tipuri de aplicare.

Analizarea eficacității Directivei pe Baterii mai ia în considerare atingerea obiectivelor de colectare pe 2012 a Statelor Membre și posibilitatea facilitării colectării de baterii litiu-ion a căror cantitate crește datorită popularității de care se bucură, identificarea tipurilor de baterii care sunt reciclate cu o eficiență mai mică decât cea stipulată în obiective și măsura în care tehnologiile actuale de reciclare permit atingerea ratelor propuse de eficiență a reciclării pentru tehnologiile în curs de dezvoltare.

Din punct de vedere al eficienței Directivei pe Baterii au fost vizate următoarele aspecte: impactul asupra costurilor a interzicerii utilizării mercurului în bateriile tip pastilă și a cadmiului în bateriile folosite la echipamentele electrice fără fir, împărțirea optimă a costurilor între utilizatori finali și producători, stabilirea costurilor de etichetare suplimentare a bateriilor, măsura în care nivelul actual al fondurilor alocate pentru campaniile educaționale și materialele de informare este suficient. De asemenea, analiza eficienței Directivei pe Baterii a vizat identificarea tipurilor de baterii colectate și reciclate în prezent cu profit și a celor contra cost, diferențele între aceste costuri între Statele Membre, mijloacele de finanțare a colectării și reciclării acestor baterii și posibilitatea introducerii stimulentelor financiare suplimentare.

Din punctul de vedere al coerenței Directivei pe Baterii a fost vizată identificarea eventualelor suprapuneri sau cerințe contradictorii între directivă și Directiva privind Vehiculele ieșite din Uz, Regulamentul Comunității Europene privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță (REACH), Directiva privind DEEE-urile și restricțiile substanțelor periculoase (RoHS).

Indicatorul de relevanță a chestionat succesul pe care Directiva pe Baterii l-a avut în reducerea impactului negativ al bateriilor asupra mediului înconjurător și a sănătății populației, măsura în care această directivă a fost revizuită și adaptată conform feedback-ului primit de la stakeholderi și ținând cont de evoluția rapidă a condițiilor pe piața de baterii și identificarea noilor probleme apărute pe această piață în Uniunea Europeană.

O altă prezentare interesantă susținută în cadrul Congresului a fost realizată de EBRA (Asociația Europeană a Industriei de Sortare și Reciclare a Bateriilor). Conform statisticilor de reciclare  a bateriilor prezentate de EBRA, în 2012 a existat o creștere de 10% față de 2011 (38.591 de tone în 2012 față de 34.996 în 2011).

De peste 2 ani, EBRA lucrează la elaborarea unui sistem de certificare pentru lanțul de reciclare a bateriilor în care primul pas îl constituie certificarea instalațiilor de reciclare pentru baterii și acumulatori. Deși în acest moment capacitățile de sortare și reciclare sunt suficiente, în curând, ca urmare a creșterii colectării, va fi nevoie de noi capacități de reciclare pentru bateriile alcaline, cu zinc, bateriile primare și secundare. Impedimentele pentru dezvoltarea de noi capacități de reciclare sunt ritmul diferit de creștere al cantităților de reciclat și profitabilitatea reciclatorilor care este mult prea scăzută pentru a justifica noi investiții.

Prezența SNRB la evenimente precum Congresul Internațional pentru Reciclarea Bateriilor unde are acces la informații, inovație, transfer de know-how și bune practici în materie de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de baterii şi acumulatori, de la țări cu experiență îndelungată în managementul deșeurilor, este cu atât mai valoroasă cu cât anul 2014 este primul an în care trebuie realizată raportarea eficienței colectării și reciclării deșeurilor de baterii.

Roxana PuiaAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare