Instituirea unui sistem electronic pentru schimbul de date privind transferurile de deșeuri - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Instituirea unui sistem electronic pentru schimbul de date privind transferurile de deșeuri

12 November 2013 - 03:54 PM Reciclare & Recuperare

InformatizareÎn contextual actual, când volumul deșeurilor continuă să crească alarmant, iar transferurile anuale către și dinspre Uniunea Europeană, de la operatorii economici care generează deșeuri către operatorii economici care au instalații de tratare a acestora sau intensificat, Comisia Europeană încurajează Statele Membre să aibă în vedere implementarea unor baze de date electronice pentru înregistrarea transferurilor de deșeuri.

Existența unor astfel de baze de date, pe lângă beneficiile economice, ar putea contribui la o implementare eficientă a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, la care se poate adăuga reducerea eforturilor administrative și economisirea resurselor.

Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu a Uniunii Europene prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european. Astfel că, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului (Ministerul Mediului și Pădurilor la acea vreme, în prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice) a depus în sesiunea LIFE+ 2010 proiectul „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“.

Beneficiarul coordonator al proiectului este Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, iar SC MIRA TELECOM SRL beneficiarul asociat. Alte autorități implicate în cadrul acestui proiect sunt Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională a Vămilor și Ministerul Afacerilor Interne.

În septembrie 2011 a fost semnat acordul de finanțare pentru proiectul LIFE10/ENV/ RO/726 - „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“, valoarea proiectului fiind de 1.198.926 euro, din care contribuția Comisiei Europene reprezintă 50% din totalul costurilor eligibile, respectiv 563.637 euro.

Proiectul are ca scop înlocuirea procesului actual de notificare cu unul electronic, care să permită un schimb de date pentru transferurile de deşeuri mult mai eficient între toți factorii implicați. De asemenea, prin promovarea acestuia se are în vedere să se crească calitatea şi viteza schimbului informaţional între actori şi autorităţile competente responsabile pentru implementarea Regulamentului CE nr. 1013/ 2006 privind transferurile de deșeuri. Prin urmare, utilizarea unui astfel de sistem electronic va facilita urmărirea datelor, iar fluxul informațional va deveni mult mai rapid şi mai accesibil.

Informatizare

Până la această dată au fost derulate două work-shop-uri, unul în data de 22 februarie 2012, iar cel de al doilea în data de 02 mai 2012, la care au participat reprezentați din partea beneficiarului coordonator - Unitatea de Implementare a Proiectului LIFE - ELSYS, MIRA TELECOM, Astral Consulting, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională a Vămilor, GreenWEEE International SA, Patronatul din Industria Cimentului și altor Produse Minerale pentru Construcții din România (CIROM), SC Ecovalor SRL, CARPATCEMENT Holding SA, SC CARMEUSE Holding SRL, ECOGEST/LAFARGE și SC Mantex General Recycling SRL.

În cadrul primului workshop-ului au fost realizate două prezentări, care au avut ca temă - „Stabilirea unui sistem electronic pentru schimbul de date în cazul transferurilor de deșeuri - ELSYS“, tema celui de al doilea workshop fiind „ELSYS - SYSTEM, discutarea spe-cificațiilor tehnice ale platformei software“.

Totodată, conform planificării din cadrul proiectului au fost înaintate „Inception Report“ care acoperă ac-tivitățile proiectului pentru perioada 01.10.2011 - 30.06.2012, precum și „Mid-term Report“ care acope-ră activitățile proiectului pentru perioada 01.10.2011 - 31.07.2013.

În cadrul schimbului de experiență pentru implementarea proiectului LIFE10ENV/RO/726 reprezentanți din cadrul UIP s-au deplasat, în perioada de 29.08 - 01.09.2012, în Olanda la Ministerului Mediului și Transporturilor în vederea prezentării de către partea olandeză a soft-ului de verificare, control și gestionare a activităților de transport a deșeurilor (TERRA). Acest soft este implementat încă din anul 2009.

Tot în acest context în data de 12 octombrie 2012 a avut loc o întâlnire organizată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurii, Gestionării Mediului și Apelor pe proiectul EUDIN la care au fost invitate să participe pe lângă România, Slovenia și Grecia.

Această întâlnire a avut ca scop discutarea unor aspecte referitoare la poziția acestor State Membre cu privire la schimbul electronic de date. În urma întrevederii, ca urmare a unei prezentării succinte a proiectului ELSYS, reprezentanții proiectului EUDIN au solicitat transmiterea, unor informații suplimentare legate de proiectul LIFE10/ENV/RO/726 - „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“.

În prezent site-ul http://www.elsysproject.ro/ poa-te fi accesat de către orice factor interesat.

Luând în considerare faptul că proiectul se derulează în perioada octombrie 2011 - septembrie 2014, în dezvoltarea ulterioară a aplicației se are în vedere organizarea mai multor grupuri de lucru cu instituțiile implicate în proiect, în vederea identificării și rezolvării aspectelor tehnice care să permită interconectarea sistemului ELSYS cu alte sisteme.

Astfel că Proiectul LIFE10/ENV/RO 726 „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ poate să reprezinte punctul de plecare pentru realizarea acelei rețele integrate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor, la care se face referire în Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.

Diana PetcuAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare