O oportunitate istorică în lupta împotriva schimbărilor climatice - Schimbări climatice | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Schimbări climatice

O oportunitate istorică în lupta împotriva schimbărilor climatice

11 December 2015 - 05:33 PM Schimbări climatice

Miguel Arias Cañete, comisarul european pentru politici climatice şi energieComisia Europeană și-a prezentat în data de 25 noiembrie a.c. poziția și obiectivele în perspectiva Conferinței ONU privind schimbările climatice de la Paris care are loc în perioada 30.11-11.12.2015. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și comisarul pentru politici climatice și energie, Arias Cañete, vor participa la conferință, alături de alți lideri mondiali.

Comisia Europeană a subliniat în data de 25 noiembrie a.c. importanța crucială a încheierii unui compromis global echitabil, ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic în ceea ce privește schimbările climatice, în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice care va avea loc la Paris în perioada 30 noiembrie - 11 decembrie. Uniunea Europeană va depune eforturi pentru a obține un acord global, durabil și dinamic, care va accelera tranziția mondială către economii cu emisii scăzute de carbon și reziliente la schimbările climatice. Acest lucru va contribui la combaterea schimbărilor climatice și la sporirea eficienței eforturilor la nivelul societății de a se adapta la impactul acestora și la sprijinirea creșterii economice pe termen lung și a dezvoltării durabile în UE și pe plan mondial.

Președintele Juncker a declarat: „UE dorește ca la conferința de la Paris să se încheie un compromis global ambițios și cu caracter juridic obligatoriu. Am fost primii care ne-am prezentat în luna martie propunerea privind combaterea schimbărilor climatice și aceasta este încă cea mai ambițioasă contribuție. Obiectivul nostru de a menține creșterea temperaturii globale la un nivel de sub 2°C până la sfârșitul secolului este încă realizabil. Suntem martorii unui demers global fără precedent. Sper că acest lucru se va transforma în acțiune în cursul negocierilor care vor avea loc săptămâna viitoare. Dacă la Paris se ajunge la un acord global, întreaga umanitate va dispune de un regim internațional eficient de combatere a schimbărilor climatice.“

Viitorul stă în mâinile noastre

„Aceasta este miza. Conferința de la Paris înseamnă o oportunitate istorică pe care nu o putem rata. Acum trebuie să transformăm impulsul pe care îl avem într-un acord ambițios, operațional și care să aibă un caracter juridic obligatoriu.

În perioada care a precedat conferința, peste 170 de țări, care acoperă mai mult de 95% din emisiile globale, și-au prezentat deja planurile de a combate schimbările climatice. Acest lucru reprezintă o veritabilă schimbare de drum. Reprezintă, totodată, o dovadă clară că guvernele împărtășesc un sentiment comun de urgență și voință politică de a face din conferința de la Paris începutul unui nou capitol în materie de schimbări climatice. Nu este momentul pentru sentimente de automulțumire, credibilitatea acordului va depinde de următoarele elemente-cheie: un obiectiv pe termen lung, revizuiri periodice pentru a spori, în timp, nivelul de ambiție și norme solide în materie de transparență și responsabilitate“, a adăugat comisarul Arias Cañete.

COP21 ParisPoziția UE

Creșterea temperaturii medii globale trebuie menținută la un nivel de sub 2°C față de nivelurile din perioada preindustrială, pentru a preveni astfel efectele cele mai nefaste ale schimbărilor climatice. Pentru UE, încheierea noului acord trebuie să transmită un semnal clar al voinței guvernelor de a reduce emisiile într-o măsură suficientă pentru a menține creșterea temperaturii sub limita convenită până la sfârșitul secolului. În viziunea UE, un acord credibil include:

• o viziune globală pentru un obiectiv pe termen lung care să fie un semnal pentru părțile interesate, inclusiv întreprinderile, investitorii și publicul, privind voința de a se orienta spre economii cu emisii scăzute de carbon;
• un mecanism care să evalueze periodic și să ridice nivelul de ambiție colectivă;
• un sistem solid de asigurare a transparenței și a responsabilității care să garanteze că părțile interesate pot avea încredere că acțiunile promise vor fi îndeplinite.

Finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice

UE își menține angajamentul de a furniza partea care îi revine în vederea realizării obiectivului comun al țărilor dezvoltate de a mobiliza 100 de miliarde de dolari pe an până în 2020 pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Un raport recent realizat de OCDE și de Inițiativa privind politicile climatice arată că în 2014 a fost mobilizată o sumă de 62 de miliarde USD, ceea ce înseamnă că țările dezvoltate se află pe calea cea bună în vederea atingerii obiectivului de 100 de miliarde USD. UE a contribuit în cea mai mare măsură la această finanțare.

În data de 10 noiembrie a.c., miniștrii de finanțe din UE au confirmat că, în 2014, UE și statele sale membre au furnizat o finanțare de 14,5 miliarde euro din fonduri publice în domeniul combaterii schimbărilor climatice (sub formă de granturi și împrumuturi).

Această sumă este semnificativ mai mare decât în anii precedenți. Cel puțin 14 miliarde euro, adică o medie de 2 miliarde euro pe an sub formă de granturi publice provenite de la bugetul UE, vor fi destinate sprijinirii activităților în țările în curs de dezvoltare între 2014 și 2020.

Adaptarea la schimbările climatice

UE are în vedere ca elementul central al unui acord echilibrat să fie reprezentat de acțiuni ambițioase în direcția pregătirii legate de schimbările climatice și a combaterii efectelor acestora. Atât reducerea emisiilor, cât și adaptarea vor fi esențiale pentru a gestiona și reduce riscul unor efecte negative ale schimbărilor climatice, inclusiv prin abordarea reducerii riscurilor de pierderi și prejudicii asociate cu efectele schimbărilor climatice.

Evenimente prevăzute pe parcursul COP21

UE sprijină în mod ferm Agenda de acțiune Lima-Paris, o inițiativă a președințiilor peruană și franceză ale COP care vizează catalizarea acțiunilor multilaterale ale părților interesate. A fost organizat un program de evenimente în marja temelor cuprinse în agenda de acțiune care oferă actorilor nestatali, cum ar fi întreprinderile, orașele și alte organizații, posibilitatea de a face anunțuri sau de a pune în evidență exemple care pot servi drept sursă de inspirație legate de subiectele respective. Temele cuprind, de exemplu, rolul pădurilor, al transporturilor, al clădirilor și al energiei din surse regenerabile în lupta împotriva schimbărilor climatice. În pavilionul UE din cadrul COP21 vor avea loc peste 100 de evenimente în paralel, reflectând aceste teme cotidiene.

ecologicAlte articole in rubrica Schimbări climatice