Panourile fotovoltaice, o sursă principală de generare a energiei în întreaga lume - Stiinţă & Tehnologie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Stiinţă & Tehnologie

Panourile fotovoltaice, o sursă principală de generare a energiei în întreaga lume

08 June 2015 - 04:56 PM Stiinţă & Tehnologie

Panouri fotovoltaiceConştientizarea ireversibilităţii consumului de resurse energetice fosile a determinat o mutare a centrului de interes asupra posibilităţii utilizării resurselor energetice alternative inepuizabile, precum energia solară, apa şi vântul. Astfel, în anii 1960, în Australia, America şi în scurt timp şi în Europa a început utilizarea panourilor fotovoltaice al căror principiu de funcţionare se bazează pe captarea energiei solare şi transformarea acesteia în energie electrică, într-o manieră nepoluantă şi ecologică.

În ultimii ani, sistemele fotovoltaice au pătruns din ce în ce mai puternic pe piața energetică, răspândirea lor fiind favorizată de efectele pozitive asupra mediului, respectiv funcționare silențioasă și care nu generează gaze cu efect de seră, emisii considerate principalele „vinovate“ pentru creșterea temperaturii medii globale care provoacă schimbările climatice, una dintre cele mai actuale preocupări la nivel mondial.

Uniunea Europeană a sprijinit în ultimii 30 de ani cercetările și dezvoltarea în domeniul panourilor fotovoltaice (PV) prin finanțarea mai multor Programe Cadru. În pofida vremurilor dificile din punct de vedere economic, piața de fotovoltaice a crescut cu o rată remarcabilă în ultima decadă, aflându-se în prezent pe drumul de a deveni o sursă principală de generare a energiei în întreaga lume. Conform Asociației Europene a Industriei de Fotovoltaice (EPIA), acoperirea cu sisteme fotovoltaice a doar 0,7% din suprafața Europei ar fi suficientă pentru a asigura necesarul de electricitate pentru întreg continentul.

Măsurile de încurajare a utilizării resurselor de energie regenerabilă au determinat un avânt al  industriei fotovoltaicelor, atât la nivel european, cât și în restul lumii. Acest lucru presupune însă și acordarea importanței cuvenite colectării deșeurilor rezultate și facilităților de tratare și eliminare.

Deși modulele de panouri fotovoltaice sunt proiectate să genereze energie curată pentru o perioadă de la 20 la 30 de ani, ciclul de viață fiind în continuă creștere, mulți utilizatori aleg să înlocuiască instalațiile de fotovoltaice înainte de expirarea garanției oferite de producător pentru a beneficia de avantajele oferite de îmbunătățirile tehnologice ale noilor module. Având în vedere durata media de utilizare a PV, în scurt timp, se prefigurează începutul ieșirii din uz al primelor sisteme fotovoltaice puse în funcțiune în anii 1990 și apariția unui nou tip de deșeuri ce trebuie gestionate în mod responsabil.

Previziunile realizate de EPIA, în baza capacităților actuale instalate în Europa și luând în calcul o medie de viață de 17 ani, estimează că peste un milion de tone de deșeuri de fotovoltaice vor trebui colectate în 2017.

Devine astfel tot mai evidentă necesitatea implicării responsabile a tuturor actorilor din industrie și importanța participării conștiente a utilizatorilor astfel încât managementul deșeurilor de panouri fotovoltaice să se realizeze în mod eficient din punct de vedere economico-financiar, dar și al asigurării cerințelor dezvoltării durabile, cu respectarea principiului comunitar „poluatorul plătește“.

Energie "verde"

La nivelul Uniunii Europene, managementul deșeurilor de panouri fotovoltaice (DPV) reprezintă o preocupare de actualitate, astfel că în 2012, aceste module ce reprezintă deja un volum semnificativ din piața totală a echipamentelor electrice și electronice, au fost introduse în Directiva revizuită privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) 2012/19/EU care prevede obligații legale pentru producătorii din industria de fotovoltaice, care au o responsabilitate mai mare în calitate de furnizor de produse sustenabile asupra protejării mediului înconjurător și sănătății umane.

Un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice este alcătuit din panouri solare, ansamblu de divertori, sistem de baterii de acumulatori, sistem de suporți pentru montaj, cablu și alte accesorii. Astfel, analiza managementului deșeurilor de panouri fotovoltaice se întemeiază pe premisa conform căreia, din punct de vedere tehnologic și funcțional, modulele fotovoltaice sunt produse electrotehnice/electrice și, prin urmare, se conformează prevederilor legale.

În România, Directiva Europeană a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 care prevede extinderea sferei de responsabilitate asupra producătorilor de panouri fotovoltaice, conceptul de producători cuprinzând atât producătorii propriu-ziși, cât și distribuitorii, importatorii sau distribuitorii online, care sunt astfel ținuți răspunzători pentru asigurarea preluării și reciclării modulelor de panouri fotovoltaice comercializate. Strategia de abordare a managementului DPV trebuie să se subordoneze celor trei principii fundamentale promovate la nivel european, respectiv prevenirea, reutilizarea și reciclarea și îmbunătățirea eliminării finale.

O piață de nișă în urmă cu doar câțiva ani, panourile fotovoltaice devin din ce în ce mai mult un furnizor principal de electricitate, schimbând modalitatea de alimentare a lumii, oferind energie curată, sigură și ieftină. Modulele de fotovoltaice conțin însă mercur și alte substanțe periculoase pentru stratul de ozon, dar și sticlă, aluminiu și materiale semiconductoare care pot fie recuperate și reutilizate cu succes în noi produse. Astfel, având la bază principiul responsabilității extinse a producătorului, OUG nr. 5/2015 solicită producătorilor de fotovoltaice să asigure finanțarea sistemelor take back și de reciclare a produselor puse pe piață. Conformitatea cu legislația în vigoare presupune înregistrarea producătorilor și a echipamentelor, asigurarea serviciilor de colectare și tratare, precum și eliminare în stații de tratare auditate, dar și completarea documentelor și rapoartelor.

Din acest punct de vedere, Asociația Environ, în calitate de structură colectivă de transfer responsabilitate a producătorilor de echipamente electrice și electronice din România, autorizată pentru colectarea și tratarea DEEE, oferă un pachet complet de servicii vizând îndeplinirea obligațiilor legale presupuse de aplicarea OUG nr. 5/2015, inclusiv preluarea responsabilităților producătorilor de echipamente fotovoltaice, oferind servicii personalizate și complete, conforme pentru toate componentele instalațiilor de PV. Asociația Environ are o experiență relevantă de peste 8 ani de zile în sectorul dedicat gestionării DEEE, fiind membru activ al celor mai importante organizații din domeniul reciclării deșeurilor electronice, WEEE Forum și WEEELABEX, având astfel acces la know-how-ul din statele cu performanțe avansate în managementul deșeurilor și urmărind alinierea la standardele europene de performanță și calitate a proceselor de colectare și tratare.

Roxana Puia, Asociaţia EnvironAlte articole in rubrica Stiinţă & Tehnologie