Romplumb SA, viabilitate şi investiţii - Stiinţă & Tehnologie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Stiinţă & Tehnologie

Romplumb SA, viabilitate şi investiţii

17 November 2010 - 03:13 PM Stiinţă & Tehnologie

romplumb-baia-mare-080_lrSingura fabrică din România de producţie a plumbului riscă închiderea, din raţiuni de mediu. Aceasta cu toate că SC Romplumb SA este o societate de stat şi că ea şi-a făcut toate investiţiile impuse de aderarea României la UE.

În Baia Mare, oraş care în urmă cu ani de zile era mândria Maramureşului, nu se mai produce astăzi nimic. Minele din zonă, închise de mult, poluează în continuare Săsarul, un râu în care nu mai trăieşte nimic, puţinele fabrici de confecţii au dispărut odată cu criza economică, iar din marile combinate de prelucrare a minereurilor au rămas ruinele. Totul aici e închis, dezolant, fără speranţă.
Singurul obiectiv industrial care încă mai funcţionează este SC Romplumb SA. Dar şi acesta riscă să fie închis din raţiuni de mediu. Ministerul Mediului prin Agen- ţia Regională de Mediu, poate şi în lipsa unor alte obiective care ar mai fi putut fi obiectul muncii lor în Baia Mare, au ţinut şi ţin sub o observaţie foarte atentă Romplumb-ul. E foarte bine că autorităţile statului îşi fac datoria, că amendează ori-ce încălcare a legislaţiei de mediu, că manifestă responsabilitate. Am susţinut în paginile revistei ecologic toate acţiunile autorităţilor statului îndreptate spre marii poluatori. Nu am considerat însă niciodată că desfiinţarea unor obiective industriale este o soluţie, mai ales atunci când aceste obiective industriale au înghiţit fonduri masive pentru retehnologizări şi investiţii de mediu. Investiţii care au venit de la bugetul de stat pentru o
întreprindere de stat care riscă a fi închi-să de către instituţii ale Statului, cu toate că este viabilă, că şi-a făcut investiţiile şi este aducătoare de profit... La Romplumb lucrează 800 de oameni.

Romplumb nu mai este un poluator pentru oraş

Acum la Baia Mare toate datele privind emisiile de pulberi şi de gaze sunt verificabile on line, iar faptul că Romplumb nu mai este un poluator pentru o-raş este certificat şi de către Comisia Eu- ropeană, care a scos în data de 26 iunie 2010 Baia Mare de pe lista neagră a oraşelor din România poluate industrial. Au rămas pe listă alte oraşe, Piteştiul, Brăila, Tulcea, Timişoara...
Investiţiile care s-au realizat la Romplumb au făcut ca în semestrul 1 al anului acesta să nu se înregistreze nici măcar o singură depăşire medie orară sau zilnică a emisiilor de pulberi şi de gaze peste limitele admise de ordinul MMGA nr. 592/2002 la nici un indicator.
Referitor la investiţiile de mediu de a-ici directorul Romplumb SA, Vasile Uţă ne-a declarat:
„Programul de modernizare şi ecologizare a început în 1993, când s-au alocat primele sume pentru investiţii. Atunci s-au realizat sistemele de filtrare tip saci, ulterior realizându-se prin institutele de proiectare şi cercetare din România, IPRO- NEF Bucureşti, CEPRONEF Baia Mare, IMMR, studii de fezabilitate care priveau componenta de modernizare a fluxului tehnologic, aducerea acestuia la cele mai bune tehnici disponibile, precum şi încadrarea în valorile limită de emisii. Unul dintre obiectivele majore derulate de-a lun- gul timpului au fost în anul 2004 punerea în funcţiune a unui nou coş de dispersie cu traseele de gaze refăcute în totalitate, modernizarea sistemelor de filtrare la secţiile aglomerare topire, în 2005 finalizarea unei investiţii majore care privea comonenta de modernizare şi de tehnologizare în ceea ce înseamnă schimbarea sis- temului de dozare de la un sistem volumetric la unul gravimetric, şarjarea mecanizată a cuptorului, urmărirea întregului proces tehnologic prin automate programabile industriale locale coordonate de la un sistem central. Putem spune că înainte de introducerea acestui sistem, munca era predominant manuală. Cam 60-70% din ceea ce înseamnă conducerea şi urmărirea procesului tehnologic erau generate de experienţa angajaţilor, transportul şi încărcarea materialelor necesare procesului de producţie se făceau manual, am ajuns ca la această oră întregul proces de producţie să fie mecanizat conform celor mai bune tehnici disponibile.
Ca efecte, putem spune că ne-am încadrat la coşul de dispersie de 120 de me-tri la valorile limtă de emisii la indica- torul pulberi şi plumb. În derulare în prezent avem etapa a doua din acest program de investiţii, referitor la încadrarea în valorile limită de emisii la indicatorul bioxid de sulf. Investiţia este în derulare cu termen final de realizare a lucrărilor de construcţii montaj şi punerea în funcţiune a instalaţiei cu reglajele aferente la finele acestui an“.

Lucrurile trebuie privite mai realist

Petru Ianc, directorul Direcţiei de Politici Industriale şi Competitivitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este unul dintre cei ce s-au implicat direct în realizarea investiţiilor de la SC Romplumb SA şi care a susţinut întotdeauna viabilitatea acestui obiectiv industrial. Acesta ne-a declarat: „Romplumb era în urmă cu 20 de ani în Baia Mare o întreprindere mică spre mijlocie. Astăzi este probabil cea mai mare întreprindere din judeţ. Faptul că ea a supravieţuit acestei perioade deosebite în care România şi-a armonizat legis-laţia cu cea a Uniunii Europene, inclusiv legislaţia de mediu, se datorează preocupărilor constante a tuturor celor ce au fost la conducerea societăţii Romplumb pentru perfecţionarea tehnologiilor şi pentru protecţia mediului. Preocupările au debutat încă din anii 1993-1994, când cei de aici au beneficiat de un sprijin consistent în cadrul unui program mai larg din partea guvernului elveţian, iar apoi acest proces a fost continuat de-a lungul anilor prin sprijin acordat din partea statului. Astăzi ea este o uzină performantă, iar faptul că municipiul Baia Mare nu este în vizorul Comisiei Europene în privinţa poluării aerului este o dovadă certă că a-colo s-au întâmplat lucruri deosebite. Dealtfel mai este puţin, probabil în anul 2011, cei de acolo vor încheia un program amplu de modernizare şi Romplumb Baia Mare va fi una dintre cele mai performante companii din centrul şi estul Europei, şi din punct de vedere tehnologic, şi din punct de vedere al protecţiei mediului. În privinţa procesului teh- nologic sunt destul de mulţi cei ce contestă existenţa Romplumb Baia Mare din motiv că importă concentratele de plumb şi le transformă în plumb. Este evident faptul că o parte din acest plumb merge la export, dar o parte merge şi pe piaţa internă. Eu cred că nu este de preferat să exporţi minereuri, ci să le imporţi şi să le transformi cu tehnologii ultraperforman-te, fiindcă astfel obţii valoare adăugată şi plusvaloare. Ori, din acest punct de vedere, eu cred că lucrurile trebuie privite mai realist. În perspectivă, compania îşi propune să se doteze cu o secţie de prelucrare avansată a plumbului, un laminor de plumb care, evident, va mări cota de valoare adăugată“.Alte articole in rubrica Stiinţă & Tehnologie