Monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile - Stiinţă & Tehnologie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Stiinţă & Tehnologie

Monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile

21 May 2011 - 02:26 PM Stiinţă & Tehnologie

brangeon-2-10_lrNoile reglementări privitoare la colectarea şi valorificarea deşeurilor metalice prevăd dotarea obligatorie a agenţilor economici cu echipamente de monitorizare radilogică. Depistarea unor transporturi de metal ce conţin materiale radioactive îl va obliga pe colector să blocheze în incintă mijlocul de transport şi să anunţe imediat autorităţile.

Societatea REGA Engineering a participat la întâlnirea organizată de Organizaţia Patronală şi Profesională Remat, din data de 26.02.2011.
Scopul prezenţei la această întâlnire a fost discutarea unor probleme legate de aplicarea „Normei privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare“, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr. 567 din 11 august 2010. Norma a fost aprobată prin ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Norma implementează prevederile Directivei 2003/122/EURATOM privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi al surselor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 31 decembrie 2003.
Conform art. 8, alin (2) din Normă, „Unităţile care procesează materiale metalice reciclabile au obligaţia de a monitoriza radiologic atât intrările, cât şi ieşirile de materiale sau de produse metalice intermediare ori finite“.

Trei categorii de monitorizare radiologică

Cerinţele de monitorizare radiologică au fost impărţite în trei categorii. Astfel:
1. Remat-urile care colectează, comercializează sau procesează anual cantităţi de materiale metalice reciclabile mai mici de 10 tone materiale metalice din oţel inoxidabil, 10 tone materiale metalice neferoase şi 1000 tone materiale metalice fe- roase, trebuie să instruiască personalul propriu să recunoască sursele radioactive şi containerele care le conţin;
2. Remat-urile care colectează, comercializează sau procesează anual cantităţi de materiale metalice reciclabile mai mari decât cele menţionate la punctul 1, dar mai mici de 30.000 tone feroase, trebuie să se doteze cu instrumente portabile de detecţie a radiaţiilor nucleare;
3. Remat-urile care colectează, comercializează sau procesează anual cantităţi de materiale metalice reciclabile mai mari de 30.000 tone, pe lângă instrumentele portabile trebuie să se doteze şi cu sisteme fixe de detecţie, tip portal.
În fiecare unitate care colectează, comercializează sau procesează materiale metalice reciclabile trebuie să existe şi să fie afişate la vedere materiale informative cu tipuri de surse radioactive şi cu tipuri de containere care pot conţine surse de radiaţii.

Operatorii economici care colectează, comercializează sau procesează cantităţi de materiale metalice reciclabile mai mari decât cele prevăzute la punctul 1 trebuie să se înregistreze în evidenţa CNCAN pentru dovedirea competenţelor de monitorizare radioactivă a materialelor gestionate, iar personalul desemnat trebuie să urmeze un curs de radioprotecţie.

Soluţia REGA:
Portal GammaScan LB112
REGA oferă ca soluţie instalarea de e-chipamente fixe de detectare a materialelor radioactive sau contaminate radioactiv, tip GammaScan LB 112 produse de firma Berthold Technologies Franţa. GammaScan LB112 este un echipament de ultimă generaţie, care răspunde nevoilor administratorilor de Remat-uri şi îndeplineşte toate condiţiile impuse de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Portalul GammaScan LB112 este compus din:
a) Detectori de scintilaţie
Măsurarea se efectuează folosind doi detectori de scintilaţie de sensibilitate înaltă, de 25 de litri, cu componente electronice integrate pentru procesarea sem- nalului. Detectorii sunt fixaţi în beton si plasaţi pe fiecare parte a benzii de rulare a autovehiculului sau trenului.
Scintilatorii şi fotomultiplicatorii sunt protejaţi de o carcasa care asigură un grad de protecţie IP65. Portalul detectează radiaţia gamma de la o energie de 40 keV până la 2 MeV.
Dimensiunea detectorilor este de 1000x500x50mm. No-ul sistem GammaScan LB112 este autonom şi nu este necesară utilizarea unui calculator. Unitatea de bază poate memora până la 4000 de evenimente şi poate fi conectată la un calculator sau imprimantă.

b) Unitatea de evaluare LB 112
Unitatea de evaluare LB 112 nu necesită adăugarea unui sistem de alarmare suplimentar. Personalul operator este a-larmat instantaneu datorită alarmei acustice şi luminoase integrate în echipament.
Carcasa unităţii de evaluare este din oţel inox cu standard de protecţie IP65, dimensiuni: 240x180x120mm. Alimentarea la reţea: 86-264 V c.a. Instalaţia include cinci relee preprogramate pentru alarmare.

c) Senzor cu IR de detectare a prezenţei autovehiculelor în zona de verificare şi de declanşare a controlului.
Avantajele echipamentului:
• Sensibilitate ridicată;
• Eficacitate: 160.000 cps pentru 1 µSv/h pentru o sursă de Cs-137;
• Nu necesită consumabile;
• Nu conţine surse radioactive;
• În afară de pragul de a-larmă standard, instalaţia are şi o alarmă inteligentă care se reglează automat în funcţie de variaţia fondului natural de radiaţii.

Firma REGA este Local Maintenance Provider pentru România în cadrul Programului Second Line of Defense (SLD) al Departamenului pentru Energie al SUA - Administraţia Naţională de Securitate Nucleară (NNSA).
În strânsă colaborare cu ţările partenere, programul SLD instalează sisteme de detecţie a radiaţiilor la punctele de trecere terestre ale frontierelor, aeroporturi şi porturi maritime. În calitate de Local Maintenance Provider societatea REGA efectuea- ză întreţinerea preventivă, diagnosticarea şi reparaţia sistemelor de detecţie.

REGA ENGINEERING este autorizată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru lucru cu surse radioactive.
Firma REGA oferă următoarele servicii:
• Curs de pregătire, avizat CNCAN, pentru personalul responsabil cu monitorizarea materialelor metalice;
• Întocmire dosar pentru înregistrare la CNCAN;
• Elaborarea Planului de intervenţie în caz de urgenţă radiologică;
• Servicii de Expert Acreditat CNCAN.Alte articole in rubrica Stiinţă & Tehnologie